Denník N

Buddha, Ježiš, Neo, Luke Skywalker: Hrdinova cesta, časť 2

Čo majú spoločné Buddha, Ježiš, Neo a Luke Skywalker?

 

V príbehoch o Buddhovi, Ježišovi Kristovi, Neovi z filmu Matrix a Lukovi Skywalkerovi z Hviezdnych vojen nenachádzame len inšpiratívne príbehy, ale aj kompozičné podobnosti. Ich príbehy sú vo väčšej miere postavené na podobnej kruhovitej rozprávačskej štruktúre, ktorá sa stále dokola opakuje v rôznych svetových mytologických príbehoch skrz históriu ľudského vývoja. Je to hrdinova cesta, ktorú prvý raz komplexne dešifroval a znázornil americký komparatívny mytológ Joseph Campbell.

V nej sledujeme cestu hrdinu, ktorého príchod ohlasuje väčšinou proroctvo a je ohlásené nadprirodzeným služobníkom/silou zvonka. Potom nasleduje fantastické/neobvyklé  narodenie/nájdenie cez neobyčajné/čarovné detstvo, až po moment uvedomenia si poslania, či získaní vedomostí, ktoré hrdinu pošlú na dobrodružnú cestu.

Tu nastáva fáza prvého prahu (odchodu), kedy sa ešte hrdina môže vzoprieť volaniu dobrodružstva a potrebuje tzv. posledné poštuchnutie, aby sa vydal na dobrodružstvo, ktorého ho volá. Prichádza potom prekročenie prahu, kedy nastáva fáza iniciácie, v ktorej hrdina prechádza prekážkami, nástrahami a má po ruke mentorov, pomocníkov, niekedy nadprirodzenú pomoc, ba dokonca aj stretnutie s bohyňou.

Všetko to smeruje ku konfrontácii síl dobra a zla, života a smrti, dňa a noci, zostúpenie do podsvetia, do najhlbšej jaskyne, či k záchrane princezny, je to prvá veľká skúška. Toto by sme mohli nazvať prvou časťou iniciačnej fázy – útek, tréning a prvý veľký súboj – prekročenie druhého prahu.

Druhá časť iniciácie sa dá, použijúc filmovú terminológiu, prirovnať k druhej časti filmovej trilógie. Je to časť, kedy hrdina musí prejsť hlbšími skúškami, je v pokušení vzdať sa, je spochybňovaná jeho legitimita byť hrdinom, dosahuje fyzické aj metaforické dno, musí prejsť nielen fyzickými, ale aj psychologickými premenami, hladuje, medituje, dokončuje svoj tréning. Všetky udalosti smerujú k najvyššiemu hrdinskému činu, k obete, k dosiahnutiu najvyššieho osvietenia, k poslednej všetko rozhodujúcej bitke.

Prekročením tretieho prahu, sa končí fáza iniciácie, o ktorej môžeme hovoriť aj ako o fáze najvyššieho ordálu – teda tzv. božieho súdu, skúšky ohňom, kedy hrdina musí dokázať (ako pri súdnom procese) svojimi hrdinskými činmi svoju oprávnenosť byť spasiteľom, vykupiteľom, osloboditeľom, a pod.

Nastáva konečný súboj a víťazstvo v akomkoľvek zmysle. Hlavný hrdina prešiel vnútornou premenou kedy sa stal takpovediac z nikoho niekto, z pastiera/roľníka rytier, zo syna stolára spasiteľ sveta, z kráľovského syna v palácovej utópii vykupiteľ z pozemského utrpenia. Prítomný tu je motív znovuzrodenia, v jungovskej psychoanalýze symbolický návrat do materského lona (o ktorom sa doslovne hovorí v Novom zákone, keď sa Ježiš rozpráva s Nikodémom, čo spomenieme pri Ježišovom príbehu nižšie). Teraz hrdina pokladá najvyššiu obetu, je to vyvrcholenie deja, katarzia, finálna bitka, ukrižovanie, apokalypsa, dosiahnutie najvyššieho stupňa osvietenia a porazenie kolobehu Sansáry a dosiahnutie Nirvány ako v prípade Buddhu, ktorý sa stal Prebudeným.

Fáza návratu sa môže skomplikovať hrdinovým odmietnutím návratu. Buddha – Prebudený – medituje nad tým, či to všetko vlastne malo nejaký zmysel, keď nedokáže slovami zvestovať svoje Osvietenie. Napokon sa aj pomocou intervencie nadprirodzených síl Buddha rozhodol stať sa učiteľom bohov a ľudí. Prekročením prahu návratu, sa hrdina vracia medzi ľudí, prichádza so svojim posolstvom, proroctvom, učením, darom bohov, vracia sa s elixírom. Hrdina je teraz pán dvoch svetov. Univerzálny mýtický hrdina prináša najvyššie dobrodenie celému svetu, celému ľudstvu. Buddha aj Ježiš majú svojich učeníkov, ktorí majú šíriť ich učenie, i keď určite mali pochybnosti, či bude správne artikulované.

Hrdina môže byť aj odmietnutý, alebo sa rozhodnúť nevrátiť sa, v takom prípade sa sťahuje do izolácie, kde sa pustovníckym životom venuje hlbšej meditácii. Môže sa stať budúcim mentorom pre iného hrdinu, ktorý môže prísť.

Hrdina môže byť konfrontovaný inými prekážkami a môže začať ďalšia hrdinova cesta. Alebo napokon hrdina zomiera (Buddha), vracia sa k svojmu Otcovi (Ježiš), znovu nastolil rovnováhu vo vesmíre (Luke Skywalker) alebo prerušil cyklus a nastolil nový poriadok medzi dvoma svetmi (svet strojov a svet ľudí v Matrixe).

Monomýtus je zjednodušene povedané znázornený schémou hrdinovej cesty, ktorá je všeobecná a má mnoho variácii a v žiadnom prípade by sa nemala brať šablónovito doslovne.

Cieľom tejto interpretácie nie je vyvracanie viery ani hľadanie symboliky tam, kde nie je. Ide skôr o to hlbšie pochopiť samotné príbehy, na ktorých sú založené nielen do veľkej miery náboženské systémy založené na spasiteľskom príbehu, ale aj mýty, knihy, filmy a do istej miery sme koncept mytologického hrdinu cez popkultúru dostali do širokého povedomia mnohých ľudí po celom svete. Najviac zarábajúce filmy dosť často predstavujú takéto príbehy skrz optiku 20.-21.storočia.

Keď sa zamyslíte, na čom je vlastne postavený hocijaký náboženský systém so spasiteľským alebo apokalyptickým motívom, dostanete sa, ak sa pozeráte skrz všetky tisícročiami nanesené modifikácie, k základnému príbehu, ktorý predstavuje archetypálny monomýtický príbeh hrdinu, resp. historickej/fiktívnej postavy, ktorej príbeh sa časom upravoval, dopĺňal, editoval. Musíme sa tu vždy spýtať, kto tieto príbehy prvý raz spísal, kto boli prvotní mytológovia?

V tomto článku nepôjdeme do úplnej hĺbky, vonkoncom bolo o tom už napísané v nespočetných knihách a možno sa len trocha inak budete pozerať na svoje obľúbené filmy.

V tom článku pôjde skôr o načrtnutie širšieho kontextu, o nevyberanie jednotlivých podrobností, ale o načrtnutie všeobecných tém, ktoré tieto príbehy majú spoločné.

V záverečnej časti si zovšeobecníme spoločný menovateľ akéhokoľvek hrdinu v akejkoľvek dobe. Kto chce stručný úvod do hrdinovej cesty, odporúčam predošlý článok.

Rozoberieme štyri konkrétne príklady. V záverečnej časti sa aspoň pokúsime o odpoveď na otázku ako sa dajú vlastne tieto štyri rôzne veci spolu spájať a nepreháňať pri tom?

Základná otázka je, prečo máte radi to, čo máte radi? Prečo filmy, knihy, hry, farby, dizajn, šperky má toľko ľudí spoločných? Čo je to vlastne vec vkusu a prečo veríme v to, čo veríme? Prečo sa ľudia z celého sveta môžu zabaviť na jednom filme, trilógii, ságe a zarobiť štúdiu cez 2 miliardy dolárov celosvetovo?

Prečo vlastne veríte v to, v čo veríte?

A čo vám to, v čo veríte, hovorí? A prečo veríte ľuďom, ktorí vám hovoria, v čo máte veriť alebo hovoria, že vedia v čo veríte?

Buddha, Ježiš, Matrix, Hviezdne vojny. Celosvetovo populárne, celosvetovo zosmiešňované a brané príliš vážne, podceňované aj preceňované. A pritom vieme, že Matrix aj Hviezdne vojny a ďalšie filmy sú ľuďmi vymyslené nedávno a zase príbehy Buddhu a Ježiša sa odohrali tak dávno, že s veľkou pravdepodobnosťou nemáme najmenšiu šancu nikdy zistiť ako to bolo v skutočnosti – pretože vtedy tí ľudia nemali kamery a smartfóny.

Prečo nás napriek všetkým racionálnym námietkam a nazbieranej kolektívnej múdrosti stále fascinujú a stále tak hlboko oslovujú všetky tieto príbehy?

Náboženstvá založené na spasiteľskom príbehu, ktorý sa stal pred tisíckami rokov, sa istým spôsobom podobajú na klasickú hru na telefón zo škôlky. Niekto niečo niekomu zašepká do ucha, ten to má posunúť ďalej a dakto to skomolí, no a výsledok je trocha iný. Predstavte si, že to robíte tak 2000 rokov. Na druhej strane je však neskutočne fascinujúce, aký dopad to malo a má na vývoj ľudských dejín a že všetky už starodávne učenia sú stále nielenže aktuálne, ale v mnohých častiach sveta stále vražedné a vyvolávajú celospoločenskú diskusiu a otvárajú morálne dilemy. V čom spočíva sila týchto príbehov? Na čom sú postavené?

Jednu z najdôležitejších úloh v prvopočiatočnej fáze šírenia a etablovania náboženských systémov založených na spasiteľskej postave hrala práve postava, ktorá v nich vystupovala. Bol to hrdina.

BUDDHA

Tisíc tváří hrdiny, s. 38-40, 58, 59, 302,303

mojabiblia.sk

Siddhártha Gautama Buddha sa narodil v oblasti dnešnej provincie Terai v Nepále. Jeho otcom bol vznešený bojovník Šuddhódana, kráľ Kapilavastu, hlava gautamovského rodu Šákjov. Jeho matka Mahámájá bola princezná.

„Jedného dňa, keď Mahámájá pokojne spala v kráľovskom paláci, pristúpil k jej lôžku veľký biely slon a vstúpil jej do lona. Mesiace plynuli a Mahámáje sa čoraz väčšmi zmocňovala túžba po samote a tichu, až sa nakoniec pobrala do lesa, kde mohla osamote meditovať. Ležiac pod šálovým stromom nakoniec porodila, avšak nie dieťa, lež maličkého muža, budúceho Buddhu. Na Miestach, kde sa jeho noha dotkla zeme, vyrástla rastlina lotosu, bohovia, bohyne, muži, ženy a démoni zdravili jeho svätosť. Pri účasti stoosemdesiatich bráhmanov pri slávnosti jeho narodenia dostal meno Siddhártha (ten, ktorý dosiahol cieľ).

