Denník N

sonáta pre teplý vzduch a regionálny expres

    od detstva milujem železnice. silné rušne a dlhé vlaky. ako nebohý Jozef Bednárik som zástancom cestovania železnicou. boli roky keď som medzi Trnavou a Prešovom cestoval dva krát do týždňa hore dolu. väčšinu kníh som napísal vo vlaku. tu vzniklo i mnoho vizuálnych konceptov a skíc. veď šesť hodín cesty, bolo treba účelne využiť. regionálne expresy (REX) medzi […]

 

 

od detstva milujem železnice. silné rušne a dlhé vlaky. ako nebohý Jozef Bednárik som zástancom cestovania železnicou. boli roky keď som medzi Trnavou a Prešovom cestoval dva krát do týždňa hore dolu. väčšinu kníh som napísal vo vlaku. tu vzniklo i mnoho vizuálnych konceptov a skíc. veď šesť hodín cesty, bolo treba účelne využiť.

regionálne expresy (REX) medzi Prešovom a Košicami mali byť pýchou primátorky Prešova Andrey Turčanovej a Richarda Rašiho, bývalého primátora Košíc. okolo „REX-ov“ bolo mnoho kriku i mediálnych výstupov. mali podľa slov primátorov presunúť cestujúcich z áut do vlakov a pomôcť tak riešiť zlú dopravnú situáciu oboch miest. Turčanová i Raši vlaky zaviedli po dohode so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK) a vyvolali zdanie, že sa konečne začne aj koncepčne pripravovať tzv. integrovaná doprava. týchto pár lastovičiek či skôr „REX-ov“ malo spraviť jar.

lenže… po komunálnych voľbách a zmene grafikonu nadišla zima, či skôr realita. grafikon posunul odchody vlaku REX 1935 z 8:01 na 8:19. vlak mal slúžiť Prešovčanom pracujúcim v Košiciach, ktorí prichádzajú do práce na 9:00.  posun o celých 18 minút, však kedysi plný vlak úplne vyprázdnil. teraz v ňom ZSSK preváža zopár neplatiacich študentov a prázdny vzduch. prečo? sú v tom jednoduché počty. ak cesta „REXom“ z PO do KE trvá v lepšom prípade 33 minút (nie 29´ ako udáva ZSSK) a presun zo stanice na pracovisko zaberie minimálne 20 minút, musí REX 1935 z PO vyraziť najneskôr 8:08 aby pracujúci stihli prísť do práce načas. vďaka novému grafikonu ZSSK však REX 1935 vyráža 8:19. navyše neraz mešká i 15 minút, lebo čaká na voľnú koľaj kvôli často meškajúcemu spoju z KE do Lipian.

takže REXom 1935 necestujú ani tí najväčší dobrodruhovia. meškanie do práce nie je obľúbený šport šéfov.  že vo vozňoch nefunguje WIFI, že je tam špina, plastové fľaše, papierové vreckovky a obaly od napolitánok po sedadlách i na stolíkoch pod oknom… že WC už o 9:00 vyzerá akoby v ňom … a vôbec…, je márne hovoriť. manažérov ZSSK hrdého „národného dopravcu“ to nezaujíma.

kde sa vytratila predvolebná agenda staronovej primátorky Turčanovej nevieme. cestovanie občanov zatiaľ netrápi ani novozvoleného primátora Košíc Poláčka. no a národný dopravca ZSSK radšej za peniaze nás všetkých prepravuje teplý vzduch v prázdnych vozňoch, akoby mal slúžiť potrebám občanov – daňových poplatníkov 100 tisícového Prešova a 250 tisícových Košíc. alebo žeby vtom bol pragmatický zámer ? počkáme si, či po analýze manažérov ŽSSK bude nasledovať optimalizácia a spoj zrušia. lebo nevedno komu slúži takto nastavený grafikon.

