Denník N

Milí živnostníci, viete aké zmeny vás tento rok čakajú?

Prehľad základných zmien, ktoré čakajú živnostníkov v novom roku.

Nový rok prináša nielen zmeny, ktoré sa snažíme dosiahnuť my sami, na základe našich predsavzatí, ale aj zmeny, ktoré nám pripravili naši zákonodarcovia. Niektoré sú negatívne, no nájdu sa aj lastovičky v podobe zmien, ktoré by mohli potešiť ak podnikáte ako fyzická osoba. Ponúkam prehľad základných zmien, na ktoré by ste si mali dávať pozor, aby ste sa vyhli pokutám a nepríjemnostiam.

Sú veci, na ktoré sa človek môže spoľahnúť a jednou z nich je pre živnostníkov, bohužiaľ, každoročné zvyšovanie minimálnych odvodov. Ako budú vyzerať tento rok?

Zvýšenie minimálnych odvodov

Minimálny vymeriavací základ, teda suma, z ktorej sa minimálne odvody platia, je závislý od priemernej mzdy v národnom hospodárstve spred dvoch rokov, konkrétne tvorí 50 % tejto sumy. Priemerná mzda v národnom hospodárstve v roku 2017 bola 954 eur, čo znamená, že minimálny vymeriavací základ pre rok 2019 je 477 eur. Následne z neho 33,15 % minimálny odvod do Sociálnej poisťovne vo výške 158,11 eur a 14 % minimálny odvod do zdravotnej poisťovne vo výške 66,78 eur.

Elektronická komunikácia so správcom dane

Povinnosť elektronicky komunikovať so správcom dane platí pre fyzické osoby už od 1. 7. 2018, ale ak ste podali daňové priznanie k dani z príjmov do 30. 6., a nepodávali ste iné podania, zrejme túto povinnosť budete prakticky realizovať prvýkrát v tomto roku. Najbližšie pri podávaní daňových priznaní k dani z motorových vozidiel do konca januára a následne k dani z príjmov do konca marca.

Elektronicky komunikovať so správcom dane sú povinné všetky podnikajúce fyzické osoby, ktoré majú príjmy podľa § 6, odstavec 1 a 2 zákona o dani z príjmov. Teda nielen živnostníci, ale aj športovci, umelci, súkromne hospodáriaci roľníci, tlmočníci, znalci či autori s aktívnymi príjmami. Výnimku majú len fyzické osoby, ktoré sú registrované na prenájom mimo živnosti a autori s pasívnymi príjmami z tantiém a licencií.

Vyššia minimálna mzda

Ak máte zamestnancov, nezabudnite, že od 1. 1. 2019 platí nová výška minimálnej mzdy. Mesačne predstavuje sumu 520 eur, pričom v rámci hodinového odmeňovania musí predstavovať minimálne sumu 2,989 eur/hodina.

Opätovné zvyšovanie príplatkov za prácu v noci a cez víkend

S platnosťou od 1. 5. 2019 sa zvýši príplatok za nočnú prácu zamestnancov v 3. a 4. kategórii na 50 % sumy minimálnej hodinovej mzdy a pre všetkých ostatných zamestnancov sa príplatok za nočnú prácu zvýši na 40 % minimálnej hodinovej mzdy. Za prácu v sobotu bude patriť zamestnancom mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 50 % sumy hodinovej minimálnej mzdyza prácu v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 100 % sumy hodinovej minimálnej mzdy.

Elektronické prepojenie registračných pokladní eKasa

Ak pri prijímaní tržieb máte povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu, pripravte sa na zmenu, ktorá je účinná k 1. 7. 2019. Všetky registračné pokladne budú musieť byť online prepojené so systémom Finančnej správy.

Ak máte novší model pokladnice, ktorá už obsahuje vybavenie prostredníctvom ktorého sa budete vedieť prepojiť s Finančnou správou, táto jednorazová akcia by vás mala vyjsť zhruba do 100 eur. V prípade starších modelov registračných pokladní budete musieť investovať viac, približne do 300 eur. Okrem registračných pokladní, či virtuálnych pokladní, budete môcť byť online prepojený aj prostredníctvom tabletov či mobilov. Argument ministerstva v prospech tohto riešenia je odbúranie administratívnych povinností spojených s uzávierkami pokladní, či službami servisných organizácií.

Povinnosť nahlasovať každé voľné pracovné miesto

Od roku 2019 je zamestnávateľ povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku Úradu práce, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza. Oznámenie je možné urobiť písomnou formou prostredníctvom tzv. Nahlášky voľného pracovného miesta alebo elektronicky prostredníctvom portálu www.istp.sk.

A ktoré zmeny by vás ako živnostníka mohli potešiť?

Zníženie sadzby DPH na ubytovacie služby a zrušenie zábezpeky na DPH

Ak podnikáte v oblasti cestovného ruchu, tak by vás mali potešiť nielen rekreačné poukazy, ktoré sú povinní preplácať svojim zamestnancom zamestnávatelia v prípade podnikov nad 50 zamestnancov, ale aj zníženie sadzby DPH na ubytovacie služby z 20 % na 10 %.

Rovnako by v oblasti DPH mohlo potešiť zrušenie zábezpek na DPH, ktoré vám doteraz mohol správca dane vyrúbať napríklad, ak ste sa stali dobrovoľným platiteľom a správca dane rozhodol, že vzhľadom na chýbajúcu históriu si vás „poistí“ vyrúbaním zábezpeky na obdobie jedného roka.

Lepšie podmienky pre taxikárov

Ak podnikáte v oblasti taxislužieb, od 1. 4. 2019 by vás mohlo potešiť, že odpadá odborná a finančná spoľahlivosť vodiča, či psychotesty. Zrušil sa vek vodiča, ktorý bol doteraz minimálne 21 rokov a tiež vek vozidiel. V prípade, ak si vodič taxislužby dohodne cenu prepravy vopred, nie je povinný mať vo vozidle umiestnený taxameter.

Podnikať v tejto krajine nie je vôbec jednoduché a preto si vážim každého jedného živnostníka, ktorý živí nielen sám seba, ale často dáva prácu aj ďalším ľuďom a napriek neustále sa meniacej legislatíve a prístupu verejných inštitúcií a orgánov to nevzdáva.

Teraz najčítanejšie

Jaroslava Lukačovičová

Poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka účtovnej asociácie a expertka strany SPOLU na dane, odvody a podnikateľské prostredie.