Mahámáju zaplavila radosť, lebo sa jej splnili všetky jej najväčšie životné túžby. O dva dni zomrela, aby sa znovu zrodila medzi božstvami.“ (Mytológia, ilustrovaný sprievodca svetovými mýtmi a legendami)

Mladého princa Gautamu, budúceho Buddhu, ochraňoval jeho otec pred každou zmienkou o starobe, nemoci, smrti alebo mníšskeho stavu, aby princ neprišiel na myšlienku vzdať sa pozemského života, lebo v deň jeho narodenia bolo predpovedané, že sa má stať pánom sveta alebo Buddhom – Prebudeným. Kráľ dával prednosť vladárskej budúcnosti svojho syna a zaopatril mu tri paláce a štyridsaťtisíc tancujúcich dievčat, ktoré mali udržať jeho myseľ u pozemských záležitostí. To všetko však len urýchlilo nevyhnutné: princ sa v relatívne mladom veku nasýtil telesných slastí a dozrel pre inú skúsenosť. V okamihu, kedy bol pripravený, sa automaticky objavili vhodný poslovia.

Nasleduje Campbellova interpretácie z Tisíc tvári hrdinu, pretože v podstate zahŕňa skutočne stručný a všeobecný výklad: „Jedného dňa sa chcel budúci Buddha prejsť parkom, požiadal teda svojho kočiša, aby pripravil voz. Sluha priviezol prepychový a elegantný voz, bohato ho vyzdobil a zapriahol štyri kone plemena Sindhava, biele ako okvetné plátky lotosu, a oznámil budúcemu Buddhovi, že je všetko pripravené. Budúci Buddha usadol do koča, ktorý pripomínal palác bohov, a vydal sa do parku.

Čas osvietenia princa Siddhárthu sa priblížil, pomysleli si bohovia, musíme mu dať znamenie. Jeden z nich na seba vzal podobu vetchého bezzubého starca s šedivými vlasmi a ohnutým chrbtom, opieral sa o palicu a celý sa triasol. Zjavil sa budúcemu Buddhovi tak, že ho zbadal len on a jeho kočiš.

Budúci Buddha povedal sluhovi: Priateľ, vravím, kto je ten človek? Ani jeho vlasy sa nepodobajú vlasom iných ľudí. Keď započul odpoveď, povedal: Hanba zrodeniu, lebo na každého, kto sa narodil, musí doľahnúť staroba. Bol vo svojom srdci natoľko rozrušený, že sa vrátil späť do paláca.

Prečo sa môj syn vrátil tak skoro? pýtal sa kráľ. Uvidel starého muža, pane. znela odpoveď . A pretože uzrel starého muža, chystá sa odísť do ústrania.

Čo ma chceš zabiť, keď vravíš takéto veci? Rýchlo priprav nejaké hry, ktoré by sa mohli uviesť pred mojim synom. Pokiaľ ho dokážeme primäť k tomu, aby si užíval potešenia, zanechá myšlienky na odchod do ústrania. Nato kráľ posilnil stráže, až siahala do vzdialenosti pol ligy v každom smere.

Neskôr sa opäť prihodilo, že sa budúci Buddha vydal do parku. Tento raz mu bohovia prichystali pohľad na chorého muža; opäť sa naňho vypytoval a rozrušený sa vrátil do paláca.

Kráľ sa znovu vypytoval sluhu a vydal rovnaké rozkazy  ako pred tým, znovu posilnil stráže a rozmiestnil ich na vzdialenosť troch štvrtín ligy.

Jedného dňa sa budúci Buddha opäť vydal do parku. Bohovia mu nastražili do cesty mŕtveho muža; opäť sa naňho vypytoval a rozrušený sa vrátil späť do paláca.

Kráľ znovu vypočul sluhu a vydal podobné rozkazy ako pred tým, znova posilnil stráže a rozmiestnil ich do vzdialenosti jednej ligy.

Neskôr sa budúci Buddha znovu vydal do parku. Bohovia mu poslali do cesty čistého a slušne oblečeného mnícha. Princ sa opýtal svojho kočiša: Hej, kto je ten muž?

Pane, to je človek, ktorý sa vzdialil svetu. Nato kočiš pokračoval a chválorečil odchod do ústrania. Pomyslenie na stiahnutie sa zo sveta, bolo budúcemu Buddhovi príjemné.

Tradičná legenda o Buddhovom veľkom boji je veľkolepým zobrazením obtiažnosti a posvätnosti hrdinovho úkolu, ak je poňatý zodpovedne a vykonaný dôstojne.

Mladý princ Siddhártha v tajnosti opustil otcovský palác v Kapilavastu, zázračne prešiel stráženou bránou a odišiel do noci, sprevádzaný pochodňami štyrikrát šesťdesiattisíc bohov. Ľahko prekonal mohutnú rieku a potom jediným švihom meča uťal svoje dlhé vlasy. Zvyšné vlasy, ktoré boli dlhé na dva prsty, stočil doprava a prihladil si ich k hlave. Obliekol sa do mníšskeho šatu a putoval svetom ako mních.“

V rokoch bezcieľneho putovania dosiahol ôsmych stupňov meditácie. Uchýlil sa do ústrania, žil životom pustovníka, napínal svoje sily ďalších šesť rokov a oddával sa najkrutejšiemu umŕtvovaniu. Zrútil sa do zdanlivej smrti, ale zanedlho sa zotavil. Nato sa vrátil k menej asketickému spôsobu života chudobného pútnika. Na strednú cestu, pretože zistil, že ani samoumrtvovanie tela sa nemôže stať rituálom samým osobe.

„Jedného dňa sedel pod stromom a rozjímal o východnej časti sveta a strom bol osvetlený jeho jasom. Pristúpilo k nemu dievča menom Sudžátá a ponúkla mu ryžu s mliekom v zlatej miske. Dojedol a hodil misku do rieky. Miska plávala proti prúdu. Bolo to znamenie, že okamžik veľkého víťazstva je na dosah ruky.

Povstal a šiel po ceste, ktorú mu vyzdobili bohovia. Hady, vtáci a bohovia lesov a polí mu vzdávali hold kvetinami a nadpozemskými vôňami, nebeské chóry peli svoje piesne, desaťtisíc svetov bolo naplnených vôňami, piesňami a výkrikmi chvály, lebo Gautama bol na ceste k stromu prebudenia, posvätnému platanu, stromu bo, stromu osvietenia, metaforického stredu zeme, axis mundi. Pod týmto stromom má vykúpiť svet.

S pevným odhodlaním sa usadil pod strom, na nemenné miesto, a ihneď ho oslovil Káma-Mára, boh lásky a smrti.

Nebezpečný boh sa zjavil na chrbte slona a v každej zo svojich tisíc rúk držal zbraň. Bol obklopený svojou armádou, ktorá sa rozprestierala až na koniec sveta. Prišli aj ochranné božstvá vesmíru, ale budúci Buddha zotrval bez hnutia pod svojim stromom. Nato naňho začal boh dotierať v snahe narušiť jeho sústredenie.

Protivník vrhal na spasiteľa veterné smršte, kamene, hromy a blesky, horiace zbrane s nabrúsenými čepeľami, horiace uhlie, žeravý popol, vrelé blato, horký piesok a štvornásobnú temnotu, ale Gautama silou svojich desiatich dokonalostí premenil všetky streli vo vonné kvetiny a masti.

Mára povolal svoje dcéry, Túžbu, Žiadostivosť a Chlipnosť, obklopené vilnými pomocníkmi, ale ani oni nevyrušili myseľ veľkého pútnika.

Nakoniec boh spochybnil Gautamovo právo sedieť pod stromom na nemennom mieste, v hneve odhodil svoj ostrý disk a vyzval svojho nehybného protivníka k letu nad skalnými útesmi. Avšak budúci Buddha pohol len rukou a končekmi prstov sa dotkol zeme. Vzal bohyňu Zeme za svedka svojho práva sedieť tam, kde práve je. Bohyňa to potvrdila stovkou, tisícmi, stovkou tisíc zaburácaní, takže nepriateľov slon poklesol na kolená na znamenie hlbokej úcty pred budúcim Buddhom. Armáda sa okamžite rozpŕchla a bohovia všetkých svetov rozhadzovali kytice a vence.

Keď premožiteľ vybojoval pred západom slnka prvé víťazstvo, pri prvom osvietení získal náhľad na svoje predošlé existencie. Pri druhom osvietení získal božie oko vševediaceho videnia a pri treťom osvietení pochopil reťaz príčin a následkov. Pri rozodnení prežil dokonalé prebudenie.

Nato zotrval Gautama – teraz už Buddha, Prebudený – po sedem dní bez hnutia v dokonalej blaženosti; po sedem dní zotrval v ústraní a pozeral na miesto, kde sa prebudil; po sedem dní prechádzal medzi miestom, kde sedel, a miestom, kde stál, po sedem dní bol v stánku zariadenom bohmi a znovu premýšľal o celej doktríne príčin a následkov; po sedem dní sedel pod stromom kde mu dievča Sudžátá podala ryžu s mliekom v zlatej miske; meditoval tam nad doktrínou o sladkosti nirvány; presunul sa k inému stromu a strhla sa veľká búrka, ktorá trvala sedem dní, ale z koreňov stromu sa zjavil kráľ hadov a Buddhu ochránil; napokon sa Buddha posadil na ďalších sedem dní pod štvrtý strom a stále sa tešil z lahodnej chuti svojho prebudenia.

Zapochyboval nad tým, či sa dá jeho posolstvo zvestovať. Pomyslel, že si svoju múdrosť nechá pre seba, ale zjavil sa mu boh Brahma a zaprisahal ho, aby sa stal učiteľom bohov a ľudí. Tak Buddhu presvedčil, aby kázal o ceste. A vrátil sa späť do ľudských miest, chodil medzi obyvateľmi sveta a delil sa s nimi o neoceniteľné vedenie o Ceste.

Posledné hovory trvali istý čas a behom tej doby Vznešený utešoval svojich mníchov. Oslovil ich: Nuž, teraz vás, mnísi, nabádam: zložené veci sú podriadené zániku, usilujte sa svedomitosti! To boli posledné slová Vznešeného.“

Potom Vznešený dosiahol prvého stupňa pohrúženia. Vynoril sa z neho a dosiahol druhého. Vynoril sa z neho a dosiahol tretieho stupňa. Vynoril sa z neho a dosiahol štvrtého stupňa pohrúženia. Vynoril sa z neho a dosiahol oblasť nekonečnosti priestoru. Vynoril sa z neho a dosiahol oblasť ničoty. Vynoril sa znej a dosiahol oblasti ani vnímania, ani nevnímania. Vynoril sa z nej a dosiahol zániku vnímania a pociťovania.

 Potom sa Vznešený vynoril zo stavu, kedy zaniká vnímanie a pociťovanie, a dosiahol oblasti ani vnímania, ani nevnímania. Vynoril sa z nej a dosiahol oblasť ničoty. Vynoril sa z nej a dosiahol oblasť nekonečnosti priestoru. Vynoril sa z nej a dosiahol štvrtého stupňa pohrúženia. Vynoril sa z neho a dosiahol tretieho stupňa. Vynoril sa z neho a dosiahol druhého stupňa. Vynoril sa z neho a dosiahol prvého stupňa. Vynoril sa z neho a dosiahol druhého stupňa. Vynoril sa z neho a dosiahol tretieho stupňa. Vynoril sa z neho a dosiahol štvrtého stupňa pohrúženia. Hneď potom, čo sa Vznešený vynoril z štvrtého stupňa pohrúženia, dosiahol nirvánu.

