Denník N

Čo s prázdnymi budovami?

Workshop Spiace miesta bolo trojdňové podujatie, ktoré sa zameriavalo na potenciál nevyužívaných budov pre verejnoprospešné aktivity. Stretli sme sa  tri (Nikola,Nina, Zuzana) na správnom mieste v správnom čase a náš spoločný záujem a snaha vyústili vo workshop, ktorý sa konal 24.-26.9.2018 v Bratislave. Pod záštitou OZ Bystro, ktoré prevádzkuje tzv. komunitnú obývačku, v ktorej workshop prebiehal sme požiadali o dva granty. Počas písania grantových prihlášok, sa nám celý koncept utriasol a čím ďalej sme boli viac nadchnuté. A chceli sme nadchnúť aj ostatných, prepojiť ich a tému posunúť ďalej a rozšíriť medzi širšiu verejnosť. No najprv trochu kontextu.

Slovenský kontext

Existuje viacero možných dôvodov prečo sú budovy nevyužívané a niektoré aj chátrajú. No chceli sme upozorniť hlavne na tie prípady, keď sú budovy prázdne kvôli nevedomosti majiteľov ohľadom alternatívnejších možností využitia. Vďaka týmto alternatívnym využitiam priestorov môžu byť naplnené potreby majiteľov tak, ako aj občianskej spoločnosti. Nevyužívané priestory môžu byť skvelým katalyzátorom mobilizácie komunitného života susedstiev, v ktorých sa daný priestor nachádza alebo komunít, ktoré majú veľký potenciál, no menej finančných prostriedkov (neziskový sektor, umelecká a kultúrna obec). Workshopom sme chceli priliať olej do ohňa rôznym diskusiám o “práve na mesto” a takisto eventuálne založiť platformu- priestor pre všetkých, ktorí sa tejto téme venujú z rôznych pohľadov alebo by sa o nej chceli dozvedieť viac. Chceme začať živšiu a systematickejšiu diskusiu ohľadom témy nevyužívaných priestorov na teoretickej rovine, no aj prakticky predstaviť možnosti ako situáciu riešiť, pretože vieme, že záujem a vhodné podhubie rastie. Pre ilustráciu vypichneme pár iniciatív a projektov nižšie.

Iniciatíva Čierne Diery od roku 2015 mapuje a popularizuje chátrajúce priemyselné pamiatky, no vyjadrujú sa aj k opustenému centru.(1) Architektka Andrea Leitmannová sa výskumne venovala bratislavskej časti okolo ulíc Panenská, Štefánikova, Šancová a posudzovala potenciál prázdnych priestorov pre kreatívny priemysel. (2) OZ Vnútroblok v roku 2013 založili svoju prvú mobilnú záhradu na Sasinkovej na pozemku majiteľa, ktorý čakal pár rokov na stavebné povolenie. (3) Mestská časť Nové mesto otvorila výberové konanie neziskovému sektoru po neúspešnej verejnej obchodnej súťaži na využitie Konskej železnice. (4) Výskumníci z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť sa pozreli na fungovanie správy štátnych nehnuteľností a identifikovali viacero problémov, napr. neefektívne využívanie priestorov. (5) Nedá nám nespomenúť projekt Nová Cvernovka- úspešná spolupráca medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Nadáciou Cvernovka, vďaka ktorej vzniklo kultúrne centrum s veľkými ambíciami v budove, ktorá bola veľa rokov prázdna. (6) Ako posledný projekt spomenieme sympatické OZ Stará Jedáleň, ktoré je v procese premeny starej chátrajúcej jedálne na nízkoprahové centrum v Rači. (7)

Workshop Spiace miesta

Spiace miesta sme koncipovali ako trojdňový workshop, ktorý sa zameriaval na potenciál nevyužívaných budov v Bratislave. Workshop bol otvorený pre zainteresovanú verejnosť a každý deň prišlo cez 20 ľudí a spoločne sme vytvorili rôznorodú skupinu. Pozvali sme členov lotyšskej organizácie Free Riga, ktorí nám jednak predstavili ako v priebehu troch rokov dokázali sprevádzkovať päť predtým nevyužívaných budov a poskytnúť ich lokálnej komunite, ktorá priestory využíva na neziskové aktivity. V spolupráci s facilitátorkou Dominikou Belanskou sme porovnali východiskové situácie v Rige a v Bratislave a diskutovali o tom, čo sa môžeme od Free Rigy naučiť v bratislavskom kontexte.

Aby sme pripravili čo najefektívnejší program, ktorý by odpovedal na potreby rôznorodej komunity participantov workshopu, ktorí sa o túto tému zaujímajú na rôznych úrovniach sme sa ešte pred vytváraním programu oslovili potencionálnych účastníkov cez online dotazník.

Workshop sme otvorili úvodnou zoznamovacou aktivitou, počas ktorej každý/á účastník/čka povedal/a čo od workshopu očakáva. Tieto vstupy zaznamenávala facilitátorka Dominika Belanská a vznikol materiál, ku ktorému sme sa počas workshopu vracali. Tento zoznam pekne pokrýva komplexnosť danej témy. Zoznam sme pre zaujímavosť prepísali do poznámky pod čiarou. (8) Hlavným bodom programu prvého dňa bola prezentácia organizácie Free Riga zameraná na ich skúsenosti a stratégie. Na záver sme spravili komparatívnu diskusiu medzi Rigou a Bratislavou o štyroch rôznych aspektoch témy nevyužívaných priestorov /trh s nehnuteľnosťami, legislatíva, kultúrna situácia, magistrát/ vedená Marcisom Rubenisom  z Free Riga.