Prešovčanom chýba REX, ktorý by pracujúcich o 17:17(27) odviezol z KE domov do PO. vlak azda chýba preto, že ani Turčanová ani Raši vlakmi necestujú. a tak sa Prešovčania z KE vezú vlakom Os 8529 o 17:42 stojacom pri každej vŕbe. v Drienovskej N. Vsi nepochopiteľne pri dvoch vŕbach, kde nikto nenastupuje ani nevystupuje. a 33 km prekoná súprava v lepšom prípade za nekonečných 55 minút (nie 42´ ako uvádza ZSSK). v 21. storočí unikátny výkon medzi dvomi z trojice najväčších miest republiky. pričom trať má z PO až po Obišovce dobre smerové a výškové usporiadanie a železničný zvršok tu umožňuje omnoho vyššiu rýchlosť. tú pred rokmi overil nočný rýchlik z Budapešti do Krakova, ktorý však tiež záhadne zmizol z tratí. a tak musia východniari cestovať vlakom do Poľska dookola – naprieč Slovenskom cez Čadcu a Zwardon za 12 a pol až 15 a pol hodiny! vskutku na zamyslenie!

a ešte jeden otvorený podnet pre ministra Érseka: dokedy bude Prešov – stotisícové mesto, sídlo najväčšieho VÚC s najširšou spádovou oblasťou v republike stáť mimo hlavnej železničnej trate?! je najvyšší čas použiť fondy EU na výstavbu tunelov z Krompách do Prešova a tiež novej trate pre rýchliky popri diaľnici z PO do KE. či stále pán minister trváte na svojom, že voličov máte na juhu?! … a necháte  Prešovčanov čakať ďalšie storočie na prípoje v Kysaku…

využitie cezhraničnej spolupráce a EU fondov pre vlakový koridor z Miškolca do Krakova cez KE a PO je vecou rozumu. najvyšší čas pán minister zobudiť sa!  inak koridor na Vašu hanbu postavia Poliaci, ktorí na rozdiel od Vás chápu význam tranzitu juh západ na východe SK. vyfúknu vám to rovnako ako Maďari diaľnicu z KE do BA cez Budapešť!

ja osobne naďalej pocestujem vlakom. napriek tomu, že sa u nás i v 21 storočí nosí viac osobná pohodlnosť ako ekológia.

