Denník N

Lídr Božího globálního hnutí bude vesničan

Foto: Greg Rakozy (unsplash.com)
Foto: Greg Rakozy (unsplash.com)

Vianočné vydanie vo vnímaní českého autora Parabible Alexandra Fleka

4. adventná nedeľa 23. december 2018 – tradičné čítania tu

Mt 2, 13-23

Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“ On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna.“ Keď Herodes zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: „V Ráme bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie: Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet.“ Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte a povedal mu: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa, už pomreli.“ On vstal, vzal dieťa i jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny. Ale keď sa dopočul, že v Judei kraľuje Archelaus namiesto svojho otca Herodesa, bál sa ta ísť. Varovaný vo sne, odobral sa do galilejského kraja. Keď ta prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali proroci: „Budú ho volať Nazaretský.“

Můj syn bude uprchlík

Alexandr Flek /kazateľ a prekladateľ, najprv konvertoval na kresťanstvo, potom roky prekladal Bibliu do 21. storočia a nedávno mu vyšla Parabible o Ježišovi z Moravy/

Po překvapivé návštěvě zahraničních diplomatů, kteří přišli malému Ježíši vzdát oficiální pocty, rodina znovu osaměla. Marie šla brzy spát, ale Josef si dlouho do noci lámal hlavu, co bude dál. A znovu měl zvláštní sen. Zdálo se mu, že s ním kdosi lomcuje a naléhá: „Rychle vstávej! Všechno tu nech, vezmi jen dítě a jeho matku a uprchněte ze země. Dokud se nezmění situace, musíte zůstat v cizině. Herodes tu brzy rozpoutá peklo na zemi, a to dítě musí přežít!“

Vtom se Josef probudil. Pro život své ženy a toho malého byl připraven udělat cokoli. Rychle sbalil pár nejnutnějších věcí, vzal dítě i jeho matku a ještě té noci vyrazili na cestu. Ilegálně překročili hranice někde na Šumavě a několik let pak žili v uprchlickém táboře, dokud Herodes nezemřel. Tak se naplnilo biblické proroctví: „Můj syn bude uprchlík.“

Diplomati mezitím porušili dohodu s Herodem a místo, aby mu nahlásili Ježíšovu adresu, spěšně vycestovali ze země. Když se to ten tyran dozvěděl, byl vzteky bez sebe. Děsil se, že se narodil vůdce opozice, který jednou zavede nové zřízení. A protože měl informace, že to spiknutí začne v Berouně, nechal město bombardovat i s celým okolím, aby nenechal nic náhodě a zlikvidoval všechny potenciální odpůrce.  Tak se naplnilo další proroctví:

Zemí se šíří strach a zoufalství.
Zatýkání, popravy a masové hroby.
Matky oplakávají své malé děti.
Kdo ospravedlní vraždění nevinných?

Konečně se Josef v emigraci dozvěděl, že Herodes zemřel. Tu noc se mu zdál další sen: „Vstávej, už je to tady!“ řekl mu anděl. „Vezmi dítě i jeho matku a vraťte se do vlasti. Režim, který vraždil starce, ženy i děti, se zhroutil.“ Josef se probudil, na nic nečekal a hned s dítětem i jeho matkou a vyrazili domů.

Cestou ale uslyšeli zprávy, že v Čechách o starém diktátorovi sestavil vládu místopředseda jeho strany, a tak dostali strach. V noci pak měl Josef další sen. Zdálo se mu o odlehlém slezském kraji, a tak tam zamířili a usadili se v Nošovicích. Tak se naplnilo proroctví, že lídr Božího globálního hnutí bude vesničan.

Diskusia pokračuje na Facebooku

seriáli komentárovliturgickým čítaniam používame tradične na mieru vypočítané úryvky z Biblie pre aktuálny deň a hovorovo ich tlmočíme pre každého, kto nesrší fundovanou teológiou a rád by sa trochu vyznal. Môžu to byť kľúče k súkromným alebo celospoločenským problémom, aj ak znejú značne zákulisne, nie sú bežne dostupné nezainteresovaným alebo majú chronicky nepríťažlivú reputáciu. Touto iniciatívou oprašujeme tisíceročné texty, aby sme zistili, čo v nich toľkí pred nami videli, vidieť mohli alebo vidieť chceli. Keď aj rozprávame rovnakou formou ako naši oponenti, či predkovia, hovoríme niečo úplne iné. Tak sa stáva štýl komunikácie vo všetkých sférach základom nesprávneho spracovania informácií. A neživiť nedorozumenia je predsa prvým predpokladom skutočných riešení.
Autori Mária Bruneau, pôvodne servisná manažérka v IBM, má tri deti (jedno s Downovým syndrómom), píše, žije vo východnom Francúzsku. Michal Patarák, psychiater vo Fakultnej nemocnici F.D.Roosevelta, má tri deti, píše, prednáša, žije na strednom Slovensku. Verona Šikulová, spisovateľka, pracuje v Malokarpatskej knižnici v Pezinku, má dve deti, píše, moderuje, žije v Malých Karpatoch. A ako bonus komentáre hostí z alebo mimo fachu.

Teraz najčítanejšie

Prepočuli sme Božie slovo

Seriál aktuálneho, domácky tlmočeného Božieho slova a spoločenských tém s ním súvisiacich: jedna epizóda mesačne. Ponúkame rôzne uhly pohľadu. Keď rozprávame rovnakou formou ako naši oponenti či predkovia, hovoríme niečo úplne iné. Tak sa stáva štýl komunikácie príčinou nesprávneho spracovania informácií. Touto iniciatívou podporujeme vzájomnú interpretáciu. Naším úmyslom je neživiť nedorozumenia, a preto dešifrovať, debatovať a porozumieť si.