(Buddhovy rozpravy. Velká rozprava o Buddhově úplné nibbáně)

„Ľudia a nižší bohovia smútili za Buddhovou smrťou, vysokí bohovia sa však tešili z Buddhovej cesty do nirvány. Pochopili nevyhnutnosť tejto cesty mimo svet. Oblohu naplnila hlboká tma, ktorú prerušovali len šípy bleskov. Zem sa rozbúrila a zdalo sa, že rieky vrú. Žiaci postavili pre svojho zosnulého učiteľa pohrebnú hranicu, ktorá sa sama od seba rozhorela v čase, ktorý určili nebesá. Keď plamene pohasli a dym sa vytratil, Buddhove ostatky rozdelili medzi ôsmych princov, ktorí sa vydali s týmito posvätnými relikviami do celého sveta.“ (Mytológia, ilustrovaný sprievodca svetovými mýtmi a legendami)

The-Death-of-the-Historical-Buddha-top-section.-Fenollosa-Weld-Collection-Museum-of-Fine-Arts-Boston.

Nachádzame tu rovnaký scenár ako v prípade udalostí po Ježišovej smrti na kríži: „A hľa, chrámová opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu až dospodku. Zem sa triasla a skaly sa pukali. Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svätých vstali z mŕtvych. Vyšli z hrobov a po jeho vzkriesení prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa deje, veľmi sa naľakali a hovorili: ,On bol naozaj Boží Syn.‘“ (Mt 27, 51-54)

„Keď sa ho farizeji opýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, on im povedal: „Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať. Ani nepovedia: Aha, tu je! alebo: Tamto je!, lebo Božie kráľovstvo je medzi vami.“ (Lk 17, 20-21)

„Veď Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. Kto takto slúži Kristovi, páči sa Bohu a ľudia si ho vážia. Preto sa usilujme o to, čo slúži pre pokoj a na vzájomné budovanie. Tú vieru, ktorú máš, maj sám pre seba pred Bohom. Blahoslavený, kto nesúdi seba samého za to, čo uznáva za dobré. Ale kto je, hoci má pochybnosti, je odsúdený, lebo to nebolo z viery; a všetko, čo nie je z viery, je hriech.“ (Rim 14-23)

JEŽIŠ

Síla mýtu, s. 179,180

Tisíc tváří hrdiny, s. 39, 214

mojabiblia.sk

„V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou. Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Mária povedala anjelovi: Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám? Anjel jej odpovedal: Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. (Lk, 1, 26-35)

„S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami. Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku. Ale nepoznal ju, kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš.“ (Mt, 1, 18-25)

Narodenie Jezisa, Gustave Dore

„Najstaršie písomnosti Novej zmluvy od apoštola Pavla na dvoch miestach (Rim 1,3; Gal 4,4) adresujú Kristove narodenie, ale nezmieňujú, že sa narodil panne. Takýto Ježišov pôvod nepredkladá ani najstaršie známe evanjelium, Evanjelium podľa Marka. Mlčí o ňom taktiež Evanjelium podľa Jána, jediné ďalšie evanjelium, ktoré nečerpalo z Mareka. Prečo tak dôležitý aspekt v najpôvodnejších písomnostiach Novej zmluvy chýba? Je to preto, že vznikol neskôr, zrejme kvôli snahe o naplnenie proroctva proroka Izaiáša (Izaiáš 7,14; pasáž spomína napr. Matúš 1,25).“ (https://invivomagazin.sk/jezis,-betlehem-a-traja-krali-tradicie-verzus-historia_282.html)

 „Pre­to sám Pán vám dá znamenie: Hľa, pan­na počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel.“ (Iz, 7,14)

Dalšie informácie o dátume Ježišovho narodenia nájdete tu.

Po fantastickom narodení nasleduje výnimočné detstvo, kedy Ježiš napr. ako dvanásťročný počas sviatkov ušiel Márii a Jozefovi. Našli ho až po troch dňoch v jeruzalemskom chráme, kde viedol teologické rozpravy s učenými Židmi, a tí žasli nad jeho múdrosťou.

Ježišov príbeh napĺňa univerzálne platný hrdinský čin a jeho skutočná hrdinova cesta sa začína jeho krstom. Ježiš sa najskôr tým, že vyhľadá Jána Krstiteľa, aby podstúpil krst, dostáva na samé pomedzie vedomia svojho času. Odchodom do púšte, kde strávi štyridsať dní, pomyselný prah prekročí. V židovskej tradícii je číslo štyridsať mytologicky dôležité. Deti Izraela strávili štyridsať rokov v pustine, Ježiš bol štyridsať dní na púšti. Tam bol vystavený trojakému pokušeniu.

Ján Krstiteľ krstí Ježiša

Najprv to bolo pokušenie, ktoré by sme mohli nazvať ekonomické – zjaví sa Satan, vidí, že Ježiš je vyhladovaný a slabý a osloví ho: Ak si naozaj Boží Syn, rozkáž týmto kameňom, aby sa premenili na chlieb. (Lk 4:3) Ježiš odpovedá: Napísané je: Nielen z chleba žije človek.

Potom prichádza politické pokušenie. Diabol vezme Ježiša na vysokú horu, ukáže mu všetky kráľovstvá sveta a povie mu: Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju komu chcem. Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja. Ježiš mu povedal: Je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť. (Lk 4, 6-8)

Napokon tu je tretie pokušenie, ktoré by sme mohli nazvať spirituálnou infláciou – som natoľko zduchovnený, že som povznesený nad svoje telo a pozemské veci.

 Potom ho zaviedol do Jeruzalema, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu: Ak si Boží Syn, vrhni sa stadeto dolu, veď je napísané: Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili, a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň. Ježiš mu odvetil: Je povedané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha. Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel. (Lk 4, 9-13)

Satan pokusa Jezisa, Gustave Dore

Nasleduje obdobie zázrakov (premena vody na víno, rozmnoženie chlebov a rýb), uzdravovaní chorých (hluchonemý, slepý, malomocný, atď.), vyháňania zlých duchov, kriesenia mŕtvych atď. a šírenia jeho učenia skrz podobenstvá a svojich dvanásť apoštolov.

Ježiš prichádza do Jeruzalemu

Ježiš prichádza na oslici do Jeruzalemu a prichádza k teologickej a politickej konfrontácii. Musí sa postaviť nielen starému výkladu Písma, musí čeliť aj miestnemu politickému systému, ktorý je pod záštitou Ríma.

Po poslednej večeri Ježiš v Getsemanskej záhrade rozjíma a zapochybuje nad úkolom, ktorý ho čaká. Ježiš je vnútorne zmierený a vyrovnaný so svojim osudom a je pripravený postaviť sa nadľudskému utrpeniu. Vo svojej eschatologickej reči (Mk 13, 1-37) varuje svojich učeníkov pred prenasledovaním.

Je zradený jedným zo svojich učeníkov a je predvedený pred židovskú radu a pred zástupcu Ríma Piláta, ktorý vyriekne konečný verdikt a to je zbičovanie a ukrižovanie.

Jezis pada pod krízom, Gustave Dore

V tradičnej forme má krížová cesta tieto zastavenia:

 1. Ježiš je odsúdený na smrť
 2. Ježiš berie kríž na svoje plecia
 3. Ježiš padá prvý raz pod krížom
 4. Ježiš sa stretá so svojou Matkou
 5. Šimon Cyrenejský pomáha Ježišovi niesť kríž
 6. Veronika podáva Ježišovi ručník
 7. Ježiš padá druhý raz pod krížom
 8. Ježiš napomína plačúce ženy
 9. Ježiš padá tretí raz pod krížom
 10. Ježišovi zvliekajú šaty
 11. Ježiša pribíjajú na kríž
 12. Ježiš na kríži zomiera
 13. Ježiša skladajú z kríža
 14. Ježiša pochovávajú

Keď Ježiš zomrel nastala tma po celej zemi, roztrhla sa chrámová opona, triasla sa zem a mnohé telá zosnulých svätých vstali z mŕtvych.

Temnota po Jezisovej smrti, Gustave Dore

„Buddha pod stromom prebudenia (strom Bo) a Kristus na svätom kríži (strom vykúpenia, rajský strom života) sú analogické postavy obsahujúce archetyp spasiteľa sveta i motív svetového stromu (napr. škandinávsky Yggdrasil), ktorý je starý ako ľudstvo samo. Nehybné miesto a Kalvária sú obrazom pupku sveta alebo osy sveta“ (teda stredu Zeme, energetického centra všetkého života, posvätnej hory, miesta bohov, prvotného tvorivého princípu). (Tisíc tváří hrdiny, J. Campbell)

Po Ježišovej smrti si Jozef z Arimatey vyžiadal od Piláta Ježišovo telo a pochoval ho do hrobu vytesaného do skaly.

Keď prešla sobota po Ježišovom ukrižovaní, prišli k jeho hrobu Mária Magdaléna a iné ženy, aby pomazali jeho mŕtve telo. Boli ustarostené o to, kto im odvalí kameň od vchodu do hrobu. Nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil anjel a odvalil kameň. Strážnici zo strachu z neho strnuli. Anjel ženám povedal, že vie, že hľadajú Ježiša, ktorý bol ukrižovaný, no ten vstal z mŕtvych, ako povedal, a šiel pred nimi do Galiley. Tam ho uvidia.

„Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. Vtom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. Strážnici strnuli od strachu z neho a ostali ako mŕtvi.

Anjel sa prihovoril ženám: Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: »Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte.« Hľa, povedal som vám to

Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: Pozdravujem vás!

Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Tu im Ježiš povedal: Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.

Keď odišli, prišli do mesta niektorí zo stráže a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo. Tí sa zišli so staršími, poradili sa a dali vojakom veľa peňazí so slovami: Tak vravte: »V noci prišli jeho učeníci, a kým sme my spali, oni ho ukradli.« A keby sa to dopočul vladár, my ho uchlácholíme a postaráme sa, aby sa vám nič nestalo. Oni vzali peniaze a urobili tak, ako ich poučili. A toto sa hovorí medzi Židmi až do dnešného dňa.

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. (Mt 28, 1-20)

Ježiš napokon na štyridsiaty deň vystúpil na nebesia, podobne ako napr. Eliáš. Tento osud je predznamenaný pred Ježišovou cestou do Jeruzalemu:

„O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. Vtedy Peter povedal Ježišovi: Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho. Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. No pristúpil k nim Ježiš, dotkol sa ich a povedal im: Vstaňte a nebojte sa! A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal: Nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych.“ (Mt, 17, 1-9)

Tu je podľa Campbella obsiahnutý celý mýtus: Ježiš ako sprievodca, cesta, zjavenie i spoločník pri návrate. Učeníci sú zasväcovaní , nie sú pánmi tajomstva, ale sú uvádzaní do celistvého paradoxného zážitku dvoch svetov v jednom. Peter bol tak vystrašený, že hovoril z cesty. Telo sa rozpustilo pred ich zrakmi, aby odhalilo svet. Padli na tvár, a keď povstali, boli dvere opäť zavreté.

