Denník N

Korupcie okolo seba vidíme viac, viac by sme ju aj nahlásili

Shooty
Shooty

Podľa polovice obyvateľov Slovenska miera korupcie v krajine za posledných päť rokov narástla, iba každý desiaty vidí jej pokles. No v porovnaní so situáciou pred rokom mierne stúpol podiel ľudí, ktorí veria, že väčšina ľudí na Slovensku by korupciu oznámila. Ukázal to prieskum agentúry Focus pre Nadáciu Zastavme korupciu pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti korupcii, ktorý pripadá na 9. decembra.

Miera korupcie na Slovensku za posledných 5 rokov stúpla podľa polovice opýtaných (49 %), podľa každého piateho respondenta (21 %) to bol výrazný nárast. Viac ako tretina (36 %) respondentov odpovedala, že miera korupcie za toto obdobie ostala približne na rovnakej úrovni, iba podľa desatiny opýtaných (12 %) miera korupcie v krajine klesla.

Hoci pokles korupcie za posledné roky vidíme okolo seba skôr výnimočne, oproti minulému roku mierne stúplo presvedčenie, že väčšina ľudí na Slovensku by korupciu nahlásila.

Takmer polovica opýtaných (45 %) súhlasila s tvrdením: “Väčšina ľudí na Slovensku by oznámila páchanie korupčnej trestnej činnosti, ak by im bola zaručená primeraná ochrana”. V porovnaní s prieskumom z roka 2017 súhlas narástol o 6 percentuálnych bodov. O rovnakú hodnotu klesol aj nesúhlas.

“Parlament nedávno ústavnou väčšinou schválil v prvom čítaní novelu, ktorou vzniká nový úrad na ochranu oznamovateľov korupcie a posilní sa aj ich postavenie. Ak sa podarí úrad úspešne naštartovať, môže to byť signál pre verejnosť, že ich podnety budú brané vážne,“ hovorí riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.

Názor na prácu polície sa výrazne nemení

Úsilie polície pri odhaľovaní korupcie dnes na Slovensku hodnotia ako nedostatočné takmer tri štvrtiny opýtaných (74 %). Prieskum pre Nadáciu Zastavme korupciu z novembra 2017 ukázal totožný výsledok – úsiliu polície nedôverovalo 75 % Slovákov.

V porovnaní so situáciou pred rokom mierne klesol podiel ľudí, pre ktorých je toto úsilie “rozhodne nedostatočné”. Kým v novembri 2017 takto odpovedalo 31 % percent, v novembri 2018 túto možnosť zvolilo 25 % opýtaných.

“Tento rok bol zlomový pre slovenskú políciu. Odišli niektorí ľudia, o ktorých nezávislosti dlho panovali pochybnosti. V roku 2019 nás čaká výber policajného prezidenta podľa nových pravidiel. Voľba bude testom, či vláda dokáže o svojich úmysloch presvedčiť kvalifikovaných a kvalitných kandidátov,” hodnotí Zuzana Petková.

Dary, protislužby a peniaze

Pri možnom neetickom správaní na úradoch Slováci rozlišujú, či by dávali peniaze, protislužbu alebo vecný dar.

Podľa veľkej väčšiny respondentov (86 %) nie je za žiadnych okolností prípustné dať peniaze pri vybavovaní úradných záležitostí. No poskytnutie protislužby úradníkovi je neprípustné pre 60 % a odovzdanie vecného daru pre 56 % opýtaných.

Korupcia je zároveň pre obyvateľov Slovenska druhým najpálčivejším problémom, hneď za nízkou životnou úrovňou. Nízku životnú úroveň na prvých troch miestach najzávažnejších problémov menovala viac ako polovica opýtaných (55 %), na prvom mieste sa objavila pri takmer každom štvrtom respondentovi (23 %).

Korupciu označili medzi top 3 problémami krajiny 4 z 10 opýtaných (41 %), pre pätinu (20 %) je to najzávažnejší problém. Tesne nasleduje zlý stav v zdravotníctve, ktorý menovalo 37 % respondentov, pre 13 % je to dnes najväčší problém Slovenska. V rovnakom poradí sa problémy ukázali aj počas prieskumu agentúry Focus v júni 2017.

Dáta pre Nadáciu Zastavme korupciu zbierala agentúra Focus medzi 7. a 14. Novembrom 2018, na otázky odpovedalo v osobných rozhovoroch 1012 respondentov. Výsledky prieskumu sú reprezentatívne pre populáciu Slovenska nad 18 rokov. Správa z prieskumu je dostupná na bit.ly/nzk2018.

Teraz najčítanejšie

Zastavme korupciu

Veríme, že Slovensko môže byť krajina, v ktorej čestné konanie nie je rarita, ale spoločenská norma a podvody nie sú prehliadané, ale trestané.