Denník N

Stomiliónový tender na kamery podľa Sakovej? Staršie typy a hrozba predraženia o milióny eur

Denisa Saková. Foto – TASR
Denisa Saková. Foto – TASR

Do konca januára chce ministerstvo vnútra uzavrieť tender za 99,5 milióna eur. Smeruje na nákup desaťtisícok kamier pre políciu. Za danú cenu to ale vyzerá na predraženú zákazku nielen podľa odborníkov, ale aj Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý na to ministerstvo aj dávnejšie upozornil. Navyše, zadanie na viacerých miestach sedí na staršie výbehové typy kamier od jednej konkrétnej značky, ktoré sa už bežne vo veľkom nedajú zohnať.

Súťaž na dodávku kamier vyhlásilo ministerstvo vnútra zhruba pred dvomi mesiacmi a podľa komentára na svojej internetovej stránke tak urobilo „po veľmi dôkladnej príprave“. Cieľom je obstarať okolo 13-tisíc kamier pre policajtov do terénu a ďalší podobný počet statických kamier na budovy. Za cenu takmer 100 miliónov eur (bez DPH).

Ministerstvo v súvislosti s tendrom uviedlo, že „kamery musia spĺňať náročné podmienky, nielen na technické prevedenie, ale aj na prenos videí a ich centrálne ukladanie.“

Pri bližšom pohľade na podmienky súťaže však možno nadobudnúť dojem, že ministerstvo nehľadá úplne najnovšie  zariadenia a že ponuka je v niektorých častiach „šitá“ na konkrétneho výrobcu.

Právnik AGM Partners Miroslav Cák, ktorý spolupracuje s Nadáciou Zastavme korupciu a špecializuje sa na verejné obstarávanie, upozorňuje na problém s kľúčovou časťou dodávky – statickými kamerami, ktorých treba dodať cez 13-tisíc kusov. „Väčšina z nich sú podľa špecifikácie výbehové typy od Samsungu, ktoré sa už nepredávajú a ťažko k nim zohnať cenovo konkurenčný ekvivalent,“ opisuje.

Nadácii toto prepojenie potvrdil ešte ďalší odborník z brandže, ktorý si neželal zverejniť svoje meno. V prílohe opisujúcej jednotlivé kamery a súčiastky sa totiž opakovane objavujú skratky, ktoré sa používajú len pri kamerách spomínanej značky. Na rovnakého výrobcu sedí v niektorých častiach aj popis požadovaných funkcionalít na príslušný softvér.

Dodal tiež, že niektoré typy kamier presne opísané v súťaži sa na trh dodávali do roku 2015. V súčasnosti sa k nim na trhu prakticky nedá voľne dostať v požadovanom množstve a získať navyše štvorročnú záruku.

Špecifikácia v tendri sa zhoduje s produktom, ktorý sa už bežne nepredáva.

 

Posúdi ministerstvo

Súťažné podmienky síce umožňujú dodať iné kamery s rovnakými vlastnosťami, ale tu právnik Cák upozorňuje najmä na dva problémy. Novšie kamery sú cenovo nekonkurenčné k starším, ktoré sa najviac hodia na opísané nároky, a z podkladov nie je dostatočné jasné, ako bude ministerstvo ako obstarávateľ vyhodnocovať ekvivalenty. Inými slovami, rozhodovanie o víťazovi môže byť v tejto časti veľmi subjektívne.

Rezort pod vedením Denisy Sakovej súťaž vyhlásil navyše napriek upozorneniu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý odporučil tender nielen rozdeliť, ale obáva sa aj jeho predraženia. Pred rokom totiž posudzoval úrad pre ministerstvo vnútra veľmi podobný tender.

Vtedy ministerstvo na nákup audio a video zariadení chcelo minúť polovicu (52 miliónov bez DPH) z aktuálnej predpokladanej sumy. Nakoniec v roku 2017 tender nevyhlásilo, ale už s upravenými podmienkami vyhlásilo ten na kamery na konca vlaňajška.

ÚVO sa k návrhu súťaže dostalo zakaždým tak, že ministerstvo ho ešte pred spustením tendra požiadalo o posúdenie podmienok. To robia verejné inštitúcie, ak sa má tender spolufinancovať z eurofondov, čo je aj prípad kamerovej súťaže.

Ani posledný verdikt úradu ale zrejme ministerstvo nepotešil. Úrad tendru vytkol až desiatku bodov, z ktorých niektoré boli podľa názoru úradu v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Nadácia sa k stanovisku ÚVO dostala na základe infožiadosti. Napriek tomu ministerstvo súťaž vyhlásilo a kľúčové výhrady odignorovalo.

Predtým 52, teraz 100 miliónov

ÚVO medzi prvými výhradami upozornil na možnú neprimeranú cenu celej zákazky. Ako sa spomína vyššie, ministerstvo ešte pred týmto tendrom úrad požiadalo o posúdenie inej súťaže tiež zameranej na audio, video, ktorej hodnota ale bola výrazne nižšia. Znela na 52 miliónov eur.

Tento tender z roku 2017 s názvom Technické zariadenia 1 – audio, video zariadenia sa nakoniec nerealizoval, ale ministerstvo neskôr vyhlásilo aktuálnu súťaž s názvom Technické zariadenia 4 – kamerové systémy. Za už spomínaných takmer 100 miliónov eur bez DPH.

ÚVO v posudku už k aktuálnemu tendru skonštatoval, že ide o „obdobný predmet zákazky“, ako mu ministerstvo predložilo pred rokom, s tým, že ministerstvo síce zahrnulo do predmetu niektoré nové položky, napríklad personálne kamery či lokálne dátové úložiská, zároveň ale z predošlého tendra niektoré položky úplne vyhodilo.

