Denník N

Digitalizácia môže zvýšiť HDP Slovenska o 16 miliárd EUR

Ak by sa Slovensko úrovňou digitalizácie priblížilo krajinám západnej a severnej Európy, do roku 2025 by mu to prinieslo ročne dodatočných 16 miliárd eur v HDP. To je napríklad takmer päťnásobok výdajov štátu na vzdelávanie a školstvo za rok 2018. Slovensko by sa tak stalo jednou z najvýkonnejších ekonomík v Európe a využilo by tak potenciál, ktorý na rast digitálnej ekonomiky má. Tieto a mnohé ďalšie zistenia priniesla nová štúdia globálnej konzultačnej spoločnosti McKinsey “The rise of Digital Challengers – Perspective on Slovakia”. Súčasťou podujatia, na ktorom bola štúdia predstavená, bola aj diskusia, ktorej sa ako panelistka zúčastnila aj naša výkonná manažérka Adela Zábražná.

Výsledky štúdie v úvode predstavili zástupcovia McKinsey – Dan Svoboda, Michal Skalský a Helena Šarkanová. Prečo je v súčasnosti digitalizácia pre Slovensko kľúčová? Rast ekonomiky na Slovensku je vysoký, no tradičné zdroje rastu slabnú – výhoda lacnej práce ako tradičného zdroja rastu sa pomaly stráca a investujeme stále menší podiel HDP, čím sa nám nedarí dohnať investičný dlh. Naša produktivita HDP na odpracovanú hodinu zaostáva za zvyškom Európy. Ekonomika trpí nedostatočnou kapitalizáciou. Výhodou je relatívne nízka miera nezamestnanosti a počet odpracovaných hodín je nad priemerom EÚ. Za týchto podmienok urýchlenie digitalizácie predstavuje pre Slovensko veľkú šancu. Pri scenári zrýchlenej digitalizácie môže digitálna ekonomika do roku 2025 narásť na 20,9 miliardy eur, čo by predstavovalo 17 % celkového HDP Slovenska.

Slovensko má skvelé predpoklady na využitie príležitostí digitalizácie, kľúčové sú najmä 4 oblasti: máme dobré makroekonomické výsledky – sú nimi rastúca ekonomika a nízka cena práce, máme vysokokvalitnú a dostupnú digitálnu infraštruktúru, relatívne veľký objem a vysokú kvalitu absolventov v oblastiach IKT (Informačné a komunikačné technológie) a STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics – Veda, Technológie, Inžinierstvo a Matematika) a poslednou kľúčovou oblasťou je živý a rastúci digitálny ekosystém (práve vďaka firmám ako sú Exponea, WebSupport, ESET, Pixel Federation, ULTRA PLAST, GymBeam…).

Odporúčania od McKinsey, ako využiť príležitosti digitalizácie, sú na pohľad jednoduché – súbežne spolu musia konať jednotlivci, podnikatelia a aj štát. Jednotlivci by sa mali vzdelávať, zlepšiť svoje technické zručnosti, využívať možnosti, ktoré digitálne nástroje poskytujú. Podnikatelia dostali odporúčania, aby modernizovali základy a IT štruktúru svojho biznisu, posilnili svoj IT talent a obnovili svoj biznis model pre dobu digitálnej ekonomiky. Štát musí intenzívnejšie vzdelávať mládež, vzdelávať ľudí celoživotne, bojovať proti odlivu mozgov do zahraničia, mal by podporovať využívanie technológií vo verejnom sektore, podporovať využívanie technológií podnikateľmi, vylepšovať ekosystém pre slovenské start-upy a začínajúcich podnikateľov a posilniť spoluprácu pre zvýšenie miery digitalizácie na regionálnej a európskej úrovni.

S tým súvisí aj dôležitosť spolupráce so susednými ekonomikami. . Výmenou skúseností a budovaním spolupráce znižujeme riziko škodlivej konkurencie, čo dáva priestor pre vytvorenie centier excelentnosti a podporuje regionálnu koordináciu a plánovanie. Východiskové pozície Slovenska a jeho susedov sú podobné, rovnako aj problémy, ktoré riešime. Trápi nás najmä odliv mozgov do zahraničia a potreba rekvalifikácie pracovnej sily.