Medzi farizejmi bol človek, menom Nikodém, popredný muž u Židov. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh. Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodém mu vravel: Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? Ježiš odpovedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“ (Jn 3, 1-5)

V Ježišových slovách sa úplne jasne hovorí o zmysle rituálu krstu. Bežná interpretácia hovorí, že zmyje prvotný hriech, s dôrazom kladeným skôr na prvok očisty než znovuzrodenia. To je druhotná interpretácia. Pokiaľ je predsa len známy tradičný obraz zrodenia, potom sa zase nehovorí o svadbe, ktorá mu predchádzala. Mytologické symboly je však nutné sledovať skrz všetky ich implikácie. Až potom sa úplne odkrýva systém vzájomných analógii, ktorými symboly vyjadrujú tisícročné dobrodružstvo duše. (Tisíc tváří hrdiny, J. Campbell)

Nanebovstupenie Jezisa, Gustave Dore

Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých.

Ale každý z nás dostal milosť podľa miery, akou nás obdaroval Kristus. Preto hovorí: „Do výšav vystúpil, so sebou vzal zajatcov, ľuďom dal dary.“

A čo iné znamená to „vystúpil“, ako že aj zostúpil do nižších častí zeme? Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil ponad všetky nebesia, aby naplnil všetko.

On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku, aby sme už neboli malými deťmi, ktorými sem-tam hádže a zmieta hocijaký vietor klamlivého ľudského učenia, ktorý podvodne strháva do bludu. Ale žime podľa pravdy a v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista

 Z neho celé telo, pevne zviazané a pospájané všetkými oživujúcimi spojivami, podľa činnosti primeranej každej časti, rastie a buduje sa v láske.

Preto hovorím a dosvedčujem v Pánovi: Už nežite, ako žijú pohania, v márnosti svojho zmýšľania, so zatemneným rozumom, odcudzení Božiemu životu pre nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila, a pre zaslepenosť ich srdca. Oni otupeli a oddali sa necudnosti a nenásytne žiadostivo páchajú každú nečistotu. Vy ste sa tak o Kristovi neučili, ak ste vôbec o ňom počuli a v ňom boli vyučení, ako je pravda v Ježišovi, že máte odložiť starého človeka s predošlým spôsobom života, ktorý sa ženie za klamnými žiadosťami do skazy, a obnovovať sa duchovne premenou zmýšľania, obliecť si nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svätosti.

Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojím blížnym, veď sme si navzájom údmi. Hnevajte sa, ale nehrešte!

Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom; a nedávajte miesto diablovi!

Kto kradol, nech už nekradne, ale radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho dať núdznemu.

Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú.

A nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia. Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie aj každá iná zloba nech sú ďaleko od vás.

Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi! (Ef, 4, 5-32)

NEO

Thomas A. Anderson je programátor veľkej softwarovej firmy. Navonok pôsobí ako obyčajný človek, zamestnanec, viac introvert, všedný občan. V súkromnom živote je však profesionálny hacker známy pod prezývkou Neo. Nejde mu len o peniaze, ale aj o odpútanie sa od všednej sivej reality každodenného stereotypného života, slovami Klubu bitkárov: bežného konzumenta, ktorý nakupuje nábytok z Ikey. Zároveň ide o tichú premyslenú revoltu voči systému. V jednom svete pracuje pre veľkú korporáciu. V druhom svete hackuje tieto korporácie, spôsobuje im škody, predáva informácie a sofistikované vírusy.

Téma prebúdzania sa sa opakuje skrz celú Matrix trilógiu

Jedného dňa sa mu obrazovka vypne a po chvíli sa na nej zobrazí stručná správa. Zobuď sa Neo. Matrix ťa má. Nasleduje bieleho králika.

Neo nechápe, čo sa deje, niekoľkokrát stláča ESC, keď sa na obrazovke zobrazí posledná správa: Ťuk ťuk, Neo. A v tom niekto zaklope na dvere. Obrazovka je čierna a Neo otvára dvere, v ktorých stojí jeho známy Choi s priateľkou, ktorá má na pleci vytetovaného bieleho králika. Neo dáva známemu CD s nejakými dátami a Choi mu ďakuje so slovami: Aleluja, si môj záchranca, človeče. Môj osobný spasiteľ. Choi pozýva Nea do klubu. Neo najprv odmieta, nie je si istý. Ale zahľadí sa opäť na tetovanie Choiovej priateľky, na bieleho králika a rozhodne sa ho nasledovať.

Neo prvý raz stretáva Trinity

V klube Nea osloví žena. Predstaví sa ako Trinity (Trojica). Posiela ju Morpheus (v gréckej mytológii syn boha spánku Hypna a boh snov). Hovorí mu, že vie, prečo zle spí, prečo hľadá Morphea tak ako ona kedysi a že vie, čo ho skutočne vnútorne poháňa. Je to otázka. Základná otázka. Čo je to Matrix?

Skôr než sa pustíme do ďalšieho deja Neovej hrdinovej cesty, rozoberieme si v skratke predošlé scény. V rýchlom tempe, bez zbytočných rečí, čisto skrz umenie kina, využívajúc široké poznatky zo symboliky, sa hneď na začiatku filmu etabluje nielen celý svet, ale aj hlavný protagonisti a celá logika filmu a to je znak veľmi dobre zvládnutého scenára a režisérskeho umenia, strihu a kinematografie.

Vidíme Nea doma pred počítačom. Hľadá Morphea. Neo spí. Neo sa zobudí. Správa na obrazovke. Prebuď sa, Neo – je nielen odkaz na budhistické prebudenie, platónovske vystúpenie z jaskyne, ale aj filmové predznamenanie fyzického prebudenia Nea z Matrixu do reálneho sveta. Stretáva Trinity – čo je odkaz na Svätú Trojicu, čo je odkaz na Nový zákon, ktorého centrálnym bodom je postava Ježiša. V scéne pred tým, Neov kamarát sám hovorí: Si môj osobný spasiteľ. Možno ste to nezaregistrovali, ale váš mozog áno. Podprahovo sa vám takto vsunulo slovo spasiteľ do mysle a toto slovo bude neskôr často používané a predznamenalo v podstate celý Neov osud. Samotné meno NEO je anagram pre anglické ONE, čo znamená jeden, alebo The One, Ten jeden, „ten vyvolený“. Film Matrix sa veľmi približuje k dokonalému filmu, pretože každá scéna plynie do tej ďalšej, je plný filmovej symboliky, referencii, predznamenávaní budúceho deja a budovanie sveta a expozícia nie sú na úkor akčnosti, ale sú vzájomne vyvážené. V prvých minútach sme priamo v deji, bez narácie, čisto využívajúc vizuálnu symboliku filmu, kompozíciu scén.

Hrdinovi je ponúknutý prvý dôkaz o niečom väčšom, o širšom obraze, kontexte. Dobrodružstvo klope na dvere. Pri prvej skúške prídu agenti za Neom do práce. Volá ho Morpheus a naviguje ho do prázdnej kancelárie, kde má vystúpiť z okna a po parapete uniknúť. Nasleduje odmietnutie dobrodružstva, Neo nie je pripravený, neverí si, nedokáže spraviť, čo sa po ňom žiada, nedokáže ešte prekročiť prah. Agenti ho dostanú a vypočúvajú.

Neo je prvý raz konfrontovaný s agentom Smithom. Je v podriadenom postavení. Nie je na tej istej úrovni ako Smith, podobne ako Luke nebol pripravený postaviť sa Darthovi Vaderovi v Impériu. Neo však z psychologického hľadiska obstojí túto skúšku, pretože odmietne spolupracovať. Agenti doňho vložia odpočúvacie zariadenie, ale v tom sa Neo prebudí a nevie rozoznať, či to bol len sen, alebo skutočnosť. Motív, ktorý sa ťahá celým filmom a celou trilógiou.

Neo prvý raz stretáva agenta Smitha

Neo dostáva druhú šancu. Má vyčkať pod mostom auto a to ho má doviezť za Morpheom. V aute je Trinity, tá z Nea vyberie sledovacie zariadenie a Neo si plne uvedomí, že celá scéna s agentom Smithom bola skutočná.

Neo stretáva Morphea. Morpheus Neovi priblíži koncepciu Matrixu. Žije v iluzórnom svete, v simulácii, falošnom svete, v platónovej jaskyni, kde vidí len odrazy skutočných vecí. Nie je pánom situácie. Je v simulácii ovládanej strojmi, umelou inteligenciou. Neo má na výber. Znova, celý film, celá trilógia je o tom, aby sa Neo rozhodol a aby pochopil svoje rozhodnutia. Teraz si môže vybrať medzi svetom ilúzii, vráti sa späť do svojho každodenného života a toto všetko mu bude pripadať ako zlý sen. Druhá možnosť je vydať sa dolu králičou norou, vydať sa do sveta za zrkadlom, vystúpiť z Matrixu a prebudiť sa do tristnej a bolestivej reality. Zostať v sne, alebo zobudiť sa?

Morpheus ponúka Neovi 2 možnosti. Vrátiť sa do ilozórneho, ale pohodlného sveta, alebo ísť dolu králičou norou a vidieť drsný skutočný svet?

Neo sa rozhodne prebudiť sa.

Nasleduje Neovo prebudenie v meste strojov. Prvý raz vo svojom živote vidí vlastnými očami. Vidí zamračenú a temnú oblohu, ľudí pestovaných strojmi, veže ľudí napojených na systém, vidí samého seba napojeného na vyživovacie trubice. Tie sa náhle odpoja a spláchnu Nea preč ako biologický odpad. Zachráni ho Morpheova loď Nabuchodonozor.

Neo nepodstúpi len tréning svojich schopností, ale musí sa zmieriť s realitou a s tým, čo mu Morpheus konečne odhalil.

Existuje proroctvo, podľa ktorého príde Vyvolený, ktorý zvíťazí nad strojmi a oslobodí ľudí od Matrixu. Prebudí celé ľudstvo. Celý život ho Morpheus hľadal a teraz je presvedčený, že ho našiel. Proroctvo mu potvrdil jeden zo základných programov Matrixu, Veštica, ktorá reprezentuje náhodu v naprogramovanom svete. Pomáha rebelom, teda ľuďom, ktorí sa odpojili z Matrixu a ktorí sa snažia prebudiť čo najviac ľudí.

Morpheus vysvetľuje Neovi Matrix a napokon mu povie, že si myslí, že Neo je Vyvolený

Neo sa napokon rozhodne akceptovať pochmúrnu postapokalyptickú realitu a bojovať so systémom, ale je presvedčený, že on nie je Vyvolený. Je len obyčajný človek.

Opak Nea predstavuje postava Cyphera. Hrdinu, ktorý zlyhal, ktorý sa rozhodol svojich spoločníkov zradiť. Zapredá ich agentom, čo sú strážcovia Matrixu, bezpečnostné programy, tí dostanú Morphea a hrozí, že celá posádka zahynie.

Prečo to Cypher urobil? Rozhodol sa odmietnuť reálny svet, ktorý bol plný bolesti, ale bol skutočný a rozhodol sa pre iluzórny svet snov v simulácii Matrixu. Sám hovorí, keď je s agentom Smithom v reštaurácii, že on vie, že steak, ktorý práve je, nie je skutočný, ale že mu stačí ilúzia toho, že jeho mozog na vnemy odpovedá podobne, ako keby reálny bol. Neo sa zase problémom postavil čelom. A preto je na ceste stať sa hrdinom. Uvedomuje si, že by bolo lepšie na všetko sa vykašľať a byť šťastný v Matrixe, ale cíti zodpovednosť za druhých ľudí, chce reálny svet spraviť lepším a dať ľuďom skutočne na výber a nie nechať ich žiť vo svete, kde žijú len v ilúzii toho, že skutočne niečo môžu zmeniť.

