Denník N

Lubyovej podpora vedy: vianočný darček dostal aj Dankov známy

Sídlo firiem, ktoré dostali od ministerstva podporu na vedu a výskum. Zdroj: Pluska.
Sídlo firiem, ktoré dostali od ministerstva podporu na vedu a výskum. Zdroj: Pluska.

Len pár dní pred Vianocami zverejnilo ministerstvo školstva zmluvy s úspešnými uchádzačmi o stimuly na výskum. Zoznam úspešných žiadateľov vzbudzuje pochybnosti o spôsobe hodnotenia. Uspeli totiž aj firmy, ktoré vznikli nedávno, mali nulové tržby alebo sa výskumu doteraz nevenovali. Stimuly pripomínajú kauzu eurofondov, ktorá Plavčana pripravila o ministerskú stoličku.

Ministerstvo školstva vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie 21. septembra 2018. Dotácie sa tentokrát neposkytovali z eurofondov, ale zo štátneho rozpočtu a ich cieľom má byť rozvoj výskumu a vývoja a následné uplatnenie výsledkov v praxi. Na vypracovanie projektov mali firmy mesiac, podobne ako pri predchádzajúcom kole stimulov v roku 2015.

Najviac dostal Babiar, ktorý bol vo firme s Dankom

O peniaze na výskum v štyroch oblastiach požiadalo celkovo 43 firiem. Úspešných bolo 30. Najviac, takmer 4 milióny eur, získali firmy patriace Martinovi Babiarovi. Babiar podľa Denníka N pôsobil spolu s Andrejom Dankom v dozornej rade spoločnosti SBS Dynasty. Danko mal mať v tejto firme podiel 15%.

V obchodnom registri sa Babiarovo meno pri SBS Dynasty nenachádza, v zbierke listín však podľa Denníka N áno. Naposledy mali byť Danko s Babiarom spolu na zasadnutí dozornej rady v marci 2003.

Andrej Danko sa v minulosti ku svojmu vzťahu s Babiarom vyjadril cez hovorkyňu tak, že ide o účelové spájanie. „Stretli sa ako členovia dozornej rady predmetnej spoločnosti. Predseda SNS sa vo svojej praxi stretol so stovkami ľudí so stovkami vlastných osudov – a – každý človek si je sám zodpovedný za svoj život,“ uviedla.

Osoba Martin Babiar sa spomína v Gorile ako zástupca ukrajinskej mafie na Slovensku s tým, že má blízko k Miroslavovi Gumanovi, ktorý vlastnil SBS Dynasty. Guman je bývalý príslušník SIS, v minulosti sa k nemu ako známemu prihlásil Pavol Paška, ktorý sa s ním stretával priamo v parlamente. „Miroslav Guman tiež dlhodobo spolupracuje a udržiava priateľský vzťah s Martinom Babiarom, ktorý v SR reprezentuje záujmy ukrajinských skupín organizovaného zločinu,“ uvádza Gorila.  

Spomínaný Guman bol tiež podľa Denníka N susedom Danka. Nadácia Zastavme korupciu požiadala o vyjadrenie aj Babiara, odpoveď prišla od spoločnosti Futurum Dynameis, kde je konateľom. „Nevieme sa vyjadriť, o akú konkrétnu osobu ‚Martin Babiar‘ ide.  Ing. Martin Babiar – konateľ našej spoločnosti nikdy nebol v súvislosti s Vašou otázkou vyšetrovaný ani požiadaný o vysvetlenie a nereprezentuje a nikdy nereprezentoval záujmy žiadnych skupín organizovaného zločinu,“ konštatuje sa v stanovisku.

Spolupracuje aj sám so sebou

Ministerstvo vo výzve podmieňuje udelenie stimulu spoluprácou s ďalšími partnermi, najmä vedecko – výskumnými inštitúciami, vysokými školami, SAV a rezortnými výskumnými ústavmi. Prípadne žiada zapojenie “podnikateľských zväzov, združení a firiem pôsobiacich v súčasných rozhodujúcich rezortoch priemyslu do medzinárodnej deľby práce.”

