Denník N

Keď sa kataster bojí protiústavného zákona

aj keď platnosť rozhodnutia ústavného súdu o neplatnosti §4, §5 a §6 zákona č.140/2014 Z.z. nadobúda až po jej zverejnení, kataster sa rozhodol toto rozhodnutie rešpektovať. Hneď.

Zákon č.140/2014 Z.z. riešil základnú otázku ochrany pôdy, ktorá má dva základné aspekty – ochrana pôdy ako kultúrneho dedičstva a ako výrobného nástroja a druhý aspekt je vlastníctvo pôdy. Jednu časť tejto otázky vyriešil v ústavnom zákone, ďalšia časť bola riešená v zákone č.140/2014 Z.z. V našej spoločnosti rezonovala a rezonuje ochrana pôdy hlavne v zmysle ochrany pôdy pred jej predajom zahraničným vlastníkom. Nástroje na jej ochranu sa ukazujú a nakoniec aj ukázali ako neefektívne a hlavne protiústavné. Vládna koalícia prezentovala prijatie zákona č.140/2014 o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako svoj úspech aj napriek tomu, že vedeli o nesprávnosti tohto zákona, že zákon je formálny. Ak by sa zaoberala skutočne týmto problémom, tak by sa jej pozornosť mala upriamila na existujúce nástroje, ktoré umožňujú ochranu pôdy zefektívniť, hlavne zákon o pozemkových úpravách a zákon o územnom plánovaní.

Zákon č.140/2014 Z.z. je typickou ukážkou toho, ako sa hľadali spôsoby ako prejsť zákonu cez rozum a bol to kataster nehnuteľností, ktorý tieto spôsoby identifikoval a navrhoval sprísnenia aplikácie tohto zákona. Typickým príkladom je zámenná zmluva hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorej výsledkom bol prevod vlastníctva, alebo na preukázanie toho, že predávajúci a kupujúci sú blízke osoby nestačilo len prehlásenie, ale aj bolo potrebné mať aj potvrdenie obecného úradu. A podobných spôsobov, ako obmedziť prevod vlastníctva sa objavilo viac. Napríklad v pozemkových úpravách, dokončovaných po roku 2014  to bolo vytváranie parciel menších ako 2000 m2, aby vlastníci s nimi modli bez obmedzení manipulovať.

Preto je celkom sympatické, že kataster sa rozhodol nerešpektovať tento zákon, hoci ešte v tomto okamihu nie je rozhodnutie Ústavného súdu právoplatné. Asi vie prečo. Viem si predstaviť, že ho budú žalovať desiatky farmárov za to, že si nemohli kúpiť pozemky o ktoré mali záujem alebo vlastníci, že nemohli predať svoje pozemky záujemcom, ktorí by im za ne poskytli podstatne väčšie sumy. Alebo že by žalovali predkladateľov tohto zákona?

Neverejné rozhodnutie Ústavného súdu

Stanovisko katastra k aplikácii zákona č.140/2014 Z.z.

 

 

Teraz najčítanejšie