Denník N

Plytvanie peniazmi v Mestských lesoch?

Keď sa spomínajú bratislavské mestské podniky, väčšinou sa myslí na BVS, Dopravný podnik, či OLO. V tieni týchto veľkých akcioviek sa skrýva príspevková organizácia mesta – Mestské lesy v Bratislave (MLB). Žiadne veľké finančné operácie, žiadne očakávané zisky do mestskej kasy, navonok žiadne horibilné straty, len pár zamestnancov. Mestský podnik, o ktorý nejavia poslanci veľký záujem, veď čo by už bolo treba riešiť v lesoch…

Až detailný pohľad na čudné výdavky kontroverzného vedenia MLB odhaľuje, že rozhodne nie je všetko s kostolným poriadkom.

Počas minulého roka sa uskutočnila v Mestských lesoch kontrola, ktorá jasne identifikovala neefektívne vynakladanie finančných prostriedkov! Vo verejnom obstarávaní hľadali vozidlo do 33 000 €, vedenie MLB však zakúpilo drahý luxusný Nissan Pathfinder, za vyše 44 000 €. Navyše správa kontrolóra hovorí: „Kontrolou dodávateľských faktúr bolo zistené, že organizácia uhradila v roku 2013 za opravu terénneho vozidla Mitsubishi Pajero, ktoré má v majetku, sumu cca 10 000 €. Napriek tejto skutočnosti MLB v roku 2014 zakúpilo pre svoju činnosť ďalšie nové terénne auto.“

kolaz financie
Jednou z úloh by malo byť udržiavať lesopark, vrátane opravy lavičiek či kosenia lúk…

Kontrola tiež odhalila predraženú dodávku IT komponentov a IT servisu. Porovnaním trhových cien bolo zistené, že použitá hodinová sadzba pri fakturácii týchto služieb bola o 1/3 až 1/2 vyššia ako je bežné. Citujem zo správy kontrolóra: „Organizácia pri uzatváraní zmlúv na scanovania a vykonávanie servisu IT postupovala nehospodárne… Uvedeným došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31, ods. (1), písm. j) nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách.“

Ak si myslíte, že sa vedenie MLB poučilo z tejto kontroly a začalo hospodáriť efektívne, mýlite sa. Stačí sa pozrieť len na niektoré faktúry, schované na stránke Mestských lesov. Napríklad:

  • nákup luxusného mobilného telefónu iPhone 6 pre pána riaditeľa Kutku za 763 €,
  • absolútne zbytočné reklamné predmety za vyše 1 000 €, atď.
faktura1 faktura2

V časoch, keď v lesoparku chýbajú lavičky či smetné koše, altánky sú nahnité a vedenie MLB údajne nemá peniaze ani len na orez nebezpečných suchých stromov, sú výdavky na luxusné autá, alebo mobily absolútne nevhodné, ba priam drzé.

Vedenie MLB operuje už dlhodobo so svojim nerealizovateľným plánom rozvoja lesoparku, ktorý stojí a padá na megalomanských investíciách dokopy za 6 miliónov eur, na ktoré nikdy nezískajú dosť financií! Pričom zamerať by sa mali na základné a jednoduché veci, ktoré snáď zvládnu zmanažovať, ako oprava lavičiek, likvidácia odpadu, odstránenie nebezpečných stromov na miestach, kde sa pohybuje množstvo ľudí, predovšetkým rodín s deťmi. Za desať rokov čo je riaditeľ Kutka vo funkcii, odkedy ho dosadil do úradu bývalý primátor Ďurkovský, sa mu nepodarilo získať finančné prostriedky na jeho projekty. Len vďaka grantom a mimoriadnym kapitálovým príspevkom od mesta sa zrekonštruovala Partizánska lúka, či areál v Krasňanoch. Za zmienku stojí jeho vízia postaviť vyhliadkovú vežu pod Kamzíkom, na ktorú nenašiel dodnes dosť financií. Nuž, bez nakupovania luxusných hračiek by sa z nej už turisti kochali výhľadom na celú Bratislavu.

vyhlaidka2.pg
Minimálne od roku 2008 MLB nenašli financie na rozhľadňu…

V tohtoročnom rozpočte mu toľko nenávidení aktivisti a ochranári vylobovali s pomocou poslancov a primátora 350 000 €, ako kompenzáciu za zníženú ťažbu dreva. Pri neefektívností a zlom vynakladaní finančných prostriedkov sa však obávam, kde tieto peniaze reálne skončia, a či sa naozaj použijú na citlivý rozvoj a správu lesoparku.

Mestské lesy by si konečne zaslúžili proaktívny a konštruktívny prístup, citlivý k prírode. A také vedenie MLB, ktoré počúva názory návštevníkov a vie hospodáriť efektívne. Nápadov a námetov ako lacno a rýchlo zatraktívniť lesopark mu aktivisti a ochranári dávajú mnoho a suplujú tak prácu vedenia MLB.

Autor je členom občianskej iniciatívy Naše Karpaty.

Teraz najčítanejšie

Jakub Mrva

Som cyklista, turista, otec 2 detí a predseda občianskeho združenia Iniciatíva Naše Karpaty, ktoré sa dlhodobo venuje boju proti nadmernej a nešetrnej ťažbe dreva a nevhodným developerským projektom. Zameriava sa na navrhovanie riešení na podporu rekreácie a športu v súlade s ochranou prírody. Pôsobím ako poslanec mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy (Team Vallo) a miestneho zastupiteľstva mestskej časti Nové Mesto. Zároveň pôsobím ako člen Komisie územného plánovania, životného prostredia a výstavby mesta Bratislavy. Viac o mne v rozhovore: http://www.correctgreen.sk/jakub-mrva-bratislavske-lesy-su-velkym-pokladom-pre-hlavne-mesto-tak-sa-k-nim-treba-zacat-aj-spravat/