Stimuly dostali tri Babiarove firmy, vzájomne prepojené so spolupracujúcim partnerom. Spoločnosť DB Biotech pôsobí v jednom projekte ako riešiteľ a v ďalšom ako spoluriešiteľ s firmou FUTÚRUM, s.r.o. Michalovce. Spoločnosť FUTÚRUM DYNAMEIS zasa uvádza ako spoluriešiteľa spol. GasTech. Tá má dvoch zamestnancov a žiadne verejne dostupné referencie. „Spoločnosť GasTech bola vybraná ako partner nakoľko disponuje potrebnou expertízou pri návrhoch technológií na úpravu plynov,“ uviedla pre Nadáciu spoločnosť Futurum Dynameis.

Firmu GasTech vlastní Emília Tomková, doménu jej webu však zaregistroval Jaroslav Tomko. Ten za firmu aj komunikuje a pôsobil vo firme ZINCHEM a. s. spolu s Petrom Tkáčom, ktorý je spoluvlastníkom DB Biotech a Babiarovým dlhodobým obchodným partnerom. Firma DB Biotech dostala stimul a je aj spoluriešiteľ v projekte tretej Babiarovej dotovanej firmy – FUTÚRUM, s. r. o. Michalovce.

Prepojenie firiem v stimuloch:

 

Firma GASTECH má Babiarovým firmám pomáhať s výskumom v oblasti environmentálnej chémie a v oblasti technológií skúmajúcich DNA, proteínov a enzýmov a ich vplyvu na organizmus.

Z hotela laboratórium

Dve z 3 Babiarových dotovaných firiem sídlia na rovnakej adrese v budove bývalého hotela Jalta. Na ten dostala v roku 2013 Babiarova firma peniaze z eurofondov na rozvoj cestovného ruchu. Ešte v máji 2015 ministerstvo s Babiarovou firmou uzavrelo dodatok k zmluve o dotácii.

Firma FUTÚRUM rozvinula cestovný ruch tak, že hotel v auguste 2017 zavrela a tento rok sa začala v rovnakej budove venovať výskumu. Na ten opäť dostáva peniaze, tentokrát zo štátneho rozpočtu.

Zoznam dotovaných firiem:

Firma Výška stimulu
MicroStep, spol. s r.o. 1 334 000,00 €
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 1 334 000,00 €
BIOMIN, a.s. 1 333 800,00 €
WINDOW GLASS, s.r.o. 1 334 000,00 €
GEODETICCA VISION, s.r.o. 409 756,00 €
EVPÚ a.s. 1 334 000,00 €
MABPRO, a.s. 1 334 000,00 €
BrainTest, s.r.o. 499 770,00 €
Biomedical Engineering, s.r.o. 1 056 000,00 €
Datavard s. r. o. 1 027 000,00 €
FUTÚRUM DYNAMEIS s. r. o. 1 331 512,00 €
IPESOFT spol. s.r.o. 1 332 501,00 €
SENZOR, s.r.o. 1 328 920,00 €
Inventa Technologies, s.r.o. 498 426,00 €
Virtual Reality Media, a.s. 1 334 000,00 €
EXA Group, a.s. 1 296 872,00 €
NEUROPOWER s. r. o. 1 203 701,00 €
Beset, spol. s r.o. 1 181 987,00 €
FUTÚRUM, s.r.o. Michalovce 1 330 752,00 €
Martinské centrum imunológie, s.r.o. 1 332 811,00 €
DB Biotech, a.s. 1 332 168,00 €
ITS – Intelligent Transport System, s. r. o. 1 334 000,00 €
Výskumný ústav papiera a celulózy a.s. 500 000,00 €
MERCHANT, s. r. o. 1 331 978,00 €
MATADOR Industries, a.s. 1 334 000,00 €
NaviDate, s.r.o. 772 598,28 €
SOLMEA s.r.o. 1 334 000,00 €
PANARA, s.r.o. 493 910,00 €
KONŠTRUKTA – Defence, a.s. 500 000,00 €
TNtech, s. r. o. 1 332 960,00 €
SPOLU 33 433 422,28 €

Zdroj: CRZ.