Po prezentácii štúdie prebiehala panelová diskusia, okrem Adely Zábražnej za SAPIE sa jej zúčastnili Rasťo Kulich (Google Slovakia), Peter Irikovský (Exponea) a Kamil Harňák (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu). Všetci diskutujúci sa zhodli na tom, že čas konať je práve teraz, inak môže Slovensku ujsť vlak. Hoci zažívame obdobie ekonomickej prosperity, v raste pomocou tradičných zdrojov existujú stále mnohé limity. Je potrebné uvedomiť si, že technológie, najmä automatizácia, podstatne zmenia ekonomiku a pracovný trh na Slovensku. Efektívna digitálna transformácia vyžaduje jednoznačnú digitálnu agendu, ktorá nezostane na papieri, ale bude dôsledne implementovaná.

Kamil Harňák sa vyjadril, že na to, aby fungovala digitálna ekonomika, je nevyhnutný funkčný ekosystém v podobe trojuholníka: súkromný sektor – akademická obec – štát. Neustále sa o problémoch digitálnej ekonomiky iba diskutuje, no treba začať od seba. Štát má veľa priestoru na zlepšenie, napríklad v e-governmente alebo v pomoci start-upom. V prvom rade si musí osvojiť digitalizáciu a jej procesy samotná vláda.

Rasťo Kulich ku Kamilovmu trojuholníku funkčného ekosystému pridal ešte médiá, ktoré by sa mali stať akýmisi ambasádormi digitalizácie. Podľa jeho slov bolo Slovensko v minulosti “Death Valley”, odvtedy nastal obrovský posun, ale aj tak ešte musíme pridať. Budúcnosť vidí aj v projektoch, ako je Digitálna garáž, ktorá vyškolila už vyše 50 000 ľudí. To podľa neho súvisí s úlohou jednotlivcov – uvedomiť si, že vzdelávanie nekončí na vysokej škole, ale je to celoživotný proces a je skvelé, že je tu možnosť vzdelávať sa online.

Adela do diskusie prispela poznatkom, že by bolo skvelé mať na Slovensku úrady, ktoré by boli vyhradené na konkrétnu agendu (napr. v Dánsku existuje Ministerstvo pre podnikanie a inovácie a Ministerstvo pre digitalizáciu verejného sektoru, majú aj svojho digitálneho diplomata). Ďalším skvelým príkladom úspešnej digitalizácie je Estónsko, ktorí začínali v 90. rokoch na nule, a výrazne im pomohlo, že mali vo vláde mladých ľudí, ktorí sa nebáli zmien. Vo svojich začiatkoch sa učili od Fínska, dnes je to naopak, Estónsko je digitálnym lídrom – zaviedli napríklad to, že nemusíte pri sebe nosiť vodičský preukaz ani vo Fínsku, ani v Estónsku, nakoľko majú prepojené databázy.

Ako si rečníci predstavujú dokonalé digitálne Slovensko? Rasťo Kulich by chcel, aby jediný papier, ktorý bude potrebovať štátna správa, bol naozaj ten toaletný :) Aby existovalo viac firiem typu ESET, Sygic či Websupport. A keď už aj bača na Liptove bude predávať žinčicu cez svoj e-shop, môžeme si povedať, že sme tam! Adela Zábražná vidí dokonalé digitálne Slovensko ako miesto, ktoré dokáže občanom zabezpečiť služby tak, aby pri tom vykonávali čo najmenej úkonov a tiež miesto, ktoré firmám uľahčí život používaním digitálnych služieb.

Na záver podujatia sa diskutéri zhodli, že sa o digitále musíme baviť, musíme sa pýtať, rozprávať a svoje otázky smerovať najmä na participantov digitálneho priemyslu. Vďaka diskusii a zdieľaniu potrieb občania aj firmy pomôžu definovať požiadavky na nový digitálny svet, ktorý funguje pre každého. súčasná generácia automaticky vytvárala požiadavky na digitálny svet.

The Rise of Digital Challengers report

Autorka článku: Barbora Rusiňáková

Autorka je projektová manažérka Slovenskej aliancie pre inovatívnu ekonomiku.

Teraz najčítanejšie

Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku

Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) je najväčšia inovatívna aliancia na Slovensku, ktorá združuje viac než 90 členov z radov startupov, scaleupov, neziskových organizácií, investorov a korporácií. SAPIE sa venuje podpore inovatívneho ekosystému prostredníctvom projektov v oblasti inovatívneho vzdelávania a podpory startupového a inovačného ekosystému na Slovensku. Viac o SAPIE sa dozviete na našom webe www.sapie.sk.