Denník N

Plagiát plagiátora „Judr.“ Danka

Kapitánik je nahý, netransparentné kšefty SNS musia bežať ďalej… .

Malé školenie zo slovenčiny pre nášho kapitána, ktorý spokojne odkráčal aj so svojej poslednej tlačovky potom, čo sa svoje plagiátorstvo pokúšal márne obhajovať chýbajúcim slovom plagiát. Pre „doktora práv“, ktorému chýba toto jediné slovo v hodnotení jeho dizertačnej práce špeciálnou komisiou. Pre „doktora obojakého“ práva, ktorý  sa toporne a zbabelo pokúša zachrániť jedným jediným chýbajúcim slovkom, slovíčkom.

Slovenský jazyk, s ktorým sa tento našinec nepodarene imitujúci štátnika tak často a zábavne borí, pozná aj pojem „synonymum“. Synonymum – slovo rovnakého alebo veľmi podobného významu, súznačné slovo. Synonymá sú slová alebo slovné spojenia so vzájomne rovnakým alebo podobným významom, ktoré je možné vzájomne plnohodnotne nahrádzať. Dodávajú jazyku výrazové bohatstvo, umožňujú jemné odtiene významov slov v závislosti na ich kontextovom alebo štylistickom zafarbení.

Takže pán súčasný a našťastie len dočasný, t.j. nie doživotný predseda NR. Výraz plagiát nemusí byť v hodnotiacej správe Vašej tak celému Slovensku „vzácnej“ dizertačnej práce použitý ani raz. Stačí ak tam budú synonymá tohto slova ako napríklad: kópia, napodobenina, falzifikát, imitácia, reprodukcia, odpis, druhopis, prieklep, priepis .

Závery špeciálnej komisie Univerzity Mateja Bela a tým vlastne nepriamo aj sám autor (Danko) najnovšie tieto výrazy obohatil i o také slovné spojenia ako vysoká miera zhody, vysoká zhoda, obsahová zhoda, používanie cudzích textov, preberanie celých odsekov či kapitol z cudzích textov.

Náš národný generátor náhodných slov a slovných spojení (poďakovanie neznámemu autorovi, ktorý ako prvý použil túto resp. podobnú slovnú väzbu) „titulovaný“ Andrej skutočná a úprimná vďaka za toto výrazové obohatenie našej ľubozvučnej slovenčiny o slovné varianty slova „plagiát“.

Danko nie je obyčajný plagiátor, on je skutočný veľmajster textov s vysokou mierou zhody, celoslovenský vykrádač textov s vysokou, obsahovou zhodou, národný kmín cudzích textov, veľmajster rádu rozkrádania celých odsekov či kapitol. Nie je žiadny plagiátor, tak ako nie je „naozajstný“ a hlavne zaslúžilý kapitán.

Nemali by sme však t.č. druhému najvyššiemu ústavnému činiteľovi krivdiť. Nemali by sme byť proti nemu ani trochu zaujatý. Uvedomme si, že to mohlo byť pri jeho reálnych kvalitách a schopnostiach  horšie. Oveľa horšie. Uznajme mu, že až 9 strán zo 72 -stranovej práce je skutočne jeho. Toto konštatovanie vonkoncom neznižuje ani fakt, že medzi týmito 9 stranami je aj strana s jeho oficiálnym čestným prehlásením, strana s uvedeným obsahom celej práce, či strana so zoznamom použitej literatúry. Nakoniec len nejakých fakticky zanedbateľných 63 strán zo 72 vykazuje vysokú mieru zhody. Čo však nie je na 100% voľne parafrázujúc speváka a básnika Jarka Nohavicu, to nikoho predsa nezmorí.

Národ slovenský sa už nevie dočkať, kedy bude zoznam prezidentských kandidátov SR pre rok 2019 kompletný. Už tam vskutku chýba len náš jedinečný a zaslúžilý národný veľmajster vysokej miery slovnej zhody. Odpisovač Danko.

Teraz najčítanejšie

Miroslav Janis

Optimisticky a vytrvalo sa pokúšať o to, aby politici a verejne činní ľudia rešpektovali práva občanov, aby niesli "doživotnú" zodpovednosť za svoje činy pri výkone verejných funkcií...