i.b. kráľ, December 2018

Teraz najčítanejšie

ivan baláž kráľ

ivan baláž kráľ – básnik a výtvarník ivanbalazkral@gmail.com www.ivanbalazkral.com   Predstaviteľ a tvorca slovenskej literárnej a výtvarnej AUTENTY. Narodil sa 3. augusta v Prešove na Slovensku, ako potomok rodu Balas de Villa Bala. ŠTÚDIA Dopravné staviteľstvo (Highway and Bridge design) študoval na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Prešove (1992-1996). Tu získal zručnosti projekcie a navrhovania, ale najmä technickej i umeleckej kresby. Filozofické a teologické vzdelanie získal počas štúdia Teológie a Etiky na Univerzite Komenského v Bratislave, na katedre cirkevných dejín si osvojil nuansy sakrálneho umenia (1997-2002, Mgr). Dejiny so zameraním na dejiny umenia vyštudoval na Teologickej fakulte v Košiciach (2004-2007, Mgr.). Žurnalistiku a média so zameraním na reklamu na Katolíckej Univerzite v Ružomberku (2005-2008, PhD.).  Manažment na WSM v Legnicy (PL), Fakulte manažmentu a marketingu (2014-2016, magister). Psychológia (trvá). VÝTVARNÁ TVORBA Vo výtvarnom umení sa I. B. Kráľ venuje figurálnej maľbe (1999) a v menšom meradle i hlinenej plastike (1996). Ako predstaviteľ AUTENTY silne nadväzuje na slovenskú MODERNU. Jeho výtvarné videnie ovplyvnili najmä modernisti (Mikuláš Galanda a Ľudovít Fulla, Koloman Sokol, Imrich Weiner-Kráľ, J. Teodor Tekel) ale aj postmodernista Peter Baláž, kubistické koncepty Imricha Vysočana, francúzsky a český kubizmus (Georges Braque, Emil Filla). Z techník používa najmä akryl, kresbu rudkou, tuš, pastel, gvaš a ich vzájomné kombinácie. Programovo si všíma človeka a život. Ukazuje vnútorný boj v jednoduchej, často silne abstrahovanej figurálnej kompozícii. LITERÁRNA TVORBA Básnické videnie I. B. Kráľa ovplyvnil symbolizmus (Jean Nicolas Arthur Rimbaud), existencializmus (Albert Camus, Jean Paul Sartre), surrealizmus (André Breton) ako aj Charles Bukowski a viaceré moderné i avantgardné formy. Venuje sa témam existencie, lásky, intimity, slobody, zmyslu života a osobnej spravodlivosti. Jeho poézia je plná symbolov, zvratov, filozofických a krátkych ideových náčrtov – náznakov. Pomocou nich v dielach vytvára ideové a funkčné roviny. Básne i prózy sú intersubjektívnym príbehom, ktorému autor dáva literárnu podobu. Používa integrovaný rým, integrovanú asonanciu a voľný verš s pop-jazzovým rytmom. Poézia je intímna a autobiografická. Silne sa inšpiruje symbolickou funkciou slov. Čerpá z kultúrnych a konzumných archetypov. DIZAJN Po ukončení štúdia na priemyslovke (1996) pokračuje I. B. Kráľ v rodinnej tradícii a venuje sa dizajnu. Silnú rodinnú tradíciu založil módny návrhár a pedagóg Ondrej Baláž (1923-2004), pedagóg, jeden z prvých módnych dizajnérov a návrhárov v Československu. Pôsobil ako hlavný návrhár v rodinnej textilnej fabrike LANA (spoluvlastníci Molčan-Bohňa 1938-195?) svojho švagra A. Molčana a manželky Anny rod. Balážovej. V začiatkoch sa LANA špecializovala prevažne na výrobu uniforiem pre žandárov, železničiarov a hasičov. Príchodom mladého návrhára, sa rozbieha výroba unikátnej konfekcie. Ondrej Baláž bol tvorcom množstva pôvodných strihov a grafických vzorov. (Krátko pred znárodnením Bohňa vezme celú hotovosť a emigruje do Nemecka.) Po znárodnení fabriky LANA (začiatkom päťdesiatych rokov) je Ondrej Baláž nútený pracovať ako majster v OZKN v Prešove. Odevné závody vznikli z materiálovo-technického zázemia skonfiškovaného pri znárodnení MAGURY a LANY i viacerých súkromných dielní a menších výrobní odevov. Po uvoľnení pomerov pôsobi Ondrej Baláž, ako pedagóg na tunajšej strednej textilnej škole. Dizajnérska rodinná tradícia pokračovala v osobe Jozefa Baláža najml. (1939-2014). Slováka, jedného z prvých československých interiérových dizajnérov, pôsobiacich vo Švédsku. Jeho práce nájdeme v desiatkach hotelov, foyerov, spoločenských a účelových stavieb na Slovensku v Čechách i vo Švédsku. Poslednými predchodcami v rodinnej tradícií boli maliar Peter Baláž (1955-1983), grafik Jaroslav Baláž (*1951), významný zberateľ európskeho umenia Milan Baláž a architekt Miroslav Macejko. Ivan Baláž Kráľ pokračuje v dizajnérskej tradícií a venuje sa najmä interiérovému dizajnu. Vytvára úžitkový bytový dizajn a bytové doplnky. Používa recyklovanú drevnú hmotu a recyklované súčasti starého nábytku (revival design). Rovnako spracúva produkty masového priemyslu, ktoré pretvára na účelné a praktické súčasti neoindustriálnych domácností. Z materiálov používa najmä drevo, oceľ, dyhu, plasty... a ich vzájomné kombinácie. Realizovaným produktom dodáva osobitý vnútorný no vždy úžitkový rozmer. KNIŽNÉ MONOGRAFIE 2000 – Básne živé i mŕtve ISBN 80-968325-0-6 ( Arkus, Prešov, SK) (Poems living and dead) 2001 – Ondrašovce, ľudia a obec na výšinách (co-author / Prešov, SK) (Odrasovce, people and village in highlands) 2003 – Básne bara ex nihilo ISBN 80-968325-5-7 (Arkus, Prešov, SK)(Poems of bara ex nihilo) 2006 – súmrak / kar múz ISBN 80-969590-0-X (Prešov, SK)(twilight / afterfuneral muses party:) 2006 – Kompendium reklamy (manuscript / Ružomberok, SK) - (Compendium of advertising) 2007 – Návrat Braku (co-author /Žilina, SK) ISBN 978-80-85161-51-9 (Return of the Schlock) 2010 – Muuza (co-author / Trnava, SK) ISBN 978-80-8105-168-5 (Muse) 2011 – Muuza 2011 (co-author / Trnava, SK) ISBN 978-80-8105-213-2 (Muse) 2011 – REKLAMA A SPOTREBITEĽ ISBN 83-89884-67-4 (Warszawa, PL) (Advertisement and consumer) 2011 – Modern views on social counseling ISBN 978-83-611-49-37-8 (co-author / Chełm, PL) 2012 – Communication in Social Marketing Consultancy ISBN 978-80-89372-38-6 (co-author / Prešov, SR) 2014 – vrieskajúca posteľ (CZ, SR villa bala) ISBN 978-80-971854-0-4