Denník N

Okamih

Počítaš piesok

*

 

Len okamih

Ako by

zodvihneš oči,

v nich seba.

 

Menej

nie je menej.

V Tebe

má miesto miera.

 

*

 

Duše, srdcia, sny

voňajú číslami.

Tanec na počutie…

Nechceme si zle.

 

Vpredu prvý plán:

Horizont

do dlane skladá

viečka

 

Ďaleká láska

v nehe unáša

únavu s narodeným Bohom,

bdenie rodičov.

 

*

 

Potrebujeme

inú stranu nekonečna.

 

Potrebujeme zázrak

Návrat jednoduchosti,

 

začiatok s koncom

v náručí zdania.

 

Našťastie, aj Ty chceš

viac.

 

*

 

Šťastné cesty stále bližšie

slovo klesá na význam: Je

 

veselé tajomstvo v studenojasnej.

Miluje sa v nás ihneď

 

Výzva na záchranu

odpúšťať všemožne.

 

Výzva aj pre tú jednu,

kde si ma nalievaš každý deň.

 

*

 

Dni rovnako,

a predsa inak

nekonečné.

Predraho

halíme skrýše:

pravý čas,

kde sa bez lásky

nedáva.

Počítaš piesok

a priemeru je koniec,

ale nie v Tebe.

 

*

 

Teraz najčítanejšie

Eva Sládeková

Je rozdiel vyjadriť sa a byť tým, kto sa vyjadruje. Obrazy rozbitých realít sa množia v obidvoch prípadoch. Tento gordický uzol môže preťať iba subjekt, nie je za tým ani jeho rola. Zo zaujímavých stránok odporúčam www.ostium.sk.