Denník N

Josef Tesař vedl skromnou živnost v Nošovicích na Slezsku, ale pocházel z Berouna kousek od Prahy

Betina Rheims: Nativité, L'Adoration de Bergers (I.N.R.I. 1998)
Betina Rheims: Nativité, L’Adoration de Bergers (I.N.R.I. 1998)

V slovenskom preklade tretia epizóda z adventného seriálu od českého autora Parabible Alexandra Fleka

3. adventná nedeľa 16. december 2018 – tradičné čítania tu

Lk 2, 1-14

V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v po žehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ 

Nájdete ho ako bábätko

Alexandr Flek /kazateľ a prekladateľ, najprv konvertoval na kresťanstvo, potom roky prekladal Bibliu do 21. storočia a nedávno mu vyšla Parabible o Ježišovi z Moravy/

V tých dňoch vyšla vyhláška ministerstva financií, aby v celej krajine prebehla registrácia daňových poplatníkov. (A keďže úradníci nezvládli prepojiť registre a matriky, každý sa musel zaevidovať v mieste svojho narodenia; inde to skrátka nešlo.) Všetci sa teda šli dať zapísať, každý na svoj úrad.

Aj Jozef Tesár sa tomu nariadeniu musel podrobiť. Viedol skromnú živnosť v Šarišských Bohdanovciach na východe Slovenska, ale pochádzal z Kopčian neďaleko Bratislavy (jeho predkovia tam žili už od čias prezidenta Masaryka). Musel sa teda trepať cez celú republiku na finančný úrad do rodného mesta. A navyše tam s ním tie lajstrá musela ísť podpísať i jeho nevesta Mária – nikoho nezaujímalo, že je tehotná!

Keď sa konečne dotrmácali do Kopčian, na Máriu to prišlo. Porodila svoje prvé dieťa (bol to chlapec!), zavinula ho do šatky a uložila na matrac pod mostom, pretože nemocnica je vraj len pre miestnych, ubytovňa bola plná a domov si tých privandrovalcov takisto nikto nechcel zobrať, zvlášť na Vianoce.

Celé mesto spalo, len smetiari sa pred rannou zmenou schádzali pri svojich autách. Náhle sa parkovisko zalialo oslnivým svetlom. Než stačili spustiť poplach, objavil sa pred nimi muž celý v bielom s tvárou anjela. “Žiadne strachy!” povedal im. “Nesiem vám skvelé správy pre všetkých ľudí. Dnes v noci sa v Kopčanoch začal rúcať starý režim! Narodil sa vám nový prezident – žiadny populista ani despota, ale Osloboditeľ, na ktorého všetci čakáte. A toto bude jeho zvláštne znamenie: nájdete ho ako bábätko zavinuté do šatky, ako leží pod mostom na matraci.”

A vtom sa za tým mužom v bielom z tmy vynoril obrovský spevácky zbor a z plných pľúc spustili starý gospel:

Haleluja Bohu na nebi,

a ľuďom na zemi

Love and Peace!

Z češtiny preložila Kristína Uhlíková

Vianočné vydanie na budúci víkend

Diskusia pokračuje na Facebooku

seriáli komentárovliturgickým čítaniam používame tradične na mieru vypočítané úryvky z Biblie pre aktuálny deň a hovorovo ich tlmočíme pre každého, kto nesrší fundovanou teológiou a rád by sa trochu vyznal. Môžu to byť kľúče k súkromným alebo celospoločenským problémom, aj ak znejú značne zákulisne, nie sú bežne dostupné nezainteresovaným alebo majú chronicky nepríťažlivú reputáciu. Touto iniciatívou oprašujeme tisíceročné texty, aby sme zistili, čo v nich toľkí pred nami videli, vidieť mohli alebo vidieť chceli. Keď aj rozprávame rovnakou formou ako naši oponenti, či predkovia, hovoríme niečo úplne iné. Tak sa stáva štýl komunikácie vo všetkých sférach základom nesprávneho spracovania informácií. A neživiť nedorozumenia je predsa prvým predpokladom skutočných riešení.
Autori Mária Bruneau, pôvodne servisná manažérka v IBM, má tri deti (jedno s Downovým syndrómom), píše, žije vo východnom Francúzsku. Michal Patarák, psychiater vo Fakultnej nemocnici F.D.Roosevelta, má tri deti, píše, prednáša, žije na strednom Slovensku. Verona Šikulová, spisovateľka, pracuje v Malokarpatskej knižnici v Pezinku, má dve deti, píše, moderuje, žije v Malých Karpatoch. A ako bonus komentáre hostí z alebo mimo fachu.

Teraz najčítanejšie

Prepočuli sme Božie slovo

Seriál aktuálneho, domácky tlmočeného Božieho slova a spoločenských tém s ním súvisiacich: jedna epizóda mesačne. Ponúkame rôzne uhly pohľadu. Keď rozprávame rovnakou formou ako naši oponenti či predkovia, hovoríme niečo úplne iné. Tak sa stáva štýl komunikácie príčinou nesprávneho spracovania informácií. Touto iniciatívou podporujeme vzájomnú interpretáciu. Naším úmyslom je neživiť nedorozumenia, a preto dešifrovať, debatovať a porozumieť si.