Denník N

Odmietame kradnutie a klamanie Andreja Danka, to je naša slušnosť

Odmietame kradnutie a klamanie Andreja Danka. Zlodeji a klamári nás nezastupujú vo výkone štátnej moci, ktorá nám podľa Ústavy patrí. Tak zachovávame dôstojnosť a autoritu Národnej Rady SR priamo.

Protiargumentácia Newsletteru 11.01.19:

a)

1. „V žiadnom zákone sa nepíše, že usvedčený zlodej a klamár nesmie byť predsedom národnej rady. Formálne stačí, že Danko má čistý trestný register a že ho koaliční poslanci vo funkcii podržali.

2. Teraz sme však v situácii, keď úradne potvrdený zlodej a klamár je na čele našich politických zástupcov, reprezentuje aj nás a ovplyvňuje aj pravidlá fungovania tejto spoločnosti (zákony)“.

——————————————————————————

Ústava 1. hlava, 1. oddiel, Základné ustanovenia

(1) Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo

Otázka: ako môžeme my, občania, vykonávať svoju štátnu moc prostredníctvom zástupcu, ktorý je zlodej a klamár?

b)

3. „Mali by napriek všetkému zachovať pokoj, Danka neignorovať, správať sa k nemu vo verejnej debate, ako keby bol čestný človek primeraný svojej funkcii.

4. Všetko iné bude totiž zároveň poškodzovaním autority inštitúcie národnej rady.

5. Treba mu ako zástupcovi kľúčovej inštitúcie republiky preukazovať vážnosť, aby sa s tým nestratili aj zvyšky dôstojnosti slovenského parlamentu a politiky vôbec“.

———————————————————————————

Otázka: neboli by sme tým my, občania, (vrátane novinárov a politikov) spolupáchateľmi jeho kradnutia, klamania, ktorými sa vysmieva autorite a dôstojnosti inštitúcie Národnej Rady?

 

EMPTY WORDS  TOOTH AND CLAW  TEMPUS OMNIA REVELAT  RUNNING TOWARDS THE END

 

SLOVNÍK ZVEDAVOSTI

Reč: je konanie. Porovnaj Řeč jako etika podle Lévinase, Austin How to do things with words

Pokračuj tu

 

____________________________________________________________
Blogujem aj kvôli tomu, že

a) chcem udržať viditeľný syslog pre voľby 2020, ktorý je od októbra aj stromom blogových liniek

b) nezabúdame na Jana, Martinu, ich rodičov a súrodencov.

Teraz najčítanejšie

Ivan Baltay

Založili sme OZ ETRI. Inšpirujeme konštruktivistické učenie humanitných predmetov, pilotne dejepis 5-7, Viac na etri.sk