Cypher si radšej vyberie simuláciu reality, kde má ilúziu toho, že má všetko, ako žiť v skutočnom svete, v ktorom nemôže mať steak, ale musí jesť syntetickú stravu

Neo sa pokúša spolu s Trinity Morphea zachrániť. Morpheus sa ocitá v bruchu veľryby a Neo s Trinity musia ísť za ním a ako zázračná sila z vonka ho oslobodiť. Pri tom sa všetci zmenia. Je to fáza najvyššieho ordálu, kedy prichádza k rozhodujúcej skúške, ktorá bude determinovať nielen ďalšiu fázu filmu, ale aj trilógie a celého hrdinského príbehu.

Neo a Trinity idú zachrániť Morphea

Na streche budovy, v ktorej je Morpheus väznený, na Nea vystrelí agent, a on sa dokáže guľkám vyhnúť. Trinity prvý raz vidí, že Neo by skutočne mohol byť Vyvolený. Je to dôležité, pretože Veštica jej povedala, že sa zaľúbi do Vyvoleného. Tým, že Neo zachráni Morphea a postavil sa tak samotným agentom, je v očiach Morphea skutočne Vyvolený. Morpheus má novú silu pokračovať ďalej, pretože sa mu potvrdilo, že jeho osud, jeho cesta má zmysel.

Neo sa dokázal uhnúť projektilom

Prichádza ku kritickému okamihu. Morpheus a Trinity sa zachránili, úspešne sa odpojili z Matrixu. Neo zostal pozadu. Ale niečo sa v ňom zmenilo. Prvé pravidlo znie: pred agentmi vždy utekaj. Tu však príde k hrdinskému rozhodnutiu, kedy sa Neo rozhodne neutekať, ale postaviť sa agentovi Smithovi. Pri ich súboji už Neo nie je v defenzíve. S agentom Smithom sú si na rovnakej úrovni, sú vyrovnaní súperi.

Neo vs. agent Smith

Pri finálnom súboji, vyvrcholení deja, agent Smith Nea postrelí. Ten sa ale prebudí k životu a zničí agenta Smitha. Neo je skutočne Vyvolený. Je majstrom, pánom dvoch svetov. Vidí programovanie Matrixu a dokáže ho meniť po svojej vôli. Prekonal mozgovú smrť v Matrixe, ktorá je zároveň fyzickou smrťou v reálnom svete a dokázal zničiť naprogramovanú fyzickú podobu agenta Smitha, strach naháňajúceho reprezentanta establišmentu systému.

Neo je Vyvolený. Dokáže vidieť programovanie Matrixu

Neo už vie, že je Vyvolený, pretože dokáže to, čo nikto iný nedokáže. Uvedomuje si bremeno svojej výnimočnosti o to viac, pretože je bezradný, čo sa týka jeho poslania. Nevie ako zničiť Matrix a oslobodiť ľudí, ale bude konať ako by to vedel a snáď na niečo príde. Ako hrdina nemôže ukázať slabosť, pretože je vzorom a inšpiráciou pre druhých.

Prichádza širší naratív, väčší monomýtický príbeh, zahŕňajúci už nielen samotné hrdinovo dobrodružstvo, ale aj jednu z podôb kozmogonického cyklu (teda cyklu o zrodení a zániku vesmíru).

Začína väčšia hrdinova cesta, kde musí zachrániť, vykúpiť, spasiť celý svet. Ježiš najprv musel odolať pokušeniam na púšti a nepodľahnúť pokušeniu s Pilátom sa nejako dohodnúť. Buddha musel odolať trom pokušeniam pod stromom prebudenia na nemennom mieste. Luke zničil prvú Hviezdu smrti a konfrontovaný s pravdou o jeho otcovi, prvý raz odmieta Temnú stranu sily, odmieta sa jej podvoliť. Ježiš stále ešte musí prejsť krížovou cestou a udalosťami po zmŕtvychvstaní. Buddha musí pochopiť Najvyššie osvietenie a rozhodnúť sa podeliť sa so svojim poznaním s ľuďmi. Luke sa stáva posledným rytierom Jedi a musí konfrontovať svojho otca a Imperátora, aby oslobodil Galaxiu od tyranie.

Neo musí nájsť spôsob ako prebudiť ľudí, ako zvíťaziť nad Matrixom, nad systémom virtuálnej reality, nad systémom kontroly v simulácii, v ktorej stroje využívajú ľudské neurónové siete. V druhej časti prichádza k väčšiemu kozmogonickému motívu širšej hrdinovej cesty. K súboju Poriadku a Chaosu.

Agent  Smith sa po porážke Neom mal vrátiť do Zdroja, aby bol vymazaný. Pretože program, ktorý nemá účel, nemá dôvod existovať. Nebudeme hlbšie rozoberať filozofiu Matrixu, na to bude iný článok, nám stačí mať na pamäti, že kauzalita, determinizmus, Platón, teória simulácie od Baudrillarda, slobodná vôľa, individualizmus a sila voľby hrajú veľkú rolu v celej trilógii.

Smith prvý raz konfrontuje Nea v Matrix Reloaded

Agent Smith sa rozhodol nevrátiť sa. Počas procesu, kedy Neo zničil jeho podobu, sa niečo z Neovho programovania skopírovalo doňho. Mohol sa rozhodnúť neposlúchnuť rozkaz, porušiť pravidlá, postup, nevrátiť sa do Zdroja, ale vrátiť sa do Matrixu a byť svojim vlastným pánom situácie, pretože z príčinno-logického dôvodu to je jeho nový účel. Je to nevyhnutné, aby on ovládol Matrix. Agent Smith tu predstavuje Neov protipól.

Máme teda ustanoveného hlavného protagonistu a hlavného antagonistu a vesmír, v ktorom sa odohráva súboj o jeho budúcu podobu.

Smith je niečo ako vírus, Neov negatív, program Smith sa vymkol kontrole a napáda štruktúru systému. Kopíruje sám seba a šíri sa ako rakovina a ohrozuje už nielen Nea, pretože je jeho úhlavným nepriateľom, ale ohrozuje celé ľudstvo a celý Matrix. Teda oba svety.

Jediné ľudské mesto Zion, ktoré tvoria zo systému prebudení ľudia, je pod útokom armády strojov. Smith predstavuje smrteľné nebezpečenstvo pre oba svety. A Neo má znova na výber.

Po prekonaní mnohých prekážok, sa Neo dostal až k Architektovi. Dizajnérovi Matrixu. Ak Veštica  (náhoda, sloboda voľby) je Matkou Matrixu, on je jeho Otcom (elegancia rovnice, poriadok programovania).

Neo a Architekt (hlavný programátor Matrixu)

Architekt Neovi vysvetlí, že nie je prvý ani posledný Vyvolený. Že mal piatich predchodcov a že toto je šiesta verzia Matrixu. Účelom Vyvoleného je dostať sa do Zdroja, zastaviť útok strojov a vybudovať nový Zion. A tým pádom sa Matrix rebootne a nastáva nový cyklus. Je to sofistikovaný kolobeh. Architekt totiž zistil, že sa nedá naprogramovať ideálna simulácia, v ktorej by všetci ľudia boli spokojní. Vždy existuje určité percento ľudí, ktorí Matrix odmietnu. V rovnici sa stále objavuje anomália individuálneho rozhodnutia, ktoré je konečne zhmotnené vo funkcii Vyvoleného. Preto už šiesta verzia Matrixu, lebo vždy príde Vyvolený, ktorý odpojí nespokojných, tí vytvoria Nový Zion, príde k ďalšiemu povstaniu, ďalšiemu boju a takto stále ďalej až donekonečna. Rovnica sa neustále snaží vyrovnať.

Existuje teória, podľa ktorej aj samotný svet mimo Matrix, teda svet, do ktorého sa Neo a Morpheus a ostatní prebudili, je v podstate len ďalšou simuláciou. K tomu sa však dostaneme vo filozofii Matrixu inokedy, ale ešte párkrát na náznaky, že by to mohla byť pravda, natrafíme.

Neo sa však vzoprie svojmu racionálnemu naprogramovaniu. Vzoprie sa rovniciam, ktoré predpovedali ďalší vývoj. Odmietne Architektove dve voľby. Buď pôjde do Zdroja a spustí reload systému, alebo sa rozhodne zachrániť Trinity, ktorá práve bojuje s agentmi, ale tým pádom padne jediné ľudské mesto Zion a zomrú všetci jeho priatelia.

Neo sa vzoprie absolútnu Architektovho determinizmu a rozhodne sa zachrániť Trinity, prerušiť cyklus Vyvolených a nastoliť nový status quo, nanovo rozdať karty. Architekt sa z jeho rozhodnutia smeje, pretože nedokáže pochopiť iracionálnu ľudskú slobodnú voľbu. Nie je to súčasť je programovania.

Neo Trinity zachráni, ale pri návrate z Matrixu do skutočnosti ich loď napadnú stroje. Neo ich dokáže svojimi myšlienkami zlikvidovať, ale upadá do kómy. Jeho mozog vykazuje známky, ako keby bol napojený na Matrix, ale fyzicky naňho napojení nie je. Teória matrixu v matrixe tento fakt celkom vysvetľuje.

Neo zachraňuje Trinity

V treťom filme prichádza ku konečnému zápasu a k naplneniu hrdinovej cesty, jeho spasiteľského úkolu.

Prichádza k veľkej a konečnej bitke o Zion, kedy sú ľudia zatlačení do najhlbšej jaskyne a bránia sa z posledných síl. Ich osud teraz leží v rukách Nea.

Ten skutočne bol napojený na Matrix, ale na prechodnú stanicu, medzi Matrixom a Zdrojom. Nevie, ako sa dokázal sem dostať, bez toho, aby bol fyzicky napojený na Matrix. Zachránia ho však Morpheus s Trinity (nadprirodzená pomoc zvonka).

Neo začína mať vízie. Vidí mesto strojov, vidí cestu ku Zdroju. Už vie, že sa musí vydať ku Zdroju. Ale nestačí zvíťaziť nad Matrixom. Musí zvíťaziť nad Smithom, ktorý sa stal nebezpečným pre celú štruktúru systému.

Smith sa dostal k Veštkyni

Smith sa dostal k programu Veštkyne a úspešne sa do nej skopíroval a tým prebral jej schopnosti. Stáva sa jedným z najmocneších programov v Matrixe a šíri svoje kópie čoraz rýchlejšie. Rozhodne na Nea zaútočiť aj v reálnom svete. Našiel človeka zo Zionu, do ktorého sa skopíroval a dostal sa tak do reálneho sveta. Otázka je, či naozaj teraz môžeme pokladať svet mesta strojov a Zionu za reálny svet a nie len za ďalšiu vrstvu Matrixu?

Neo sa rozhodne ísť na samovražednú misiu. Vydá sa sám do mesta strojov a pokúsi sa dostať ku Zdroju. Trinity ho však nechce opustiť a ide s ním. Na loď sa dostal aj človek, v ktorého vedomí je Smith. Smith Nea napadne, bojujú spolu, Smith Nea oslepí a vtedy Neo zisťuje, že stále vidí. Vidí Smitha v človeku, ktorý ho napadol. Vidí energiu strojov. Zabíja svojho protivníka a oslepený pokračuje v ceste.

