Denník N

Štrukturálne fondy vypustila Slovenská národná knižnica v Martine hore komínom

Súčasťou projektu Digitálna knižnca a digitálny archív v gescii Slovenskej národnej knižnice v Martine za 49 miliónov EUR bola aj tzv Cost Benefit Analysis (analýza návratnosti nákladov). CBA ukázala, že náklady na projekt sa mohli vrátiť po 10 rokoch. Nič sa nevráti, pretože projekt je nekompetentne sfušovaný. Efektívnosť projektu stála na masovej priemyselnej deacidifikácii. Tú však SNK vôbec nerobila! Kyslý papier je ešte kyslejší. Písomné dedičstvo Slovenska sa zásluhou knižnice ďalej ničí, degraduje, stráca. Nebude doklad o našej existencii. Čistá strata!

Citát z oficiálnej CBA projektu Digitálna knižnica a digitálny archív (2012)

1.   ROZHODNUTIE O PRIJATEĽNOSTI A FINANCOVANÍ INVESTÍCIE – KOMPLEXNÝ ZÁVER, KTORÝ ZAHRŇUJE VÝSLEDNÉ POSÚDENIE PROJEKTU ZO VŠETKÝCH UVAŽOVANÝCH HĽADÍSK A VYJADRENIE K REALIZOVATEĽNOSTI A FINANČNEJ RENTABILITE PROJEKTU.

CBA preukázala, že projekt „Digitálna knižnica a digitálny archív“ je z hospodárskeho hľadiska vhodný a prispieva k cieľom regionálnej politiky EÚ a SR na základe porovnania speňažených a nespeňažených hmotných a nehmotných príspevkov a nákladov. CBA preukázala, že ekonomická čistá súčasná hodnota za dané obdobie a pri stanovenej sociálnej diskontnej sadzbe je kladná. Projekt je vhodný a oplatí sa ho realizovať.

 

Čistá súčasná hodnota projektu
Koeficient obdobia Ekonomická (ENPV) Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV
0 -36 279 030,60 -36 279 030,60 <
1 -1 507 100,83 -37 786 131,44 <
2 628 431,18 -37 157 700,25 <
3 4 693 499,93 -32 464 200,32 <
4 4 792 785,50 -27 671 414,82 <
5 4 827 604,36 -22 843 810,46 <
6 5 086 922,74 -17 756 887,72 <
7 1 392 835,67 -16 364 052,05 <
8 5 491 339,60 -10 872 712,45 <
9 5 847 525,36 -5 025 187,09 <
10 5 958 727,77 933 540,68 Rok návratu investície
11 5 859 635,06 6 793 175,74 >
12 5 929 874,52 12 723 050,26 >
13 5 977 855,15 18 700 905,41 >
14 3 304 373,90 22 005 279,31 >
SPOLU 22 005 279,31

Na základe vývoja ENPV je rokom návratu investície desiaty rok obdobia životnosti projektu.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

Dušan Katuščák

Bibliograf, knihovník, vysokoškolský profesor. V r. 2000-2012 generálny riaditeľ Slovenskej národnej knižnice v Martine. V národnej knižnici pracoval od roku 1968. Oblasti profesionálneho záujmu: bibliografia, knižničná veda, štandardizácia, digitalizácia, informačná politika, informatizácia knižníc, dokumentácia kultúrneho dedičstva, ochrana písomného dedičstva. Autor vyše 200 odborných a popularizačných publikácií a viacerých národných projektov.