Denník N

RE: Prečo sú vlaky „zadarmo“ dobrý nápad a ako to súvisí s mimoriadnymi udalosťami na železnici

Tento blog som nemal v úmysle písať. Pôvodne som chcel ako občasný užívateľ železničnej dopravy iba reagovať na blog p. GR ŽSSK k jeho úvahám o tom, že „vlaky zadarmo“ sú dobrý nápad, s mimoriadnymi udalosťami na železnici, rozumej horiacimi rušňami počas jazdy, to nemá žiadny súvis a toto opatrenie v danom čase nemá žiadne negatívne dôsledky na prevádzku vlakov s výnimkou že „môžu spôsobovať určitý diskomfort pre „platiacich“ cestujúcich, ktorí sú tak častejšie vystavení plným či plnším vlakom“. No na moje prekvapenie reakcie na tento blog nebolo a stále nie je možné pridať. Neviem čo viedlo ŽSSK k tomuto kroku (aby zablokovala pridávanie reakcii), keď p. GR sám pri popise svojej osoby uvádza, že tento blog je súčasťou komunikácie ŽSSK. Však základom komunikácie je výmena názorov a informácií. A ako chce ŽSSK komunikovať, keď sa nechce dozvedieť čo si o ich názoroch a argumentoch myslíme my, ich zákazníci? Preto by sa mali v ŽSSK zamyslieť, či chcú s verejnosťou naozaj komunikovať a teda ju aj počúvať, alebo jej iba jednostranne predkladať svoje názory a argumenty.

Hneď na začiatku mojej reakcie a pre trochu odľahčenia: ak je vlak raz plný, aký je potom „plnší“ vlak? Niečo na spôsob cestovania v Indii, kde ľudia sedia aj na streche vlaku? Skúste to prosím nejak vysvetliť. No a veci je potrebné nazývať pravými menami teda nie že sú vlaky plné, alebo že cestovanie spôsobuje určitý diskomfort, ale mnohé sú natrieskané a ľudia v nich často cestujú ako dobytok. Čo s kultúrou cestovania nemá nič spoločné. Nehovoriac o dodržiavaní cestovného poriadku. Táto situácia t.j. enormne preplnené, pravidelne meškajuce  a v poslednom čase aj horiace vlaky nastala z dôvodu, že opatrenie „vlakov zadarmo“ bolo prijaté predčasne do podmienok, keď ŽSR neboli najmä kapacitne , ale ani organizačne pripravené zvládnuť očakávané zvýšenie prepravy. A to je objektívny fakt a názor nie len môj, ale aj napr. českého ministra dopravy p. Ťoka „Slováci najednou zjistili, že na to nemají dost vlaků, a museli si některé lokomotivy i vozy vypůjčit od Českých drah. Toho bychom se měli v ČR vyvarovat,“ zdůrazňuje. Treba pripomenúť, že od bratov Čechov sme museli zobrať staré koženkove vozne ešte zo socíku, aby sa ľudia „zadarmo“ mohli vôbec voziť. Im to určite prišlo veľmi vhod, lebo u nich ich už museli vyradiť pre zastaranosť a najskôr by skončili zrejme v šrote. My sme im za to ešte zaplatili pekný peniaz. No a že slovač musí cestovať vo vlakoch, ktoré už Česi vyradili, to zodpovedných určite netrápilo. Však oni v nich cestovať nebudú. Mimochodom, každý kto občas cestuje do ČR si musí všimnúť, že tam je už drvivá väčšina vlakov a najmä rušňov obmenených a takmer tam nenájdete vlaky a rušne vyrobené pred r. 1989. Napriek tomu sa so zavedením tohto opatrenia neponáhľajú a má sa vzťahovať na všetkých dopravcov v ČR. U nás nedávno po „mimoriadnych udalostiach“ železnice samé uviedli, že rušne sú vyrobené v 60 až 80 r. min. storočia. Čiže argument p. GR, že také udalosti postihujú aj iných železničných prepravcov a že to je v podstate OK je značne zavádzajúci, pretože pravdepodobnosť „mimoriadnej udalosti“ rušňa a ich počet určite závisí najmä od jeho technického stavu a teda aj veku a samozrejme údržby. A to, že predmetné opatrenie nebolo pripravené ani organizačne potvrdila sama ŽSSK, keď musela toto opatrenie aj tak v krátkom čase obmedziť. Zdôvodnila to takto: Vzhľadom na nárast počtu cestujúcich vďaka možnosti bezplatného cestovania vlakmi zaviedla Železničná spoločnosť Slovensku (ZSSK) niekoľko opatrení obmedzujúcich cestovanie vlakom zadarmo. Najdôležitejšie je obmedzenie platnosti cestovného lístku atď. Teda zo strany ŽSSK došlo v podstate k zúženiu rozsahu tohto opatrenia a teda fakticky k jeho čiastočnému zrušeniu, pretože v opačnom prípad by hrozil doprave na železnici kolaps. Ak teda p. GR v blogu uviedol, že „vlaky zadarmo“ je politické rozhodnutie tak mal úplnú pravdu, treba však dodať že to bolo rozhodnutie krajne nezodpovedné, ktorého hlavným účelom nebola snaha o podporu a zlepšenie cestovania, ale získanie politických bodov bez ohľadu na následky. Dotovanie verejnej dopravy vrátane cestovania bez úhrady cestovného sme nevynašli u nás a v čase enormného prehustenia automobilovej dopravy bude mať stále vyššiu podporu. Napr v Luxembursku bude od leta tohto roka verejná doprava úplne zdarma . Teda nie iba vlaky. Netrúfam si a ani nechcem porovnávať našu železničnú infraštruktúru s tou ich. Nedopadlo by to pre nás asi dobre. Ako som však už uviedol aj Česi k opatreniu „vlaky zadarmo“pristupujú oveľa zodpovednejšie, nediskriminačne a v stave keď majú lepšiu vybavenosť. Podľa môjho názoru by si nikde také opatrenie nedovolili  prijať tak nezodpovedne, narýchlo a diskriminačne ako u nás. Aj pred zavedením tohoto opatrenia existovali výrazné zľavy pre dôchodcov (70 + ich mali zadarmo) a študentov. Peniaze, ktoré sa použili na „vlaky zadarmo“ – uvádza sa, že 30 mil. €, je podľa ŽSSK banalita. Aj túto banalitu však náš štátny rozpočet musel niekde vziať a teda niekde chýbajú. Som si istý, že väčšina z dôchodcov a študentov by si po doterajších skúsenostiach s týmto opatrením to 1 až 5 € radšej zaplatili. Aby mohli cestovať pohodlne, načas a po najnovších skúsenostiach aj bezpečne a ak by vedeli, že sa tých 30 mil. € použije zmysluplne. Nehovoriac o tom, že väčšina najmä mladých aj tak dáva prednosť súkromnému prepravcovi (ak má možnosť voľby). Vlaky zadarmo sú samozrejme dobrý nápad, ale každý dobrý nápad je potrebné aj dobre premyslieť, pripraviť a zrealizovať. V opačnom prípade sa aj z najlepšieho nápadu stane najhorší nepodarok. Čím sú aj „vlaky zadarmo“ u nás.

Teraz najčítanejšie