Denník N

O velice rozumném zhodnocovaňí finančňích zdrojú …

viprávjaų známí štamgast a popíjaų pritem borovú …

Ríká jeden známí štamgast v záhoráckém šenku:

„Jeden múj dobrí kamarád robių vícej jak patnást rokú

pro ňejakú farmaceutickú společnost až za velikú mųákú

a minule, na základze svojich skúsenoscí, mi povidaų,

že ked mám ňejaké peňíze, abich do zdraví investovaų,

lebo akorád do zdraví, že sa to najvícej vipųací …

Mislím, že úprimňe a velice dobre mi poradzių …

a protože sem f posledňí dobje vícej rázú též čítaų,

a ňikedi o tem seriózňím poznatku nepochibovaų,

že bez duševňí pohodi čovjek raz dva onemocňí,

treba dicki preventívňe mislet na psichické zdraví,

a naň, ufam, najlepším léčivím doplnkem je ňekolko pú deci,

lebo po ňich sa o moc lachší vňímajú barjaké problematické vjeci.

Sem presvječení, že to je víborná investícija, možná aj optimálňí –

do psichického zdraví samého sebja investovat peňíze svoje vlastňí …“,

dokončių zajímaví monológ o rozumném zhodnocovaňí finančňích zdrojú

a k trecímu pivu objednaų si snad už štvrtú či pátú borovú … (-:

05.12.2018

Jazyková korektúra:

Andrea Danišová z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...