Denník N

Kačka Danka

Plagiát alebo ne=plagiát

Mediálny seriál – príbeh rigoróznej práce predsedu parlamentu SR A. Danka vyvoláva u časti obyvateľstva traumu, ale pre väčšinu je to divadelná hra typu „smiech cez slzy“. Nedá sa vylúčiť, že  N. A. Gogoľ chodil potajomky na jeho prejavy v ruskej Dume a teraz sa  iba potichučky zadúša závisťou.

Ako už bolo povedané inými, táto kauza nie je len zlyhaním  inak  „skvelého“ študenta, ale aj komisie, resp. viacero komisií a nebodaj aj celého systému vysokoškolského vzdelávania SR. Slzia pri nej tí, ktorí sa na to dívajú z pohľadu celkovej úrovne vysokého školstva a smiechom sa zadúšajú diváci nad úrovňou argumentácie  hlavného aktéra v dvoj-úlohe – ako produkt tohto školstva aj ako ústavný súčiniteľ.

Účelová komisia Akademického senátu UMB prišla k skvostnému záveru: vyzerá to ako plagiát – zľava, sprava, zboku aj zhora, má to všetky atribúty plagiátu, ale komisii chýbala formálna definícia pojmu plagiát.

Škoda, že členovia komisie sa v biblii nedočítali až po Mt 5-7, 37 Vaša reč nech je: Áno — áno, nie — nie. Čo je navyše, pochádza od zlého.

A naozaj bolo od zlého. My však len tak po našom. Ani ryba, ani rak. A držať sa len pri stene, aby nikto mocný sa na nás nemohol krivo pozrieť. Vivat akadémia! Vivat eurofondy! Na rozdiel od eurofondov, sa odvaha a intelektuálna statočnosť u nás nikdy nerozdávali Veľkou lyžicou.

Na druhej strane je však pravda, že komisii sa týmto podarilo zostrojiť negáciu tzv. Testu kačky (Duck test). V  origináli: If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably isa duck.

A pre istotu aj po našom: Ak niečo vyzerá ako kačka, pláva ako kačka, kváka ako kačka, je to pravdepodobne kačka. Toto je klasický príklad tzv. abduktívnej logiky. Ale kto preboha tu očakáva  logiku? Ale, ak by si niekto predsa len chcel dobrovoľne trápiť mozog logikou, JUDr. Google vie aj to (prosím citovať).

Ale na Slovensku by to aj tak neprešlo, pretože naša legislatíva neobsahuje formálnu definíciu pojmu kačka a asi a dokonca ani husi, aj keď trafenej.

V odbornej verejnosti  sa vyskytli aj hlasy, že JUDr. Andrej Danko by mal abdikovať, pretože robí hanbu SR pred civilizovaným svetom. Potom sa vraj na internete objavilo upresnenie, že podľa medzinárodnej poradenskej firmy Thinksley je v takýchto prípadoch vzorovou praktikou (good practice) abdikovať až na úroveň pracovnej pozície pre ktorú dotyčný má ešte kompetencie. Podľa McCloud formuly, na báze už spomínanej abduktívnej logiky, ktorú používa firma ABC+ by to v tomto prípade znamenalo abdikovať asi na úroveň domového dôverníka.

Mimochodom, videl už niekto na YouTube video, na ktorom akýsi spoluautor masovej nerigoróznej práce (crowdwriting) bozkáva kolektívne vypracovanú nerigoróznu prácu a klávesy CTRL C, CTRL V?

Našťastie sa však našli aj odvážnejšie univerzity, inštitúcie (v v čase uzávierky UK, UPJŠ, SAV, odvtedy možno už aj ďalšie) a jednotlivci (Vivat professores! Semper sint in flore!), ktorí k elementárnemu úsudku nepotrebovali špeciálnu definíciu.

Každá odborná práca by mala obsahovať aj Zhrnutie resp. Záver. Malý pokus:

Vedenie Technickej univerzity v Košiciach pre Košice Online konštatovalo: „Každá postupová práca musí spĺňať základné etické princípy“. Žiaľ, adresát, ktorému je  tento odkaz určený, zjavne  cudzej reči (základné etické princípy) nerozumie.

V tlači sa objavilo aj: Andrej Danko pripustil, že by mohol kandidovať na prezidenta.

Kazateľ  I, 15 na to odpovedal už dávno:

Krivé sa nemôže napriamiť,

Nedostatky nemožno zrátať.

Teraz najčítanejšie