Druhý deň sme išli do terénu na náučnú prechádzku po vybraných príkladoch dobrej praxe – Domec, Stará Jedáleň, Nová Cvernovka.  Koordinátori/ky projektov nám na daných miestach sprostredkovali ich skúsenosti s komunikáciou s majiteľmi priestorov, finančným manažmentom a podmienkami oživovania priestorov. V priestoroch Novej Cvernovky prebehla prednáška Mireka Karasa, ktorý bol ako právnik zaangažovaný pri získavaní budovy pre Nadáciu Cvernovka. Karas zdieľal svoje postrehy z komunikácie so samosprávou a vysvetlil finančný systém, ktorým sa tímu Nadácie Cvernovka podarilo zabezpečiť udržateľnosť.

Tretí deň sme začali prednáškou, ktorú sme nazvali “Pohyby oživovania priestorov v Bratislave”. Pretože veríme, že je dôležité poznať minulosť a poučiť sa z nej, jedna z účastníčok workshopu- Jol si pripravila prezentáciu o projektoch v Bratislave, ktoré vytvárali priestory pre rôzne komunity, ale v súčasnosti už nefungujú. Nasledovala krátka aktivita na rozhýbanie pred intenzívnou záverečnou diskusiou, ktorú facilitovala opäť Dominika Belanská, tzv. “Sezam otvor sa”: účastníci mali prísť s “čarovným heslom”, ktoré by presvedčilo vlastníka nevyužívaného priestoru, aby ho mohli začať využívať. Celý workshop sme zakončili diskusiou na tri témy v troch skupinách – Ako mapovať nevyužívané priestory a vytvárať užitočný archív? Ako vytvoriť verejnú diskusiu a kampaň? Akú stratégiu a štruktúru organizácie zvoliť? Po intenzívnej diskusii sme si navzájom výstupy odprezentovali. Pre prehľad v odrážkach, pozri dolu. (9)

Čo potom?

Po workshope sme vytvorili skupinu Spiace miesta na Facebooku, kde zdieľame relevantné články a dohadujeme stretnutia.Dá sa nájsť na adrese: https://www.facebook.com/groups/984495535087656/ . Pracujeme na verejnej mape, do ktorej by mohol hocikto prispievať, keďže sa momentálne zameriavame na mapovanie nevyužívaných priestorov a budov v Bratislave, aby sme mohli v budúcnosti operovať s dátami. Takisto by sme chceli pokračovať so vzdelávacími aktivitami pre verejnosť v tejto téme a tak prispievať k zmene. Pridáš sa?

Koordinátorky workshopu: Nina Mikušková, Nikola Tokárova, Zuzana Žurkinová

Špeciálna vďaka patrí Dominike Belanskej a členom organizácie Free Riga.

Za fotky ďakujeme Nine Mikuškovej.

Spiace miesta: https://www.facebook.com/spiacemiesta/

Free Riga:https://www.facebook.com/FREERIGA/

Bystro: https://www.facebook.com/Bystro/

Pre viac informácií, pozri tieto odkazy a poznámky pod čiarou.


1) Čierne Diery: Je zlé, keď chátra aj centrum. V Bratislave ožívajú opustené budovy
Martin Lipták: Ľudia majú chuť venovať sa svojmu okoliu

2) PhD Research Symposium – Jiří Palacký

3) Beáta Macková – Bratislava je hlavné mesto škaredosti, obyvatelia menia nevyužívané priestory na záhrady

4) Bratislavské Noviny – O využití budovy bývalej Konskej železnice sa bude opäť diskutovať

5) Ako sa Slovensko nestará o svoj majetok a ako to robia inde

6) Nová Cvernovka – Program

7) Stará Jedáleň

8)

-získať inšpiráciu

-ako nadviazať vzťah s majiteľmi

-ako tému prezentovať navonok- k širokej verejnosti

-právne ošetrenie

-uznanie hodnoty budov- história: renovácie, architektonická perspektíva

-štruktúra moci

-čo môžeme ponúknuť v tejto výmene?

-ako môžeme merať výsledky: kvalitatívne metódy?

-platforma/laboratórium

-kultúrni aktivisti: frustrácia

-jazyk neziskoviek a kultúry vs. ostatní

-kontinuita: mapovanie: minulosť-budúcnosť; poučenie sa z neúspechov

-financovanie, udržateľnosť- finančná aj priestorová

9)

Mapovanie

 • Čoho? budovy, financie- zdroje, granty ,kľúčový hráči- úradníci, majitelia, komunitné potreby, čo vieme ponúknuť,
 • Ako? Online mapa, dotazník
 • S kým? Príklady dobrej praxe- potencionálni partneri, médiá, IT, architektonické štúdiá, realitná agentúra

Kampaň

 • Verejný tlak a pozornosť médií: aké platformy, ako?
 • Ako zapojiť verejnosť do tohto procesu?
 • Videomapping
 • Strata kultúrneho dedičstva
 • Hlasovanie o potrebách
 • Ako osloviť rôzne cielové skupiny? – mladé rodiny, seniori, atď
 • Majiteľ: cirkev- vlastnia priestory v centre- church district
 • Stratégia (práca s dátami /mapovanie, príklady dobrej praxe, emócie, vizualita, spojiť sa s “influencermi”- kľúčovými hráčmi, expertmi
 • Identifikovať stakeholderov: banky? Komunity/verejnosť- participácia, majitelia- PR, koncept “strážca priestoru”

Štruktúra/organizácia

 • Pravidelné stretnutia, verejné diskusie- vykresliť problém
 • Osobné stretnutia
 • Uľahčovanie prístupu k informáciám
 • Service approach- súkromní majitelia, shame-based approach- municipalities
 • Cultural development agency

Teraz najčítanejšie