Denník N

Podnikatelia, viete, aké zmeny čakajú vaše firmy v novom roku?

Prehľad základných zmien, ktoré čakajú firmy tento rok.

Ak sa opýtate ktoréhokoľvek podnikateľa, či zamestnávateľa, čo ho na podnikaní najviac odrádza a berie silu a chuť, tak už pár rokov vám odpovie, že to nie sú dane a odvody, lebo s tými musí každý rozumný podnikateľ počítať, ale je to nadmerná administratíva, nezmyselná byrokracia a neprehľadné zmeny zákonov.

Anketa Byrokratický nezmysel sa každý rok môže tešiť z niekoľko desiatok nominácií, my sme naďalej svedkami toho, že dôležité zákony nadobúdajú účinnosť nevysvetliteľne počas roka, alebo sa zmeny zákonov prejavujú na viackrát, v rôznych časových obdobiach. Nepoteším vás… Inak tomu nebude ani tento rok, napriek tomu, že sa snažíme s byrokraciou bojovať tak, ako sa len dá a aj v súčasnosti sú v NR SR naše návrhy na odstránenie dvanásť byrokratických nezmyslov, ktoré by mohli byť prvými lastovičkami v tomto boji. Ich prehľad nájdete tu.

Poďme sa teda pozrieť na tie zmeny, ktoré na vaše firmy tento rok čakajú.

Nová oznamovacia povinnosť zamestnávateľov voči Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva

V roku 2019 majú zamestnávatelia po prvýkrát povinnosť oznámiť Úradu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie. Pôvodný dátum tejto povinnosti, do 15. 1. 2019 bol samotným úradom predĺžený do 30. 6. 2019. Oznámenie sa podáva elektronicky na tlačive, ktoré nájdete na stránke úradu.

Zápis do obchodného registra o konečných užívateľoch výhod

Táto povinnosť pre vás platí už od 1. 11. 2018, ale termín na jej splnenie je do 31. 12. 2019 a z praxe viem, že to podnikatelia koncom minulého roka ešte vôbec neriešili. Právnické osoby zapísané v Obchodnom registri majú povinnosť na predpísanom tlačive doplniť tento zápis o uvedenie konečných užívateľov výhod, ktorým môžu plynúť výhody z danej právnickej osoby.

Novovznikajúce subjekty už tento zápis absolvujú pri vzniku. Ak subjekt má už zapísaného konečného užívateľa výhod v registri partnerov verejného sektora, zápis je potrebné vykonať opätovne aj do obchodného registra. Údaje sa automaticky nepreklápajú.

Osobitný odvod pre obchodné reťazce

Osobitný odvod vo výške 2,5 % z čistého obratu za obdobie troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov sú povinné platiť tie obchodné reťazce, v ktorých aspoň 25 % čistého obratu pochádza z predaja potravín konečnému spotrebiteľovi, majú prevádzky minimálne v 15 % všetkých okresov a prevádzky majú jednotný dizajn, spoločnú komunikáciu a spoločné marketingové aktivity.

Výnimka z platenia odvodu platí pre malé a stredné podniky vo všeobecnosti, a na podnikové predajne, kde je výrobca aj predajcom a maloobchodné predajne, ktoré predávajú jednu sortimentnú skupinu potravín.

Vyššia minimálna mzda

Ak máte zamestnancov, nezabudnite, že od 1. 1. 2019 platí nová výška minimálnej mzdy. Mesačne predstavuje sumu 520 eur, pričom v rámci hodinového odmeňovania musí predstavovať minimálne sumu 2,989 eur/hodina.

Opätovné zvyšovanie príplatkov za prácu v noci a cez víkend

S platnosťou od 1. 5. 2019 sa zvýši príplatok za nočnú prácu zamestnancov v 3. a 4. kategórii na 50 % sumy minimálnej hodinovej mzdy a pre všetkých ostatných zamestnancov sa príplatok za nočnú prácu zvýši na 40 % minimálnej hodinovej mzdy. Za prácu v sobotu bude patriť zamestnancom mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 50 % sumy hodinovej minimálnej mzdyza prácu v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 100 % sumy hodinovej minimálnej mzdy.

Elektronické prepojenie registračných pokladní eKasa

Ak pri prijímaní tržieb máte povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu, pripravte sa na zmenu, ktorá je účinná k 1. 7. 2019. Všetky registračné pokladne budú musieť byť online prepojené so systémom Finančnej správy. Ak máte novší model pokladnice, ktorá už obsahuje vybavenie prostredníctvom ktorého sa budete vedieť prepojiť s Finančnou správou, táto jednorazová akcia by vás mala vyjsť zhruba do 100 eur.

V prípade starších modelov registračných pokladní budete musieť investovať viac, približne do 300 eur. Okrem registračných pokladní, či virtuálnych pokladní budete môcť byť online prepojený aj prostredníctvom tabletov či mobilov. Argument ministerstva v prospech tohto riešenia je odbúranie administratívnych povinností spojených s uzávierkami pokladní, či službami servisných organizácií.

Rekreačné poukazy pre zamestnancov

Táto povinnosť sa týka zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov, pričom títo sú povinní prispievať na rekreáciu svojich zamestnancov na území Slovenska v sume 55 % výdavkov na rekreáciu, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok. Suma, ktorou zamestnávateľ prispeje zamestnancovi na dovolenku, je oslobodená od dani z príjmov aj od povinných odvodov na strane zamestnávateľa aj zamestnanca. O príspevok na rekreáciu budú môcť požiadať zamestnanci, ktorých pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov.

Povinnosť nahlasovať každé voľné pracovné miesto

Od roku 2019 je zamestnávateľ povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku Úradu práce, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza. Oznámenie je možné urobiť písomnou formou prostredníctvom tzv. Nahlášky voľného pracovného miesta alebo elektronicky prostredníctvom portálu www.istp.sk.

A ktoré zmeny by vás ako eseročku mohli potešiť?

Zníženie sadzby DPH na ubytovacie služby a zrušenie zábezpeky na DPH

Ak podnikáte v oblasti cestovného ruchu tak by vás malo potešiť zníženie sadzby DPH na ubytovacie služby z 20 % na 10 %. Rovnako by v oblasti DPH mohlo potešiť zrušenie zábezpek na DPH, ktoré vám doteraz mohol správca dane vyrúbať napríklad, ak ste sa stali dobrovoľným platiteľom a správca dane rozhodol, že vzhľadom na chýbajúcu históriu si vás „poistí“ vyrúbaním zábezpeky na obdobie jedného roka.

Príspevok na duálne vzdelávanie

Na zatraktívnenie duálneho vzdelávanie sa zavádza príspevok zamestnávateľom na kompenzáciu časti nákladov na realizáciu duálneho vzdelávania. Pre veľký podnik je určený príspevok za každého žiaka vo výške 300 € resp. 700 €, pre malý a stredný podnik až 1000 € za každého žiaka s učebnou zmluvou v roku, kedy prvýkrát začal poskytovať praktické vyučovanie. Znižuje sa administratíva spojená s týmto procesom, dochádza k vypusteniu vzorových učebných plánov a zavádza sa inštitút podnikovej školy.

Teraz najčítanejšie

Jaroslava Lukačovičová

Poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka účtovnej asociácie a expertka strany SPOLU na dane, odvody a podnikateľské prostredie.