Neo vidí žiaru mesta strojov. Musí prekonať bezpečnostné mechanizmy, ktoré na jeho loď zaútočia, ako sa približuje k hlavnému mestu. Jeho loď sa dostáva nad mračná, aby striasol stroje a Trinity vidí nad temnými búrkovými mračnami jasnú modrú oblohu. Loď nekontrolovateľne padá do mesta strojov a pri tom Trinity zomiera.

Záblesk svetla (Matrix Revolutions)

Neo zostal sám. Je slepým spasiteľom, ale vnútorným zrakom vidí mesto svetla, vidí mesto strojov rozžiarené svojou energiou. Približuje sa ku Zdroju.

Neo a Zdroj

Tentoraz to je Neo, kto stanovuje pravidlá. Stojí zoči-voči Zdroju a predostrie svoju ponuku. Program Smith sa vymkol kontrole. On ho porazí a za to, že zachráni Matrix pred Smithom, chce aby ľuďom, ktorí to chcú, bolo umožnené odpojiť sa zo systému, chce skoncovať vojnu medzi Zionom a strojmi, chce aby oba svety žili vo vzájomnom súlade.

Neo je síce slepý, ale stále vidí

Neo sa cez Zdroj napojí na Matrix. Ten sa zmenil na nepoznanie. Prší a existujú už len kópie programu Smith. Takmer prebral kontrolu nad systémom. Prichádza ku konečnému súboju.

Rozhodujúca konfrontácia medzi Neom a Smithom

Neo si počas súboja uvedomí, že nedokáže Smitha poraziť sám. Rozhodne sa preto obetovať. Prečo? Neovými slovami sa tak rozhodol sám a zároveň to bolo nevyhnutné. Slobodná voľba a determinizmus. Dobrovoľne sa rozhodne obetovať svoj život, aby skrz neho mohol Zdroj vymazať program Smith. Muselo prísť k Jednote medzi Vyvoleným (schválnou anomáliou v systéme, najvýnimočnejším človekom), Zdrojom (základným hardvérom systému) – medzi svetom strojov a svetom ľudí – aby spoločne porazili chaos, ktorý ohrozoval oba svety.

Neo sa rozhodne obetovať

Smith je vymazaný, Neo zomrel hrdinskou smrťou a stroje prestanú útočiť na posledné ľudské mesto Zion. Slovami Zdroja: Je dokonané.

Aké však máme záruky, že stroje dodržia novo nastolený mier? pýta sa Veštkyňa Architekta v poslednej scéne v parku pri prichádzajúcom východe Slnka. Samozrejme, že stroje, teda umelá inteligencia, dohodu dodržia. Neo splnil svoju časť, oni dodržia svoju. Umožnia komukoľvek, kto chce, odpojenie zo systému. Prečo by Architekt nemal dodržať jasnú dohodu? Čo som človek? opýtal sa.

Neo dosiahol víťazstvo. Vojna strojov a ľudí skončila. Nastal mier. Každý, kto bude chcieť, môže Matrix opustiť

LUKE SKYWALKER

Príbeh pôvodnej trilógie Hviezdnych vojen je exemplárny príklad hrdinovej cesty. Cesta Luka Skywalkera je rozdelená do troch filmov. Každý z týchto filmov je postavený na kruhovitej rozprávačskej štruktúre hrdinovej cesty. A všetky tri filmy dokopy vytárajú jeden veľký monomýtický príbeh univerzálneho hrdinu.

Podobnú trojcyklickú dejovú štruktúru ako vo Hviezdnych vojnách nájdeme aj v Pánovi prsteňov. Frodo v Spoločenstve prsteňa začína svoju cestu, kedy musí opustiť metaforicky povedané nevinnosť raja v podobe Kraja hobitov, je zasvätený mentorom, čarodejom Gandalfom do sveta mimo Frodove hranice dovtedy poznaného a je vtiahnutý do dobrodružstva za zničením prsteňa moci. Ku koncu filmu si už uvedomuje svoje poslanie a berie zodpovednosť do vlastných rúk hlavou vpred svojmu osudu. V Dvoch vežiach hrdinovia prechádzajú obdobím ťažkých skúšok a nástrah, dosahujú temné momenty a kľúčové momenty, ktoré budú ďalej determinovať ich osudu. V Návrate kráľa napokon príbeh kulminuje a prichádza k rozhodujúcej konfrontácii medzi silami dobra a zla a rozhoduje sa o osude sveta. Frodo dosahuje limitu svojich schopností pri zničení prsteňa moci a porazenia temnoty stelesneného zla v podobe Saurona.

Vo filme Nová nádej stretávame Luka Skywalkera – obyčajného chlapca na farme v strede ničoho na bohom zabudnutej púštnej planéte Tatooine. Jeho život je monotónny a sníva o dobrodružstve, o novom živote, chce sa vyslobodiť z oprát farmárskeho života. Chce sa stať pilotom, ako jeho otec, ktorého nikdy nepoznal. Jeho strýko ho však prehovorí, aby zostal ešte na ďalšiu sezónu na farme a šiel tak na akadémiu až za rok. Luke frustrovane napokon súhlasí.

Dvojitý západ slnka na Tatooine

Pri čistení droida R2D2, ktorého nedávno so strýkom kúpili, sa spustí holografická správa, na ktorej je princezná Leia a prosí akéhosi Obiho-Wana Kenobiho o pomoc v rebélií proti Impériu. Je jej jediná nádej.

Luke, Obi-Wan a volanie o pomoc

Droid v noci utečie, pri jeho hľadaní Luka prepadnú púštni ľudia, ktorých zaženie starý čudák Ben. Ten žije pustovnícky život v izolácii. U Bena doma sa ho Luke pýta, či nepozná nejakého Obiho-Wana Kenobiho. Ben sa Lukovi prizná, že áno, pozná to meno, ale už ho dlho nepočul. Je to jeho meno.

Ben vysvetlí Lukovi, že poznal jeho otca a že s ním bojoval vo vojne a že zomrel. Vysvetlí mu, čo je to Sila, čo je Temná a Svetlá strana sily, kto boli Jediovia a že sila je v nerovnováhe pretože imperátor vládne Galaxii. Ben dá Lukovi svetelný meč jeho otca. Tým sa symbolicky začína Lukova cesta tréningu, skúšok a prekážok, ale ešte musí dôjsť k poslednému štuchancu do chrbta, ktorý pomôže prekročiť Lukovi prah medzi svetom poznaného a svetom nepoznaného, medzi svetom, v ktorom sme doma, a svetom, ktorý nám je cudzí, no jedine na ceste do nepoznaného človek sám seba skutočne spozná.

Obi-Wan dáva Lukovi svetelný meč jeho otca

Ben navrhne Lukovi, či s ním nepôjde do mesta nájsť pilota a loď, ktorá by ich doviezla na Alderaan, za princeznou Leiov. Luke váha a chce sa najprv vrátiť domov.

Keď sa Luke vracia na farmu, nájde svoj domov v plameňoch a svoju tetu so strýkom zabitých vojakmi impéria. Tí hľadajú uniknutých droidov. Nastáva prekročenie prahu, kedy už sa niet kam vrátiť, rovnako, ako keď Pinocchio príde domov a nájde dom prázdny a zaprášený. Luke sa definitívne rozhodol vydať sa na dobrodružstvo.

Nasledujú scény, kedy nájdu pilota Hana Sola. Vydajú sa na Alderaan, ale planétu nenájdu, pretože ju zničila nová superzbraň Impéria tzv. Hviezda smrti. Na ňu sa dostanú, tam vyslobodia princeznú Leiu. Musia sa však nejako dostať von. Pri úniku sa dostanú do drviču odpadkov, ocitajú sa v bruchu veľryby, v kritickej etape príbehu. Dostanú sa vďaka pomocníkovi zvonka, nadprirodzenej pomoci, von. Pri naloďovaní sa na loď Luka postihne druhá tvrdá rana. Prvou bola smrť jeho strýka a tety a druhou vražda Obiho-Wana skrz svetelný meč Dartha Vadera, hlavného antihrdinu, temného protagonistu, protiklad svetlej strany Sily, ktorú využíva nie v prospech druhých, ale vo svoj vlastný prospech.

V lise na odpadky

Po (magickom) úteku z Hviezdy smrti prichádza čas rozhodujúcej bitky. Han Solo odmieta volanie hrdinovej cesty, chce svoje peniaze a rýchlo zmiznúť, riešiť si svoj biznis. Luke, zdrvený stratou svojho mentora Obiho-Wana (podobne ako Frodo stráca Gandalfa) sa rozhodne pokračovať, pretože už vie, že musí ísť dopredu. Pridá sa k flotile rebelov a spoločne zaútočia na Hviezdu smrti. Tam Darth Vader osobne v stíhačke zamieri Luka pri pokuse vyhodiť základňu Impéria do vzduchu. V poslednej chvíli Luka zachráni (nadprirodzená pomoc zvonka, pomocník) Han Solo, ktorý taktiež prešiel vnútornou transformáciou, keď sa rozhodol postaviť sa vlastnému egu, svojej vypočítavej hráčskej povahe a rozhodol sa pomôcť človeku, ktorý sa počas ich dobrodružstva stal jeho priateľom.

Zničenie prvej Hviezdy smrti

Luke počuje v kokpite Obi-Wanov hlas, ktorý mu radí, aby sa spoľahol na svoje pocity a veril v Silu. Luke vypína automatické zameriavanie, nadýchne sa a vystrelí strelu, ktorá napokon zničí Hviezdu smrti. Rebélia dosahuje prvé dôležité víťazstvo. Prichádza oslava, znovustretávka protagonistov (ako pri svadbe Aragorna a Arwen v Návrate kráľa).

V druhej časti trilógie musí vždy prísť k zlomovému bodu, najtemnejšiemu okamihu, kedy naši protagonisti dosahujú dno jaskyne, najhlbšie dno, ocitajú sa v bruchu veľryby (George Lucas sa po úspechu Hviezdnych vojen nechal plne vtiahnuť do hrdinovej cesty a podobnú rozprávačskú štruktúru rozšíril na trojdielny epický hrdinov cyklus). V Dvoch vežiach prichádza k bitke v Helmovej rokline a Frodo na ceste do Mordoru zisťuje, že cesta je zatarasená, musia so Samom nájsť inú cestu a počas svojho podujatia sú zajatí vojakmi Gondoru a ich misia je v ohrození.

Zjednodušene povedané máme v Impériu príbeh A a príbeh B.

Príbeh A je Lukova cesta ako sa stať rytierom Jedi ako jeho otec. Jediovia boli niečo ako samurajský mnísi, ktorí žili v celibáte, pomáhali bytostiam v núdzi a bojovali so zlom, boli to strážcovia Svetla, rytieri Svetlej strany sily. Darth Vader a Imperátor Jediov vyvraždili pri prevrate, kedy zlikvidovali Republiku a nastolili Impérium podobne ako keď Nacisti prebrali moc, keď bol vypálený Reichstag.

Luke sa pridáva k Rebelom, ktorí sa teraz stiahli na snežnú planétu Hoth. Luke sa dostane do snežnej búrky a je ohlušený snežným tvorom. Ten Luka zatiahne do svojej jaskyne, aby ho neskôr zjedol. Lukovi sa zjaví Obi-Wan a povie mu, aby sa vydal na planétu Dagobah, kde nájde posledného z Jediov majstra Yodu. Ten ho má trénovať.

