Denník N

Lubyovej stimuly na vedu: Peniaze nedostala firma, ktorá mala viac bodov

Ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS). Foto: TASR.
Ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS). Foto: TASR.

Pri posúdení žiadostí o stimuly za vyše 33 miliónov eur, ktoré pred Vianocami rozdalo ministerstvo školstva, nemali posledné slovo odborní hodnotitelia. Aj projekty, ktoré dostali vysoké hodnotenie, mohla na záver stopnúť špeciálna ministerská komisia. Ministerstvo jej členov nezverejní, vyhovára sa na GDPR.

Ministerstvo školstva na čele s Martinou Lubyovou (nominantkou SNS) čelí podozreniam, že nespravodlivo rozdelilo firmám miliónové stimuly na vedu. Nadácia Zastavme korupciu sa preto bližšie pozrela na to, ako jednotlivé projekty ministerkini ľudia vyberali.

Hlavné zistenie je, že podporu nezískali všetky firmy, ktoré dostali v hodnotení vysoký počet bodov od odborných hodnotiteľov. Poradie na záver zamiešala ministerská komisia.

Firma GA Drilling mala viac bodov ako konkurenčná EXA Group. Napriek tomu stimul nedostala a jej konkurent áno – takmer 1,3 milióna eur. Podľa dostupných informácií ide o jediný takýto prípad v aktuálnych stimuloch.

Ako je to možné, sa Nadácia pýtala ministerstva, ktoré odpovedalo, že odôvodnenie rozhodnutia zverejnia budúci týždeň.

Viac bodov, vyššie v poradí

Na webe Centra vedecko-technických informácií pribudlo v utorok 41 posudkov žiadostí o stimuly, ktoré boli hodnotené v tejto výzve.

Od odborných hodnotiteľov dostal podľa posudkov GA Drilling 195,5 bodov a EXA Group 182. Čím viac bodov, tým je žiadosť vyššie v poradí.

Každý projekt hodnotili po odbornej stránke dvaja experti, ktorých na ministerstve losujú. V prípade, že sa ich názor významne líši, nastupujú ďalší dvaja.

Posudzovali relevantnosť projektu, úroveň kvality navrhovaných riešení, vedeckú kvalitu predkladateľa a primeranosť finančných nákladov.

Rozhoduje komisia, nie odborné posudky

Pred posudzovaním projektu odbornými hodnotiteľmi sú žiadosti hodnotené aj z hľadiska podnikateľského prostredia a z pohľadu “všeobecného poznania”.

Za všeobecné poznanie získal GA Drilling 90 bodov, za podnikateľské prostredie 100. EXA Group mala v oboch kritériách plný počet (100 a 100).

S kvalitou oboch žiadateľov nemali posudzovatelia projektov problém. V hodnotení žiadosti EXA Group sa spomínajú dostatočné odborné kapacity firmy a to, že riešiteľský tím pozostáva aj z autorov patentu registrovaného v USA v roku 2012. GA Drilling v roku 2018 na svojom webe uvádzal 15 patentov v rôznych krajinách sveta.

Pre výsledné poradie projektov je podľa pravidiel hodnotenia určujúce, ako projekt ohodnotili po odbornej stránke.

No konečné slovo po expertoch má “Komisia na vyhodnocovanie žiadostí o stimuly na výskum a vývoj”. Nemôže síce meniť pridelené body a závery v posudkoch, no môže schváliť, že vysoko hodnotený projekt neodporúča. To sa malo stať aj v prípade projektu GA Drilling.

Komisia musí zverejniť odôvodnenie pozitívnych aj negatívnych rozhodnutí, čo sa zatiaľ nestalo. Podľa vyjadrení ministerstva tak spravia 15. januára.

Utajení členovia

Štatút hovorí, že členmi Komisie sú štyria zástupcovia ministerstva školstva a piati až siedmi odborníci. Členov menuje a odvoláva minister/ka školstva, ich mená ministerstvo nezverejňuje.

“Identifikácia osôb podlieha ochrane v rámci GDPR. MŠ by ich mohlo zverejniť len s ich výslovným súhlasom,” uviedlo ministerstvo školstva.

V komisii boli okrem štyroch ľudí z ministerstva traja zástupcovia STÚ v Bratislave (Ústav manažmentu, Ústav automobilovej mechatroniky, Centrum výpočtovej techniky), “nezávislý expert”, zástupca Lekárskej fakulty UK (Ústavu lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky), zástupca Centra biovied SAV a zástupca Žilinskej univerzity (Katedra telekomunikácií a multimédií).

Pre porovnanie – narozdiel od stimulov, ktoré idú zo štátneho rozpočtu, sú aj eurofondy otvorenejšie verejnej kontrole.

Či už žiadate o eurofondy alebo sa hlásite za hodnotiteľa eurofondových projektov, musíte súhlasiť so zverejnením nevyhnutných osobných údajov. Bez toho verejnosť nemá možnosť dohliadať, či pri hodnotení neprichádza ku konfliktu záujmov.

Matej Hruška, Nadácia Zastavme korupciu

Chcete nám pomôcť v našom úsilí odstrániť korupciu pri nakladaní s verejnými peniazmi? Podporte Nadáciu Zastavme korupciu malým finančným darom, vďaka ktorému dokážeme veľké veci. Ďakujeme.

Teraz najčítanejšie

Zastavme korupciu

Veríme, že Slovensko môže byť krajina, v ktorej čestné konanie nie je rarita, ale spoločenská norma a podvody nie sú prehliadané, ale trestané.