Napríklad televízne systémy, zobrazovacie zariadenia. ÚVO preto konštatuje, že „nárast predpokladanej hodnoty zákazky viažucej sa na aktuálny predmet zákazky sa javí byť značne vyšší“.

Ak by sme boli presní, tak ide o približne zdvojnásobenie ceny.

ÚVO tiež odporučil ministerstvu zvážiť možnosť rozdelenia zákazky, čo by pomohlo zabezpečiť „voľnú a efektívnu súťaž“ a tiež zapojenie malých a stredných podnikateľov. Ministerstvo však tomuto odporúčaniu nevyhovelo a v podmienkach súťaže vyslovene hovorí, že zákazka „nie je rozdelená na časti“ a že „záujemca musí predložiť ponuku na celý sortiment“.

Právnik Cák tiež podporuje názor ÚVO, že zákazka sa mala rozdeliť. „ÚVO správne kritizuje ministerstvo, pretože v zákazke je spojených množstvo rôznych druhov kamier, pričom na trhu jednotlivé kamery tvoria samostatné segmenty so samostatnými dodávateľmi, výrobcami a distribútormi. Zákazka je tým pádom diskriminačná a nezodpovedá aktuálnej situácii na trhu.“

Aj po vyhlásení súťaže sa ministerstvo k otázke, prečo tender nerozdelilo, ešte venovalo osobitne. „Rozdelenie predmetu zákazky na časti je technicky a procesne nerealizovateľné, a to z dôvodu, že predmetná skupina tovarov a súvisiacich služieb tvorí ucelenú technologickú časť IKT infraštruktúry,“ obhajuje sa rezort v prílohe k tendru zo začiatku januára.

Ako argument tiež uvádza, že rozdelenie by mohlo spôsobiť vzájomnú nekompatibilitu jednotlivých častí zákazky.

Nezodpovedané otázky

Pohľad do podmienok tendra ponúka aj ďalšie nezrovnalosti. Napríklad k takmer 13-tisíckam personálnych kamier sa uvádza necelých osemtisíc licencií, ktoré sú potrebné na nahrávanie. Iste, ministerstvo môže argumentovať, že nejaký softvér už má zakúpený. Uchádzač o dodávku kamier ale nevie z podkladov zistiť, akým softvérom ministerstvo disponuje a či budú dodané kamery s ním kompatibilné.

Alebo pri digitálnych kamerách na pevné upevnenie, ktorých je zhruba 11-tisíc, sa spomína necelých 1 500 licencií a ani počet serverov nie je dostatočný. Nehovoriac o veľmi nízkom množstve tendrovaných káblov na ich pripojenie.

Ako veľmi problematický sa javí aj úplne posledný riadok zadania, ktorý hovorí o zabezpečení 11 700 človekodní technického špecialistu. V tejto položke má byť zahrnuté aj nastavenie zariadení, okrem iného aj smerovanie zaostrenia či nastavenie frekvenčného spektra. Čo buď kamery robia automaticky (zaostrenie) alebo spektrum sa nastavuje už priamo vo fabrikách.

Celkovo je komplikované naceniť tento riadok a táto položka vyzerá na prvý pohľad nadhodnotená.

Na hrane zákona

Na niektoré nezrovnalosti v súťažných podmienkach upozornil aj ÚVO. Napríklad v jednej časti podkladov sa spomína bezplatný servis v záručnej lehote, v inej časti nacenenie 4-ročnej servisnej podpory, čo úrad vyhodnotil ako protichodné podmienky a netransparentnosť. Alebo napríklad stavebné práce, pri ktorých úrad nenašiel priamy súvis s dodávkou kamier. Ide o výkopové práce v zastavanom a nezastavanom prostredí.

„Z takto poskytnutého opisu predmetu zákazky nie je jasné, čo vlastne má uchádzač kontrolovanému dodať,“ upozorňuje ÚVO. Čo môže skomplikovať aj nacenenie daných položiek, a tým aj konečnú ponúkanú cenu. Pretože je veľký rozdiel kopať v centre krajského mesta ako v obci.

Úradu tiež prekáža, že ministerstvo pripúšťa zmenu vysúťaženej ceny z dôvodu „modifikácie technických parametrov“. Ministerstvu takáto široká definícia ponúka veľký priestor na dodatočnú úpravu vysúťaženej ceny.

V neposlednom rade je na celej stomiliónovej súťaži určite zaujímavé aj jej načasovanie. Rezort ju vyhlásil v polovici novembra a s ukončením do konca januára. Teda na prelome rokov, v čase najväčších sviatkov. To nenaznačuje veľmi záujem prilákať čo najviac uchádzačov. Keďže  ministerstvo samo uvádza, že plánuje uzavrieť rámcovú dohodu s viacerými uchádzačmi.

K tejto oblasti ministerstvo uviedlo, že o tomto zámere informuje už niekoľko rokov a „v poslednom období sme cítili aj verejný tlak na obstaranie kamier pre policajné zásahy“.

Nadácia Zastavme korupciu podala na Úrad pre verejné obstarávanie podnet pre možné porušenie zákona. ÚVO môže nariadiť ministerstvu, aby tender zrušil. 

Xénia Makarová, Nadácia Zastavme korupciu

 

Chcete nám pomôcť v našom úsilí odstrániť korupciu pri nakladaní s verejnými peniazmi? Podporte Nadáciu Zastavme korupciu malým finančným darom, vďaka ktorému dokážeme veľké veci. Ďakujeme.

Teraz najčítanejšie

Zastavme korupciu

Veríme, že Slovensko môže byť krajina, v ktorej čestné konanie nie je rarita, ale spoločenská norma a podvody nie sú prehliadané, ale trestané.