Denník N

Čapkova modlitba za pravdu

Karel Čapek (* 9. január 1890, Malé Svatoňovice – † 25. december 1938, Praha)
Karel Čapek (* 9. január 1890, Malé Svatoňovice – † 25. december 1938, Praha)

Stále aktuálne a pravdivé. Aj po vyše osemdesiatich rokoch…

Bože, ktorý si stvoril národy a všetkým si vdýchol túžbu žiť čestne, zbav dnešný svet toho najhoršieho: lži.
Lži, ktorá podopiera a pripravuje násilie a učí ľudí nenávidieť sa navzájom.
Lži, ktorá otravuje národy a vykopáva medzi nimi priepasti, ktoré snáď ani desiatky rokov nezarovnajú.
Bože, ako to bude vyzerať, ako sa bude vyvíjať Európa poblúznená toľkými nenávistnými klamstvami! Ako bude možné spolužitie medzi ľuďmi a národmi, ak je medzi nich vrhnuté toľko urážok, toľko opovrhnutia a zlosti! Vari si snáď niekto predstavuje, že tento stav ducha má a môže trvať bez konca? Vari si večne má sused zhnusiť suseda a čakať len na príležitosť, aby mu zasadil pomstychtivú a úkladnú ranu? Aj po vojne si môžu národy podávať ruky; môžu si seba rytiersky vážiť a nadviazať dôverné vzťahy. Ale na bojisku lži nebude naveky dôvery ani cti; každá lož zapadne, ale zostane po nej nenávisť a opovrhnutie; telo sa zahojí skôr, než duša.

Bože, ako hrozne je zraňovaná duša tohto národa, ako toto sa má raz zahojiť alebo odpustiť! Vari sa toho neobávajú národy, aký nenávistný, naveky zlý a nepriateľský svet sa takto buduje? Nemá snáď nikdy byť mier alebo aspoň oddych v kŕčovitom smrteľnom nenávidení?

Bože, vráť svetu pravdu!
Bude to viac, než zmluva mieru, bude to cennejšie než každé spojenectvo. Nikto, žiadny národ, žiadny štát si nebude istý, pokiaľ môžu byť ľudské vzťahy kedykoľvek poškodené nástrojmi lži. Nebude istoty, nebude zmlúv, nebude ničoho platného a bezpečného, ​​ak vedomie ktoréhokoľvek národa bude krivené zámernými klamstvami. Za každú lžou ide úklad a násilie; každá lož je útok na bezpečnosť sveta. Nikto nebude žiť v mieri ani za najsilnejšou hradbou z ocele a betónu; okrídlená lož sa vysmeje všetkým našim pevnostiam. Zbaviť svet klamstiev je viac než odzbrojenie.

Aké to bolo divné jasnovidectvo, keď náš Masaryk vpísal do nášho štátneho znaku slová Pravda víťazí. Akoby tušil, že raz lož podnikne generálny útok na náš štát a národ, a už vopred razil heslo pre toto stretnutie. S týmto heslom môžeme ísť do boja; ale len s týmto heslom môže dospieť celý svet k mieru.

Lebo len bez lži sa môžu ľudia a národy dorozumieť, nech hovoria akýmkoľvek jazykom.

Bože, vráť svetu pravdu!

Karel Čapek, Lidové noviny, 25. 9. 1938

Teraz najčítanejšie

Miroslav Sopko

Manžel, otec a učiteľ. Autor a správca www.zavretaskola.sk.