Denník N

Globálny drogový prieskum: psychedeliká v psychiatrii

Po diskusii s úžasnou skupinou aktívnych psychedelických výskumníkov sme prišli s myšlienkou preskúmať, ako prijateľné môžu byť rôzne typy psychedelických terapií v porovnaní s tradičnými intervenciami, a aj vy sa k ním môžete ešte do konca roka vyjadriť.

Praktizujeme psychiatriu a psychológiu už viac ako 75 rokov. Predpísali sme a dohliadali na výskumné podanie hory piluliek, kapsúl a kvapiek na tisícoch ľudí. Niekedy vieme, že ide o placebo alebo pilulku na riešenie vlastnej nekompetentnosti, inokedy sa skutočne domnievame, že by mohli mať účinok.

Niektorým ľuďom môže jemné vyváženie chemických látok v mozgu pomôcť poodtiahnuť temný záves zakrývajúci ich dušu. Pre niektorých to predstavuje záblesk svetla umožňujúci vidieť to, čo je za týmto závesom a môžu sa začať cítiť lepšie a znovu sa pripojiť k svojmu inému ja. Antidepresíva pomáhajú asi 6-7 z každých 10 ľudí, ktorým boli predpísané.

Ale mnohým nepomôžu, alebo nepomôžu dostatočne. Keď nezaberú, je to často kvôli nesprávnej diagnóze, nevhodnému predpisovaniu, nedostatočnej spolupráci pacienta alebo súbežnému užívaniu alkoholu či iných drog. V mnohých prípadoch účinnosť obmedzujú ešte úskalia sociálno-ekonomickej deprivácie, marginalizácie a stigmy medzi najzraniteľnejšími. S antidepresívami tiež súvisia nežiadúce účinky, abstinenčné príznaky, predávkovanie a nemalé finančné náklady. A je tu aj otázka sebaúčinnosti. Tým máme na mysli to, že keď sa zdá, že antidepresíva fungujú, často ľudia nechápu, ako sa zmena dostavila a za túto zmenu nepreberajú dostatočnú zodpovednosť. Mohlo by to vysvetliť fakt, prečo je počet relapsov po vysadení antidepresív vyšší ako pri psychoterapii, ktorá ponúka nové spôsoby porozumenia a myslenia a môže teda poskytnúť dlhodobejšie stratégie na udržanie lepšieho duševného zdravia.

V skratke, súčasné nástroje psychiatrov sú limitované vo svojej účinnosti a prijateľnosti. Psychiatria už dlho potrebuje nové nástroje vo svojej výbave.

Z priekopníckej práce spoločností zaoberajúcich sa psychedelickými látkami, ako sú MAPS a Heffter Research Institute a rešpektované univerzity ako Johns Hopkins a Imperial College, môžu psychiatri a najmä ich pacienti čoskoro veľmi profitovať. Ich výskum poukazuje na potenciálnu účinnosť psilocybínu, LSD, MDMA a ketamínu pri liečbe častých psychiatrických porúch, ako je depresia a PTSD. Kým jeden z nás (Adam Winstock) sa venuje pomáhaniu ľuďom s vážnym problémom závislosti a snaží sa znížiť ich negatívny dopad na užívateľov, ostatní traja (Rupert McShane, Matt Johnson a Ben Sessa) sa snažia zlepšovať duševné zdravie ľuďom trpiacim duševným ochorením podávaním látok ako ketamín, psilocybín alebo MDMA.

Takže tieto drogy („medicíny”) historicky démonizované v tlači, v psychiatrii a v hľadáčiku polície teraz získavajú podporu od legitímnych inštitúcií. Sľubné výsledky vedú k intenzívnejšiemu skúmaniu ich potenciálu, k uzdraveniu mysle a na pomoc ľuďom k zastaveniu ich problematického užívania drog namiesto toho, aby ich ľudia užívali iba rekreačne.

Viac o psychedelikami asistovanej terapii napríklad tu a tu.

GDS sa snaží celosvetovo podporiť prácu klinických skupín a ďalších ľudí. Po diskusii s úžasnou skupinou aktívnych psychedelických výskumníkov sme prišli s myšlienkou preskúmať, ako prijateľné môžu byť rôzne typy psychedelických terapií v porovnaní s tradičnými intervenciami. Na tento účel sme vytvorili hypotetický scenár, ktorý od účastníkov vyžaduje označiť, s akou pravdepodobnosťou by prijali rad rôznych psychedelických zásahov (z ktorých každý je stručne opísaný) a dôvody takéhoto výberu. Možnosti zahŕňajú ceremoniálne podanie ayahuascy,  lekárske podanie ayahuascy, terapiu s vysokou a nižšou dávkou ketamínu, LSD a psilocybínu, ako aj s MDMA.

Viac o GDS 2019 v článku tu.

Podľa našich vedomostí, toto je najväčší prieskum o akceptovateľnosti týchto typov nových terapií v rámci veľkej medzinárodnej vzorky ľudí, ktorí aktuálne nehľadajú liečbu. Vďaka nemu budeme schopní vidieť, ktorý druh liečby je atraktívny pre akú skupinu a zistiť ako osobná skúsenosť s predchádzajúcou liečbou duševných ťažkostí či užívanie drog vplýva na preferenciu jednotlivých terapií..

Takže ak máte záujem pomôcť pochopiť, ako môžu byť psychedeliká súčasťou budúcnosti psychiatrie, zdieľajte svoje myšlienky a zapojte sa do najväčšieho prieskumu drog na svete aj v slovenskom preklade:

GDS2019 www.globaldrugsurvey.com/GDS2019
GDS2019 trvá už len do 31.12.2018

Text: Profesor Adam R. Winstock, Dr. Rupert McShane, Dr. Ben Sessa a docent Matt Johnson
Preklad a medzititulky: MUDr. Martin Šurkala

Teraz najčítanejšie

Slovenská psychedelická spoločnosť, o.z.

Sme medziodborové občianske združenie pozostávajúce z profesionálov z oblasti psychológie, psychoterapie a psychiatrie, ako aj z iných oblastí. Naším hlavným poslaním je spájanie odborníkov a sprostredkovanie poznatkov o vývoji na poli psychedelického výskumu a práce s psychedelikami odbornej i laickej verejnosti. Cieľom je takisto priniesť do spoločenskej diskusie na túto tému vecný a racionálny tón a argumenty. Autori clankov: Mgr. Martin Pažitný, MUDr. Martin Šurkala, Mgr. Adam Greif, PhD.