Denník N

Najhustejšia koncentrácia vzdelancov je v bratislavskej Petržalke

Chcete bývať v okolí vysokoškolsky vzdelaných ľudí? Hľadáte vysokoškolsky vzdelaného otca či matku pre svoje dieťa? Alebo hľadáte takéhoto partnera – partnerku pre svojho syna či dcéru? Tak v takom prípade Vám odporúčame, aby ste sa presťahovali do Petržalky, tu máte najvyššiu šancu stretnúť vysokoškolákov či vysokoškoláčky.
A kde presne sú tieto najhustejšie obývané miesta vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi? Čítajte a dozviete sa, už samotný lov bude len a len na vás…
Lovu zdar!!!

Úroveň dosiahnutého vzdelania je jednou zo základných charakteristík, ktorými verejná a aj odborná spoločnosť posudzuje stav kultúrnej úrovne, no aj stav kvality ľudského kapitálu naprieč celou spoločnosťou a rôznymi skupinami obyvateľov.

V prostredí Slovenskej republiky údaje o vzdelaní nie sú obsahom registra obyvateľov (či nového registra fyzických osôb) a ani neexistuje žiadny relevantný zdroj, ktorý by ich obsahoval a každoročne poskytoval informáciu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. Jedinou výnimkou je sčítanie obyvateľov, ktoré tento údaj poskytuje s desaťročnou periodicitou. A následne sú už len spracovávané odhady, ktoré však nejdú až do územného detailu.

Keďže riešime hypotetickú úlohu, kde sa má žena (muž) presťahovať aby tam čo najpravdepodobnejšie stretla vysokoškolsky vzdelaného muža (či ženu), tak sme využili ako zdroj práve dáta z ostatného sčítania obyvateľov, domov a bytov, konkrétne GRID o rozmere 1 km x 1 km.

Vo všeobecnosti sme hľadanie takýchto miest využili voľne dostupný dataset, ktorý je tvorený 50 661 štvorcami s plochou 1 km2 (hraničné štvorce nemusia mať plochu 1 km2). Z  celkového počtu štvorcov bolo menej ako jedna tretina obývaných (31,4 %) a v štvrtine (12 664) štvorcov žil aspoň jeden vysokoškolsky vzdelaný človek.

Celkovo na území Slovenska žilo 748 175 vysokoškolsky vzdelaných ľudí, čo je o 324 851 viac ako v roku 2001. Teda môžeme povedať, že ich počet sa za desať rokov viac ako zdvojnásobil.

Obrázok č. 1: Vybraná časť mestskej časti Petržalka s 5 540 vysokoškolsky vzdelanými sčítanými obyvateľmi

Najhustejšie obývané miesto vysokoškolákmi sa nachádza v Bratislave, konkrétne v mestskej časti Petržalka. V roku 2011 bolo obývané 16 351 obyvateľmi a z nich 5 540 malo vysokoškolské najvyššie dosiahnuté vzdelanie. Títo obyvatelia bývajú napr. na ulici Gessayova, Osuského, Rovniankova alebo Romanova.

Obrázok č. 2: Vybraná časť mestskej časti Petržalka s 5 289 vysokoškolsky vzdelanými sčítanými obyvateľmi

Za druhým štvorcom, ktorý je husto obývaný vysokoškolákmi nemusíme ísť ďaleko, lebo je hneď vedľa tohto prvého. A teda sa tiež nachádza v bratislavskej Petržalke. Aj keď má o dve tisíc obyvateľov menej, tak v ňom našlo svoj domov 5 289 vysokoškolákov a vysokoškoláčok. To predstavuje viac ako 37 % zo všetkých obyvateľov tohto štvorca, ktorý zasahuje do ulíc ako Hálova, Wolkrova či Jungmanova.

Obrázok č. 3: Vybraná časť mestskej časti Petržalka s 5 076 vysokoškolsky vzdelanými sčítanými obyvateľmi

Aj pri treťom husto vzdelanostne preplnenom štvorci ostávame v Petržalke. Je to štvorec, ktorý začína na Námestí hraničiarov a pokrýva napr. ulice Lachova, Haanova či Mlynarovičova. V štvorci býva o niečo viac obyvateľov ako v predchádzajúcom, ale z nich „len“ niečo cez päť tisíc malo vysokoškolské vzdelanie.

Obrázok č. 4: Vybraná časť mestskej časti Petržalka s 4 403 vysokoškolsky vzdelanými sčítanými obyvateľmi

Ako sme si už zvykli, tak aj pri štvrtom štvorci ostávame za Dunajom v Petržalke, konkrétne v okolí Jantárovej cesty na uliciach ako Tematínska, Holíčska či Šintavská. Túto lokalitu si za miesto sčítania vybralo 4 403 vysokoškolákov a vysokoškoláčok a tvorili 35 % zo všetkých obyvateľov tohto štvorca.

Až pri nasledujúcom štvorci opúšťame Petržalku, ale ostávame v Bratislave a konkrétne v okrese Bratislava IV v mestskej časti Karlova Ves.

Piaty najhustejšie obývaný štvorec vysokoškolsky vzdelanými obyvateľmi pokrýva významnú časť Dlhých Dielov, konkrétnejšie ide o ulice ako Majerníkova, Hlaváčkova či Veternicová. V tomto štvorci našlo svoj domov 4 001 obyvateľov s vysokoškolským titulom a tvoria tak tretinu obyvateľov celého štvorca.

Obrázok č. 5: Vybraná časť mestskej časti Karlova Ves s 4 001 vysokoškolsky vzdelanými sčítanými obyvateľmi

Preto už viete milí čitatelia, ak hľadáte pre svoje dieťa vysokoškolsky vzdelaného otca/ matku či partnera/ partnerku, tak sa sťahujte do Petržalky, tu máte nielen najvyššiu šancu ich stretnúť, ale väčšina z nich je aj v ekonomicky aktívnom veku.

Len na Vás apelujeme, pri presťahovaní sa do Petržalky zmeňte si aj trvalý pobyt, aby samospráva pre vaše budúce deti mohla s predstihom za prinesené podielové dane postaviť nové škôlky, či inak vám tu spríjemniť priestor na žitie či stretávanie sa.

Zdrojom údajov boli dáta zo sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011, konkrétne spracované údaje o odhade počtu a základných štruktúrach obyvateľov v štvorci 1 km x 1 km na základe ich miesta sčítania. Pre Slovenskú republiku boli agregované dáta do datasetu Grid_ETRS89_LAEA_SK_1K. Tieto dáta (ale aj mnohé iné)  sú dostupné na web stránke Štatistického úradu SR alebo na web stránke Eurostatu.

Viac podobných článkov je dostupných na www.klebedata.sk.

 Pekné hranie s dátami prajeme

                    .klebedata                    

 

Teraz najčítanejšie

Klebedata

Autori blogu Pavol Škápik, Viktor Robert Bederka, Tibor Jedinák a Lukáš Jurena sú dátoví klebetníci, ktorí radi analyzujú dáta, hľadajú medzi nimi súvislosti, kombinujú, spracovávajú, skúmajú a následne ich aj publikujú. V rámci svojej profesie, no aj mimo nej pracujú s rôznymi druhmi dát a teraz sa rozhodli vás kreatívne do tejto ich hry s dátami zapojiť.