Bitka o zimnú planétu Hoth

Na základňu rebelov zaútočí Impérium a prinúti rebelov k evakuácii. Tu sa dejové línie rozdeľujú.

Príbeh A sleduje Luka ako sa vydáva za posledným majstrom Svetla.

Príbeh B sleduje Hana Sola a Leiu. Tí utekajú pred Impériom, ocitnú sa v bruchu príšery, nachádzajú útočisko v meste v oblakoch na planéte Bespin. Tu ich prichýli Hanov priateľ Lando Calrissian.

Planéta Bespin, Mesto v oblakoch

Luke na planéte Dagobah nájde majstra Yodu. Ten je malý starý zelený mimozemšťan. Ten ho (podobne ako predtým Obi-Wan) učí o Sile. Prichádza fáza tréningu, kedy hrdina pracuje na tom, aby menil sám seba, aby sa mohol stať tým, čím chce/má byť.

Majster Yoda učí Luka, že Jedi musí mať k Sile najhlbší záväzok najúprimnejšej a najstriedmejšej mysle. Jedi nie je šľachetný, je oddaný druhým nezištne, pomáha, nikdy nevyužíva Silu na útok, ale na poznanie a ochranu. Nikdy nekoná vo vlastnom záujme, ale v záujme všeobecného dobra. Nenechá sa ovládnuť animálnymi pudmi ani vášnivými pocitmi. Má pokojnú myseľ, je nad vecou, nekoná v afekte.

Jedi musí prekonať hlas pochybnosti vo svojom vnútri a veriť. Ale veriť nestačí, pomáha mu to konať. Neskúšaj. Urob alebo neurob to. Nie je pokúšať sa. Nie je žiadne keby. Buď – alebo. Strach je cestou Temnej strany sily. Strach vedie k hnevu, hnev vedie k nenávisti, nenávisť vedie k utrpeniu. Strach zo straty je cestou Temnej strany. Smrť je prirodzená súčasť života. Raduj sa, že sa tí okolo teba transformovali späť do Sily. Neoplakávaj ich. Pripútanosť k niekomu vedie k žiarlivosti. Tieň chamtivosti to je. Jedi sa musí trénovať v tom nechať odísť všetko, čo sa bojí stratiť.

Yoda trénuje Luka

Luke začína vnímať Silu, vníma, že jeho priatelia sú v nebezpečenstve. Yoda ho varuje, že jeho tréning ešte neskončil, že ešte nie je pripravený. Luke ubezpečuje Yodu, že sa vráti, ale že musí pomôcť svojim priateľom.

Na Bespine prichádza ku kulminácii jednotlivých dejových línií a príbehy A a B sa znovu spájajú. Lando zradil svojich priateľov, ale pritom sám bol zradený Darthom Vaderom. Han Solo je zamrazený do karbonitu a odnesený lovcom hláv k bytosti, ktorej Han dlhoval peniaze. Leia stráca svojho milovaného a Lando sa pokúsi vymyslieť únikový plán. Paralelne prichádza k hlavnej konfrontácii. Luke sa postaví Vaderovi.

Luke sa prvý raz postavil Vaderovi

Luke je ešte nepripravený. Nie je ešte Jedi. Darth Vader má v súboji prevahu a zatláča Luka do rohu, k mostu nad priepasťou. Luke prichádza o ruku a o meč a tu mu Darth Vader odhalí pravdu, že on je jeho otec. Luke je touto správou úplne zdrvený. Ako mu mohli Obi-Wan a Yoda nepovedať pravdu? Darth Vader Lukovi ponúka spojiť sily, spoločne zvrhnúť Imperátora a vládnuť Galaxii ako otec a syn. Luke odmieta pokušenie Temnej strany sily a vrhá sa do priepasti.

Luke na svojej ceste pokročil. Odmietol Temnú stranu a je schopný telepaticky sa spojiť so svojim otcom a s Leiou, ktorá zachytí jeho volanie o pomoc a prídu ho v poslednej chvíli zachrániť pred pádom z Mesta v oblakoch.

Príbeh dosahuje svoje najtemnejšie dno. Povstanie rebelov proti Impériu dostalo silnú ranu. Luke je na ceste stať sa Jediom, spoznal svojho otca (hľadanie neznámeho alebo strateného otca je často sa opakujúci mytologický motív) a udalosti smerujú k rozhodujúcemu stretu Svetlej a Temnej strany sily.

Návrat Jediho je vyvrcholením hrdinovej cesty Luka Skywalkera a Dartha Vadera, kedysi Anakina Skywalkera.

Vidíme už staršieho Luka Skywalkera. Je múdrejší, skúsenejší a pokojnejší. Už to nie je ten naivný mladík z farmy. Je v poslednej etape stať sa majstrom Jedi. Zachraňuje Hana Sola. Pred tým, než sa Luke znova pripojí k rebelom, splní sľub a vráti sa za majstrom Yodom.

Luke prichádza zachrániť Hana Sola

Yoda je už vysilený, odpočíva a pripravuje sa na prichádzajúcu smrť. Yoda potvrdí Lukovi, že Darth Vader je jeho otec a prezradí mu, že má sestru, dvojča a tou sestrou je Lea. Pri ich narodení ich rozdelili, aby ich mohli skryť pred Anakinom, ich otcom, ktorý prepadol Temnej strane sily a zvrhol spoločne s Imperátorom Republiku. Yoda Lukovi hovorí, že keď zomrie, bude posledným Jediom. Ale než sa ním stane, musí podstúpiť poslednú skúšku. Musí sa postaviť Darthovi Vaderovi, svojmu otcovi a Imperátorovi. Luke odmieta zabiť svojho otca. Vraví, že vie, že je v ňom ešte kúsok dobra a že nestráca nádej.

Opäť tu máme príbehy A a príbehy B. V príbehu B musia rebeli zničiť vysielač na lesnom mesiaci Endor, aby vypli štít, ktorý chráni novú Hviezdu smrti vo výstavbe. Na jej dostavbu prišiel dohliadať samotný Imperátor. Rebeli chcú potom celou svojou flotilou zaútočiť na Hviezdu smrti 2 a skoncovať tak občiansku vojnu.

Mesiac Endor, štítový generátor, Hviezda smrti 2

Luke na druhej strane vie, že svojou prítomnosťou na Endore ohrozuje celú misiu, lebo ho Darth Vader môže Silou vycítiť a tak sa rozhodne dobrovoľne, bez boja sa vzdať.

Luke a Darth Vader stoja stoja zoči-voči. Luke sa snaží prebudiť v jeho otcovi spomienky na to, kým kedysi bol. Darth Vader to odmieta a hovorí, že preňho už niet žiadnej cesty späť. Že Temná strana sily a moc Imperátora si podmaní napokon aj jeho. Luke teda priznáva, že to je potom pravda, že jeho otec zomrel. Odchádzajú na Hviezdu smrti 2.

Luke sa vzdáva Vaderovi a snaží sa ho obrátiť k Svetlej strane sily

Temná strana sily predstavuje agresiu a egotizmus. Luke sa musí podriadiť Imperátorovi, stať sa jeho učňom a tak nahradiť svojho otca, ktorého musí zabiť. Tu príde ku kľúčovému momentu obety hrdinu.

Luke Skywalker v Imperátorovej veži stojí pred najväčšou skúškou, kedy sa môže rozhodnúť buď zabiť svojho otca, alebo sa rozhodnúť pre svetlú stranu Sily, odmietnuť cestu vnútornej temnoty a postaviť sa tak Imperátorovi, a zvoliť si smrť.

Rozhodujúca konfrontácia

Luke Skywalker vidí, čo Temná stránka sily spravila z jeho otca, viac stroj než človek, služobníka zla, vazala temnoty, Imperátora. Tým, že si zvolí symbolicky zachrániť svojho otca, si volí vlastnú smrť.

Je tu zároveň zastúpený dvojitý symbol obety: tým, že sa Luke obetuje za svojho otca, otvorí svojmu otcovi oči a srdce (bol slepý, ale teraz znova vidí) a tak sa Darth Vader vnútorne opäť stotožňuje s Anakinom Skywalkerom, človekom, ktorým kedysi býval a obetuje sa za svojho syna – zabije Imperátora a sám pri tom zomiera. Luke nielen zachránil svoju dušu, ale aj dušu  svojho otca a životy svojich priateľov.

Darth Vader sa rozhodol obetovať za svojho syna a byť znova Anakinom Skywalkerom

Prichádza k fáze návratu. Luke je späť so svojimi priateľmi, so svojou sestrou Leiou, pochováva svojho otca a ten sa stáva zajedno so Silou a jeho duša konečne našla pokoj. Sila je v rovnováhe, proroctvo o tom, kto prinesie túto rovnováhu sa naplnilo, je to nový začiatok, obdobie nastoľovania nového poriadku, tyranský kráľ bol zvrhnutý a život sa rozvetvuje novo-otvorenými cestami (cyklami).

ZHRNUTIE

„Hrdinovia bývajú často pútnici: putovanie je obrazom túžby, nikdy neodpočívajúcej žiadostivosti, ktorá nenachádza objekt, hľadanie stratenej matky. Hrdinovia preto bývajú často podobní slnku, a na základe toho prichádzame k záveru, že mýtus hrdinu je slnečný mýtus. Je to však v prvom rade sebaznázornenie hľadajúcej túžby nevedomia, ktoré má onú neutíšenú a zriedka utíšiteľnú túžbu po svetle vedomia. Vedomie ale, stále v nebezpeční, že sa nechá zviesť svojim vlastným svetlom a zmení sa v klamné svetlo bez zdroja, túži po liečivej sile prírody, hlbokých prameňoch bytia a po nevedomom spoločenstve so životom nespočetných foriem.“ (C. G. Jung – Hrdina a archetyp matky, s. 55)

V mytológii je dôležitý archetypálny naratív, ktorý nájdeme v monomýte, v hrdinovej ceste. Nejde o to, že všetky mýty vychádzajú z jedného konkrétneho historického zdroja /udalosti. Dôležité sú témy, ktoré mýty spájajú. A tieto rekurentné témy neznamenajú, že Ježiš, Krišna a Buddha sú tie isté osoby, znamená to len toľko, že sú podobné vo formálnej štruktúre spoločnej spasiteľskej cesty.

Archetypálny naratív monomýtu je v podstate príbehom nášho vlastného života. Chceme prekonať smrť. Mytologické príbehy sú extrapolovaným ideálnym príkladom. Hrdina (nadčlovek) prekonáva smrť a stáva sa nesmrteľným. Koncept hrdinu je realizáciou našich snov a obáv vo svete, v ktorom máme len obmedzený čas.

Študovanie symboliky rozprávačských techník v mytológii začína dávať zmysel, ak pochopíme psychológiu od detstva, cez dospievanie, uvedomíme si všetky skúšky, ktoré v živote musíme podstúpiť a uvedomíme si vlastnú krehkosť v smrteľnosti zoči-voči nevyhnutnej smrti. Pochopíme, čo hrdinova cesta vlastne je. Je to príbeh nášho vlastného života.

Mytologický hrdinovia pokladajú tie najvyššie obety, pretože musia vykonávať tie najväčšie hrdinské činy. Draka vonkoncom nemôže hockto zabiť. Hrdina musí prekonať sám seba, odmietnuť svoju živočíšnosť v podobe pudu sebazáchovy a byť schopný najvyššej obety.