Ďalšie príbehy zo stimulov: Od pekárne k matematickému inžinierstvu

Zaujímavým prerodom prešla aj ďalšia z dotovaných firiem – ITS. Jej sesterskej firme sa darí aj v susedných Čechách. Tam získala 15 zákaziek za takmer milión eur od Správy železničnej dopravy. No s konateľom oboch firiem sa českým Hospodárskym novinám skontaktovať nepodarilo cez formulár na webe, cez telefón ani SMS.

Na Slovensku má firma riešiť výskum v oblasti matematického inžinierstva. Po nástupe novej vlády jej pritom Pôdohospodárska platobná agentúra priklepla 609-tisíc eur z eurofondov na výstavbu vidieckej pekárne na Považí. PPA pritom tiež spadá pod rezort SNS.

Bez výskumu alebo s dlhmi

Zákon o stimuloch hovorí, že firmy, ktoré žiadajú štát o podporu, mu nesmú dlhovať. Pri podpore z eurofondov musia túto podmienku spĺňať nielen pri predkladaní projektu, ale aj počas jeho trvania.

Ministerstvo však rozdávalo zo štátneho rozpočtu a plnenie tejto podmienky počas trvania projektu v zmluvách nevyžaduje. Medzi dotovanými firmami je tak aj spoločnosť SOLMEA, ktorá má podľa portálu Finstat od 26. 11. daňový nedoplatok. Majiteľom tejto firmy je Andrej Jenča, prednosta kliniky Fakultnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.

Firma SENZOR sa zasa má venovať výskumu v oblasti medicínskej laboratórnej technológie, konkrétne „Výskumu a vývoju bioreaktorov pre pokročilý vývoj tkanív a orgánov a ich maturáciu in vitro použitím 3D tlače“. Firma sa však podľa svojho webu venuje najmä automatizácii, výrobe strojov, či senzorov do umývadiel a toaliet. Medicínskej laboratórnej techniky sa pritom netýka ani jeden z predmetov podnikania, ktoré má firma uvedené v obchodnom registri.

Takmer 1,4 milióna eur dalo ministerstvo školstva aj firme MABPRO, v ktorej pôsobí profesor Jaromír Pastorek – bývalý predseda SAV, ktorého odvolal snem SAV. Následne mu vláda vytvorila post splnomocnenca vlády pre výskum a inovácie, ktorým je doteraz.

Stimuly od Mikolaja

Stimuly na výskum a vývoj boli prvýkrát poskytnuté za ministra Jána Mikolaja v roku 2009. Ich cieľom má byť podpora výskumu a vývoja a uplatnenia ich výsledkov v praxi. O podpore do výšky 2 miliónov eur vtedy rozhodoval minister sám, pričom do úvahy mohol, ale nemusel brať posudky 2 nezávislých hodnotiteľov. Vyššie sumy musela schváliť vláda. V súčasnosti vyberá dotované projekty komisia, ktorá má najmenej troch členov, zmluvy podpisuje ministerka.

Finančné injekcie pre firmy majú zvýšiť podiel pridanej hodnoty na produkcii Slovenska, podporiť tvorbu vysokokvalifikovaných pracovných miest a posilniť spoluprácu medzi akademickými pracoviskami a podnikateľským sektorom.

Téme dotácií na výskum a vývoj sa Nadácia Zastavme korupciu bude venovať aj naďalej.

 

Martin Suchý

Nadácia Zastavme korupciu

 

Chcete nám pomôcť v našom úsilí odstrániť korupciu pri nakladaní s verejnými peniazmi? Podporte Nadáciu Zastavme korupciu malým finančným darom, vďaka ktorému dokážeme veľké veci. Ďakujeme.

Teraz najčítanejšie

Zastavme korupciu

Veríme, že Slovensko môže byť krajina, v ktorej čestné konanie nie je rarita, ale spoločenská norma a podvody nie sú prehliadané, ale trestané.