Denník N

Globálny drogový prieskum 2019: Zdravotné informácie o marihuane – pomôžu vôbec?

GDS 2019 sa zameriava na rôzne drogové témy a tento rok je jednou z nich aj posúdenie zdravotných etikiet na marihuanových produktoch. Stále sa ešte môžete pridať k už 3000 Slovákom a Slovenkám a zapojiť sa do prieskumu. Na Vašom názore záleží.

Gratulujeme Kanade. Ide o prvú krajinu, ktorá nariadila, aby marihuanové produkty predávané v legálne regulovaných predajniach mali vyznačené nielen informácie o podieli  THC a CBD, ale aj informácie o potenciálnych rizikách a spôsoboch, ako ich minimalizovať. V Kanade vybrali sadu správ, ktoré ponúkajú nejakú kombináciu informácií typu „toto nerob“ (napr. nešoféruj pod vplyvom) a na faktoch založených správ (napr. o škodlivom obsahu marihuanového dymu, riziku závislosti a zraniteľnosti mladších mozgov voči konope).

Tak, ako sú formulované, tieto správy využívajú niektoré zistenia týkajúce sa vylepšených zdravotných informácií na alkoholových etiketách, ktoré priniesol v minulosti GDS a iní. Veľký rozdiel však samozrejme spočíva v tom, že kým alkoholový priemysel sa vehementne stavia na odpor zvyšovaniu povedomia ľudí o škodách spätých s užívaním alkoholu, novovzniknutý regulovaný marihuanový priemysel v Kanade nemá na výber. Dobrá práca, Kanada, a aká hanba, že štáty USA, ktoré majú regulovanú marihuanu, dodnes neprijali podobné opatrenia.

Viac o GDS 2019 v článku tu.

Medzi kľúčové ciele GDS patrí podpora debát o užívaní drog, vzdelávanie jednotlivcov, ktorí sa rozhodnú užíva drogy o bezpečnejšom užívaní a podpora informovaného preskúmavania súčasných drogových politík. V kontexte trhu s nedovolenými látkami je jediným zdravotným posolstvom zlučiteľným s vládnou politikou nulová tolerancia – tvrdenie, že drogy sú proste zlé. Preto regulovaný trh zásadne mení situáciu. Dovoľuje vládam, aby podporili zdravotné posolstvá, ktoré sú úprimné a zaobchádzajú s ľuďmi ako s dospelými, ktorí sa zaujímajú o vlastné zdravie a blaho.

To zahŕňa uznanie toho, že bežné užívanie akejkoľvek regulovanej psychoaktívnej látky so sebou nesie riziká, ktoré sú primárne späté s metódami užitia (napr. fajčenie), so správaním, ktoré je späté s intoxikáciou (napr. šoférovanie) a závislosťou. Ak dokážeme použiť zdravotné informácie na obaloch tak, aby sme zaručili, že ľudia, ktorí tieto látky budú používať, budú informovaní o rizikách spätých s ich užívaním, môže to byť len na dobro veci.

Niektoré zo zistení z predchádzajúceho ročníka sú spracované tu.

No budú takéto zdravotné informácie založené na evidencii brané vážne a najmä, pomôžu vôbec? Úprimne povedané, to je veľmi ťažké predvídať. No prinajmenšom, pôjde o výrazné zlepšenie situácie v porovnaní so strašiacou zdravotnou propagáciou, ktorú vypľúvajú trafené reklamné agentúry na povel ideologicky zaťažených, voči evidencii rezistentných vládnych úradov. Tieto posolstvá nielen, že neposkytujú užitočné informácie ľuďom, ktorí užívajú drogy, ale ešte ich aj vykresľujú ako lúzrov. To nie je najlepší spôsob, ako zaujať ľudí, s výnimkou tých, ktorí sa už vopred rozhodli, že užívanie drog je smrteľný hriech.

Preto bude tento rok GDS2019 organizovať celkom prvé hodnotenie marihuanových etikiet obsahujúcich informácie o zdravotných a iných vedľajších účinkoch marihuany s obsahom THC. Prijali sme tri zdravotné posolstvá vypracované kanadskou vládou a pridali ďalšie dve o vedľajších účinkoch, ktoré sú založené na najbežnejších dôvodoch, pre ktoré ľudia skončia s užívaním a ktoré sme odhalili v minuloročnom GDS2018 (účinky na pamäť a motiváciu). Náš minuloročný výskum o alkoholových etiketách so zdravotnými informáciami našiel veľké medzery v povedomí ľudí o mnohých zdravotných rizikách súvisiacich s alkoholom, ako aj veľké rozdiely medzi krajinami.

Tohtoročné zameranie sa na marihuanové etikety je kľúčové pre to, aby sme zaistili, že prístupy k regulácii a politike verejného zdravia budú založené na evidencii, a nie na ideológii. Ľudia, ktorí užívajú marihuanu, potrebujú byť informovaní.

Preto, ak ste užívali marihuanu v minulom roku, veľmi radi by sme si vypočuli váš názor na informácie, na ktorých vám najviac záleží. Prosíme, zúčastnite sa najväčšieho svetového prieskumu drog:

http://www.globaldrugsurvey.com/GDS2019

Text: Professor Adam R Winstock & Dr Larissa J Maier
Preklad a medzititulky: Mgr. Adam Greif, PhD.

Teraz najčítanejšie

Slovenská psychedelická spoločnosť, o.z.

Sme medziodborové občianske združenie pozostávajúce z profesionálov z oblasti psychológie, psychoterapie a psychiatrie, ako aj z iných oblastí. Naším hlavným poslaním je spájanie odborníkov a sprostredkovanie poznatkov o vývoji na poli psychedelického výskumu a práce s psychedelikami odbornej i laickej verejnosti. Cieľom je takisto priniesť do spoločenskej diskusie na túto tému vecný a racionálny tón a argumenty. Autori clankov: Mgr. Martin Pažitný, MUDr. Martin Šurkala, Mgr. Adam Greif, PhD.