Ježiš dobrovoľne kráča ku krížu. Buddha sa dobrovoľne vzdáva infantílnej klietky, kde sa nič nedeje, v podobe rajskej záhrady, kráľovského paláca, sveta pozemských pokušení. Neo chápe, že sa musí spojiť so Zdrojom, aby zachránil už nielen ľudí, ale celý svet, ktorý môže agent Smith zničiť; ten reprezentuje vírus, či chaos, ktorý je druhou stránkou Poriadku (funkcionality systému ako veci osebe – geometriou vesmíru, v tomto prípade programovania Matrixu). Je provokujúce nazdávať sa, že istým spôsobom bol aj agent Smith vyvoleným. Napokon jeho porážka spustila želaný reload systému. A možno obaja predstavujú dve strany jednej mince, podobne ako Batman a Joker v Temnom rytierovi.

Na počiatku všetkého je prvotný tvorivý princíp jednoty, kozmického vajca, prvotného Chaosu, vákua s kvantovými fluktuáciami, čo sa rozdelí v dualitu. Svetlo sa oddelilo od tmy. Nebo od Zeme. Chaos od Poriadku. Blaženosť od Súcitu. Temná strana od Svetlej strany sily. Umelá inteligencia od ľudí.

Hrdina sa (niekedy vo veľmi komplikovanej a komplexnej) cyklickej štruktúre deja hrdinovej cesty opäť musí stať Jednotou. To je najvyššie osvietenie, jednota s Nebeským Otcom, spojenie človeka a umelého vedomia – spolupráca reálneho a virtuálneho sveta v Matrixe. Rovnováha Sily vo Hviezdnych vojnách a odštartovanie nového cyklu.

      CAMPBELL                             HVIEZDNE VOJNY                       MATRIX
I. ODCHOD
Volanie dobrodružstva Správa od princeznej Leiy „Nasleduj bieleho králika.“
Odmietnutie volania Luke musí pomôcť s oberaním úrody Neo nechce vyjsť z okna
Nadprirodzená pomoc Obi-Wan zachráni Luka od Púštnych ľudí Trinity extrahuje z Nea odpočúvacie zariadenie
Rada, tajomstvo, elixír, čo pomôže hrdinovi Obi-Wan prezradí, že poznal Lukeovho otca a dá mu jeho svetelný meč Neo stretáva Morpheusa, ktorý mu prezradí pravdu, že žije v simulácii, v Matrixe
Prekročenie prvého prahu Útek z planéty Tatooine Neo je po prvý raz prebudený z Matrixu
Brucho veľryby V lise na odpadky na Hviezde smrti Agent Smith implantuje Neovi odpočúvacie zariadenie
II. INICIÁCIA
Cesta skúšok Cvičenie s laserovým mečom Výcvik s Morpheom
Stretnutie s bohyňou Princezná Leia (je oblečená v bielom) Stretnutie s Orákulom
Pokušenie, ktorými sa odbáča z pravej cesty Han odmieta pripojiť sa k Rebelom Cypher (stroskotaný mesiáš) je v pokušení so svetom pohodlných ilúzii
Temný moment, ťažká skúška Obi-Wan je zabitý Morpheus je mučení agentom Smithom, Cypher zradil
Nadprirodzená pomoc R2D2 zastaví lis na odpadky Trinity na streche zachráni Nea od agenta
III. NÁVRAT
Odmietnutie návratu Luke sa chce pomstiť za Obi-Wana Neo sa rozhodne už neutekať a bojovať
Finálny konflikt Bitka rebelov s Hviezdou smrti Neo bojuje s agentom Smithom
Nadprirodzená pomoc

Han zachráni Luka,

Luka sa spolieha na Silu a nie na techniku

Trinity zachráni Nea, Cypher je zabitý, Neo prežije zastrelenie a vidí Matrix vo svojej programovej štruktúre
Majster oboch svetov, víťazstvo Hviezda smrti je zničená Neo víťazi nad Smithom a je na ceste naplniť svoj osud
Návrat domov, uzmierenie, odmietnutie návratu, možný začiatok nového cyklu Víťazná ceremónia, bitka je vyhratá, ale vojna nekončí Neo v telefonáte vyhlasuje začiatok prebúdzania ľudí zo Systému a deklaruje vojnu strojom

Hrdina je človek, ktorý v neobyčajnej situácii (dobe), ktorá nemá jednoduché a ľahké východiská a odpovede, má odhodlanie a všetky atribúty nájsť riešenie. Hrdina je človek, ktorý nájde riešenia na problémy, o ktorých veľa ľudí ani nevedelo. To je hrdina. Nie ten, čo v búrke vidí maják, ale ten, kto v búrke vidí maják a dokáže loď cez búrku odkormidlovať do prístavu.

Hrdinov osud môže byť predurčený, alebo hrdina vznikne zo situácie. Istým spôsobom je hrdinom každý, kto je v niečom dobrý, kto rozvíja svoj talent, svoje schopnosti, či kto sa obetuje za druhých, pretože to je práve obeta za druhých ľudí, ktorá dodáva silu nezištnému hrdinskému aktu. Aj Einstein je istým spôsobom heroizovaný, ako intelektuálny hrdina, ten výnimočný talent, ktorý namiesto hrania pokeru, sa rozhodol venovať fyzike a dal svetu jednu z najdôležitejších teórii.

Hrdina je istým spôsobom tá správna kombinácia individualistického sociálneho autizmu a maximálnej extroverzie zhmotnenej v nezištnom autentickom skutku sebaobetovania. Ten môže vykonať buď priamo cez konkrétny akt alebo skrz svoje každodenné konanie. Hrdina môže byť už počas svojho života uznaný za výnimočného človeka, alebo až po smrti.

Je možné, že veľa ľudí v staroveku bralo hrdinské príbehy doslovne. Vtedy sa ale príliš pozeráme na široké masy ľudí a zabúdame na prvých mytológov, autorov mýtov, ktorí mýty formulovali vo svojej prvotnej podobe a ktoré sa samozrejme vekmi transformovali a menili. Základnou otázkou však stále je, ako si naši predkovia dali v abstraktnej metaforickej podobe do spojitosti vesmír a trebárs predstavu posvätnej kravy (Egypt). Psychoanalýza, evolučná biológia, neurovedy, história, sociológia, komparatívna mytológia, archeológia a mnohé ďalšie humanitné aj prírodovedné odbory sa snažia túto otázku adekvátne zodpovedať. Prečo vlastne náboženstvo? Prečo vlastne umenie?

Stopercentnú vyčerpávajúcu odpoveď zrejme nikdy mať nebudeme, ale dešifrovanie rôznych súvislostí len viac osvetľuje hrdinskú cestu ľudskej rasy, ktorá prešla neľahkú a strastiplnú cestu od jaskynnej maľby po dvojmiliardové filmy v pohodlí kina, či obývačky.

Koncept hrdinovej cesty a celá psychoanalytická časť campbellovskej komparatívnej mytológie nám len ukazuje, že otázky, ktoré nás dennodenne trápia a aj tzv. veľké otázky o zmysle života, vesmíru a všetkom nás sprevádzajú už od prvopočiatku, od úsvitu ľudstva. Že sme na ceste poznania a že sa toto poznanie neustále rozširuje a že vidíme pokrok. A podľa toho si aj prispôsobujeme a vytvárame svoje vlastné príbehy.

Akýkoľvek ideologický systém je odsúdený na zabudnutie, ak nie je schopný prispôsobenia sa aktuálnej dobe. Keď hovoríme o prastarých náboženstvách, či kultových filmoch, či o čomkoľvek, čo má svojich nasledovníkov a dostalo sa do spoločensko-kultúrneho povedomia širokej verejnosti, našou prvou otázkou by malo byť nevinné detské: Prečo? Prečo to tak je, prečo sa nám to páči, prečo nás to tak priťahuje? Prečo to potrebujeme? Ako to bude vyzerať v budúcnosti? Premýšľaním nad všetkou tou naakumulovanou kolektívnou múdrosťou, ktorú ľudstvo nazbieralo počas tisícročí vývoja a rozvoja, chýb aj zázrakov, pádov aj vzostupov, dostávame len ucelenejšieho a bohatšieho pohľadu na svet, ktorý nás každodenne obklopuje.

Je to skutočne takmer zázrak: z ľudí, ktorí verili, že prírodné sily ako trebárs blesk ovláda nejaké konkrétne božstvo, sa vyvinuli ľudia, ktorí vysielajú na iné planéty robotické sondy. Že sme si kedysi mysleli, že kométy sú pohyb bohov po nebi a teraz dokážeme na jednej z nich pristáť.

Keď sa človek tak zamyslí nad tou neskutočnou sofistikovanosťou, ktorá nás obklopuje a nad celou tou cestou, ktorá k tomuto momentu v histórii viedla, musí uznať, že nech už je náš osud akýkoľvek, samotná cesta je dobrodružstvo a cieľom samým osebe. Hrdinom ste aj vy, svojim životom, ktorému sa snažíte dávať nejaký zmysel.

 

 

Použitá literatúra:

Hrdina a archetyp matky – Výbor z díla VIII – C. G. Jung, Nakladatelství Tomáše Janečka, 2009

Buddhovy rozpravy. Velká rozprava o Buddhově úplné nibbáně: Maháparinibbánasutta – DharmaGaia a Sdružení přátel Indie, Praha 1995

Maps of Meaning: The Architecture of Belief – Jordan B. Peterson, Routledge, 1999

The Myth of the Birth of the Hero – Otto Rank, Vintage Books, 1959

 Mytológia, ilustrovaný sprievodca svetovými mýtmi a legendami – Kolektív autorov, Perfekt, 2006

Síla mýtu – Joseph Campbell, Argo, 2016

The Hero with a Thousand Faces : Commemorative Edition – Joseph Campbell, Princeton University Press, 2004

Tisíc tváří hrdiny – Joseph Campbell, Argo, 2017

Filmy:

A New Hope (1977), The Empire Strikes Back (1980), Return of the Jedi (1983)

Matrix (1999), Matrix Reloaded (2003), Matrix Revolutions (2003)

Obrázky:

http://catholic-resources.org/Art/Dore-NT.htm

http://www.thehistoryblog.com/archives/44852

http://starwars.wikia.com/wiki/Main_Page

Odkazy:

http://dc-mrg.english.ucsb.edu/WarnerTeach/E192/matrix/Matrix.script.html

http://fourletternerd.com/the-heros-journey-and-star-wars/

https://www.coffeewithkenobi.com/deep-george-lucas-go-heros-journey-star-wars-guest-blog-tomas-pueyo/

http://www.moongadget.com/origins/myth.html

https://www.youtube.com/watch?v=3MY24E53c_c&t=74s

https://owlcation.com/humanities/The-Many-Similarities-Between-Jesus-and-Buddha

https://www.quora.com/What-is-the-meaning-of-the-blue-and-red-pills-in-The-Matrix

https://asyourpoetshavesaid.com/does-jesus-follow-joseph-campbell-heros-journey/

https://aeon.co/essays/the-logic-of-buddhist-philosophy-goes-beyond-simple-truth

https://en.wikipedia.org/wiki/Gautama_Buddha

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ord%C3%A1l

https://www.jcf.org/

 

 

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Lukáš Majersky

"Človek je ako román: do poslednej strany sa nevie, ako sa skončí. V opačnom prípade by nestálo za to čítať ho." Jevgenij Zamjatin: My