Denník N

Aký dopad bude mať odchod Stredoeurópskej univerzity na výskum a vývoj v Maďarsku?

Stredoeurópska univerzita definitívne opúšťa Budapešť, mesto v ktorom vznikla, a sťahuje sa do neďalekej Viedne. Toto je výsledok dlhodobej snahy, aby táto inštitúcia Maďarsko opustila. Aký však bude mať tento odchod dopad na výskum a vývoj v Maďarsku a akú inštitúciu vlastne Maďari strácajú? Pozrime sa na to cez participáciu v Európskom program pre výskum a inovácie Horizont 2020.

CEU (Kozep-Europai egyetem) je druhou najúspešnejšou maďarskou organizáciou v Horizonte 2020, a to tak z hľadiska počtu projektov (33), ako aj na základe výšky finančných prostriedkov (15,66 mil. Eur), ktoré z tohto programu získala. Ak by sme brali do úvahy len univerzity, tak je vo výške získaných financií bezkonkurenčne najlepšou, keď druhá (Budapest University of Technology and Economics) získala o 6,2 mil. Eur menej.

V rámci širšieho porovnania krajín V4 sa umiestnila CEU spomedzi výskumných inštitúcií na 10. mieste. Len pre porovnanie dve najlepšie slovenské univerzity (Slovenská technická univerzita v Bratislave a Univerzita Komenského v Bratislave) majú dokopy 35 projektov, teda len o dva viac ako CEU. Ak by sme brali do úvahy len financie, tak je dokonca na 8. mieste.  Teda aj v porovnaní v rámci regiónu patrí medzi najlepšie univerzity. Pričom je potrebné dodať, že jej zameranie je špecifické a úplne nekorešponduje s prioritami Horizontu 2020. Realizuje totiž najmä výskum v oblasti spoločenských a humanitných vied, čo predstavuje oproti technicky a prírodovedne zameraným inštitúciám istú nevýhodu.

 

Ešte výraznejší bude dopad odchodu CEU na excelentnú vedu v Maďarsku. CEU je totiž s 8 grantami Európskej agentúry pre výskum (ERC) projektmi najúspešnejšia maďarská inštitúcia. Získala teda viac ako 22% všetkých ERC projektov. Celkovo len z týchto projektov získala takmer 10 miliónov Eur. CEU zároveň vedie rebríček najúspešnejších inštitúcií aj medzi krajinami V4, a to spolu s Karlovov univerzitou. Tu je potrebné len dodať, že Slovensko má v Horizonte 2020 len 1,5 ERC projektov. Jeden proof of concept a v jednom projekte je Slovenská zdravotnícka univerzita partnerom.

Aký dopad bude mať príchod CEU do Rakúska? CEU by sa stala 15. najúspešnejšou rakúskou inštitúciou čo sa týka počtu projektov aj financií z EK a 8. najúspešnejšou univerzitou. V počte ERC projektov by bola dokonca spolu na piatom mieste, a to napríklad aj s Univerzitou v Innsbrucku, ktorá má oveľa širšie zameranie.

Zhrňme si to teda:

  1. Maďarsko príde o druhú najúspešnejšiu inštitúciu v Horizonte 2020
  2. Maďarsko príde o najúspešnejšiu univerzitu v Horizonte 2020
  3. Maďarsko príde o excelentnú výskumnú inštitúciu s najvyšším počtom ERC projektov vo V4

A toto všetko získa Rakúsko. Mohli sme aj my, ale to je už úplne iný príbeh.

Daniel Straka

 

 

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládnou neziskovou organizáciou s celoštátnou pôsobnosťou, ktorej cieľom je podporovať výskum a inovácie na Slovensku. Aktivity SOVVA sa zameriavajú na päť oblastí: • Výskumné a inovačné politiky • Analýzy a hodnotenia • Popularizácia vedy • Prepájanie vedy a spoločnosti • Spolupráca medzi akademickými inštitúciami a priemyslom