Denník N

Autoencoder

Nesupervízované učenie

Na stránke sú nelabelované vstupy
2/9 – e0
1/3 – debris-funk
4/4 – shrimripl casual
3/1 – clustro casual
3/10 – icari
1/8 – four of seven
2/2 – six of eight
4/1 – frane casual

1 Nájdi v nich skryté faktory, vzorce.
2 Ak sú sekvenčné, nájdi ich poradie a zmeň nadpis blogu.

SLOVNÍK ZVEDAVOSTI

Autoencoder: Autonómne modelovanie reality. Porovnaj s Univerzálny biologicky-motivovaný algoritmus s lokálnym pravidlom

________________________________________________________

Blogujem aj kvôli tomu, že
a) chcem udržať viditeľný syslog pre voľby 2020
b) nezabúdame na Jana, Martinu, ich rodičov a súrodencov

LSTM

Teraz najčítanejšie

Ivan Baltay

Založili sme OZ ETRI. Inšpirujeme konštruktivistické učenie humanitných predmetov, pilotne dejepis 5-7, Viac na etri.sk