Denník N

eRecept: Prechod od pečiatky na papieri ku kvalifikovanému elektronickému podpisu

Prechod z papierových receptov na elektronické preskripčné záznamy – to tie erecepty – znamená otočenie pohľadu na overovanie pravosti dokladu.

Papierový opt-out

V papierovej ére sa už niekoľkokrát riešilo overovanie pravosti dokladu. Nakoniec sa to kvôli funkčnosti vždy ponechalo v režime opt-out. Teda, že všetky doklady sú automaticky pravé (sú IN, zapnuté, ON), kým nemám pochybnosti a ja sám ho – ten konkrétny jeden – nevyhlásim za OUT.

Vyhlasovanie za OUT/neplatný/vypnutý/off sa robilo tak, že som ho JA lekárnik osobne overil voči zoznamu falošných a odvolaných pečiatok lekárov. Ak som ich nedržal všetky v hlave, tak som teoreticky mal každý jeden recept porovnávať. Logicky som to nerobil. Ten jeden falošný feťácky recept kričal už od dverí.

Papierová éra počítala s akousi dôverou v dobro. Počítalo sa s tým, že nemusíme overovať tisíce dokladov za sekundu. A možno to spoľahnutie na dobro bola len z núdze cnosť. Pretože bolo technicky nemožné vykonať 100% overenie pravosti každého jedného receptu.

Elektronický opt-in

V elektronickej ére, v systéme s KEP (kvalifikovaný elektronický podpis) je nastavený opačný režim – KEP je implicitne neplatný kým neprebehne jeho overenie voči vydávajúcej autorite.

Je to režim opt-in, teda, že jeho platnosť si ty sám musíš “zapnúť”. A zapína sa tým, že tvoj SW kamsi zavolá a overí platnosť v čase použitia certifikátov a vytvorenia KEP.

Overenie pravosti pomocou elektronických prostriedkov trvá nanosekundy a sú možné milióny požiadaviek za sekundu z akéhokoľvek miesta na zemi. Preto si môžeme dovoliť kontolovať/zapínať každý jeden doklad.

Potom je ale veľký problém, keď nefungujú overovacie servre. Milióny požiadaviek za sekundu ostávajú, ale pri výpadku trvá vybavenie požiadavku desiatky sekúnd až minúty.

Alebo vybavenie požiadavky nie je vôbec možné.  A potom čo? Zastavíme výdaj liekov v celej republike?

Vitálne indikácie vyžadujú pohotovostné riešenia

Preto má zákon myslieť u vitálnych riešení aj na pohotovostné ručné overovanie. Ale nemyslí. Naozaj nie je možné povedať: zapíš, že nemôžeš overiť a pošli pacienta behom, bežkom, behotom k lekárovi pre výhradne papierový recept. 

V prípade receptov by stačilo (ale nemyslí), aby lekárnik mohol rozhodnúť, či preskripčnému záznamu verí. Má možnosť zatelefonovať lekárovi, má možnosť riešiť “riziko s omeškania”. Má možnosť zvážiť riziko zneužitia z ohľadom na lieky, ktoré práve rieši. Dajú sa nastaviť rôzne povinné kombinácie (ale nemyslí).

Akokoľvek to nastavíme, v prípade medicíny vždy musí platiť pravidlo o konečnom rozhodnutí nie stroja ale človeka! 

Súčasne platí, že overovanie KEP sa deje vždy akoby spätne. Teda, že sa overuje, či v čase vytvorenia KEP boli nástroje na jeho vytvorenie platné. Takže strojové overenie je možné vykonať aj ex-post kedykoľvek. Aj keby si predpisujúci lekár alebo predpisujúca sestra po  predpísaní lieku a podpísaní daného eReceptu pomocou KEP zlomili obe ruky pri vykrádaní banky, už raz vytvorený KEP je platný, kým sa budú elektróny pohybovať vesmírom.

Tých možností, ktoré je možné nastaviť pre núdzové pohotovostné vyhlásenie KEP za platný je dostatok a sú dostatočne bezpečné s ohľadom na predmet (recept na lieky), ktorý sa overuje. Navyše, takéto ručné zásahy sú v medicíny obvyklé a lekárnici si s tým vedia dobre poradiť.

Elektronická éra tiež prináša istotu, že akýkoľvek ručný zásah je možné označiť konkrétnym kontom konkrétnej osoby. Na túto zodpovednosť za svoje činy sme tiež v medicínskych odboroch zvyknutý.

Autor je členom SaS a členom zdravotníckeho tímu SaS. Má na starosti liekovú politiku.
Viac jeho politických textov na jeho politickom webe www.politik.pilnik.sk. Ak chcete sledovať aj ďalšie jeho politické vyjadrenia, staňte sa fanúšikom jeho facebookovej stránky.Teraz najčítanejšie

Martin Pilnik

Lekárnik - optimista.
Liberál, pravičiar, člen SaS, člen zdravotníckeho tímu SaS. www.politik.pilnik.sk
Kandiduje do NRSR ako číslo 64 na kandidátke SaS. [Autorom fotografii, ak nie je uvedené inak, je ©Martin Pilnik]