Denník N

Z 1800 na 1 milión eur: zavádzajúce čísla v Kiskovej pozemkovej kauze

V posledných mesiacoch bola kauza prezidenta Andreja Kisku týkajúca sa nezákonne vydržaných pozemkov vo Veľkom Slavkove pomerne dominantnou témou vo viacerých mainstreamových denníkoch, predovšetkým však v denníku Pravda. Napriek tomu, že množstvo skutočností poukazuje na to, že Kiska mohol mať prinajmenšom pochybnosti o danom obchode, spôsob, akým Pravda opakovane informuje o tejto kauze sa zdá byť čiastočne zavádzajúci. Konkrétne sa jedná o opakované výroky ako napríklad „Pozemok má trhovú hodnotu milión eur, aj keď Kiska ho kúpil oficiálne v prepočte za 1 800 eur“ z 15. decembra 2018, alebo „Kiska za 1,2-hektárový lukratívny pozemok zaplatil v prepočte len zhruba 1 800 eur. Pozemok má trhovú hodnotu asi milión eur“ zo 7. decembra 2018. Problematické na týchto výrokoch je to, že vyvolávajú dojem, že Kiska zakúpil pozemok v hodnote jedného milióna eur o viac než 995 tisíc eur lacnejšie, čo poukazuje na očividný podvod. Bližší pohľad na zdroj a históriu toho, ako boli tieto čísla v denníku prezentované, však nedovoľuje vyvodiť takýto záver.

Informácia o tom, že predmetný pozemok má hodnotu jedného milióna eur, sa prvýkrát objavuje v článku denníka Nový Čas z 10. októbra 2017, avšak podobný odhad sa, zdá sa nezávisle, objavuje deň na to v denníku Pravda. Nový Čas uvádza, odvolávajúc sa na predsedu Realitnej únie SR Attilu Mészároša, že na danom pozemku je momentálne iba trávnatý porast, ale v budúcnosti by sa na ňom mohlo stavať. Na základe cien pozemkov určených na výstavbu v danej lokalite teda Mészároš usudzuje, že hodnota pozemku by mohla byť približne 800 tisíc až 1 milión eur. V podobnom duchu, Pravda uvádza, že „Ak sa v budúcnosti prezidentova parcela zmení na stavebný pozemok, bude Andrej Kiska vlastniť lukratívnu nehnuteľnosť. Jeden štvorcový meter stavebného pozemku v obci Veľký Slavkov sa aktuálne predáva v od 45 do 95 eur. V takom prípade sa hodnota pozemku s rozlohou 12105 m2 bude pohybovať v rozmedzí od 544 725 do 1 149 975 eur.“ Oba odhady sa teda otvorene zakladajú na predpoklade, že daný pozemok sa stane pozemkom učeným na výstavbu, napriek tomu, že v súčasnosti to tak nie je.

Napriek tomu, že obe periodiká prichádajú k takmer totožnému odhadu, spôsob, akým o sume informujú v nasledujúcich článkoch, sa líši. Zatiaľ čo Nový Čas zväčša uvádza, že hodnota sa k viaže k potenciálnemu štatútu pozemku ako stavebného pozemku, Pravda túto informáciu opakovane opomína a teda nedostatočne rozlišuje medzi kúpnou cenou pozemku a potenciálnou súčasnou hodnotou stavebného pozemku. Pre porovnanie, Nový Čas uvádza v článku z 12. októbra 2017, že „Novému Času Kiska ukázal kúpnu zmluvu, ktorá dokazuje, že pozemok, ktorý by po zmene územného plánu mohol mať cenu asi milión eur, …“, alebo v článku z 19. mája 2018, že sa jedná o ornú podu, „… ale ak by sa zmenila na stavebné parcely, hodnota by presiahla milión eur.“ V Pravde sú však opakovane uvádzané menej presné až zavádzajúce popisy, napríklad v článku zo 17. júla 2018 sa uvádza, že sa jedná o parcelu, „… ,ktorej hodnota je okolo milióna eur, …“, z 27. septembra 2018 kde sa uvádza, že „Kiska pozemok oficiálne získal v prepočte len za 1 800 eur, aj keď jeho cena sa odhaduje približne na milión eur.“, a z 15. decembra 2018 sa uvádza, že „Pozemok má trhovú hodnotu milión eur, aj keď Kiska ho kúpil oficiálne v prepočte za 1 800 eur.“ Pravda opakovane prezentuje podobné výroky, ktoré sa zdajú byť bez dodatočného kontextu zavádzajúce. Nový Čas sa podľa autorovho prieskumu dopustil podobného zjednodušenia iba raz.

Ďalej, použitie odhadu kúpnej sumy 1 800 eur (vyrátaného na základe reálnej kúpnej sumy 54 270 SKK), ktorý sa objavil v mnohých médiách, je možné tiež považovať za, v istom zmysle, zavádzajúci. Jedná sa totiž o odhad na základe kurzu slovenskej koruny ku 31.12.2008 (kedy 1 SKK = 0,0332 eur, a teda 54 270 SKK = 1801 eur https://kurz-euro.zones.sk/kurzy/SKK-koruna-slovensko/), na základe ktorého je kúpna suma prezentovaná ako podozrivo nízka (približne 0,15 eur za meter štvorcový). Ak je však suma v eurách vyrátaná pomocou inflačnej kalkulačky (http://www.ineko.sk/kalk.html), tak suma 54 270 SKK v roku 1999 je rovná sume 3465.78 eur v roku 2018, je teda takmer dvojnásobná (približne 0,29 eur za meter štvorcový). Bez ohľadu na konkrétny spôsob prepočtu kúpnej sumy, ani jeden z odhadov nenaznačuje, že by táto bola nutne podhodnotená. Už krátky prehľad cien na portáloch Nehnuteľnosti.sk a reality.bazar.sk ukazuje, že cena ornej pôdy v súčasnosti začína už na menej ako 1 eure za meter štvorcový. Podobne, podľa Hospodárskych Novín [1] priemerná cena poľnohospodárskej pôdy v rokoch 2007 až 2014 bola 0,85 eur za meter štvorcový. Táto cena sa tiež, zdá sa, značne mení, napríklad v roku 2013 bola 0,72 eur, ale v roku 2014, už iba 0,41 eur. Na základe tohto teda nie je nemysliteľné, že suma približne 0,29 eur za meter štvorcový ornej pôdy v roku 1999 je nereálna.

Na záver je nutné dodať, že aj keď sa kúpna cena daného pozemku nezdá byť nereálna, a dojem že bola výrazne podhodnotená, môže vychádzať skôr zo spôsobu prezentovania spomínaných faktov, ako z faktov samotných, iné okolnosti danej kauzy zostávajú pochybné. Napríklad, ako spomína Pravda, problematické je napríklad, že na Kiskovej kúpnej zmluve chýbalo číslo listu vlastníctva, alebo že medzi vydržaním pozemku pôdovdnému majiteľovi a kúpou pozemku Kiskom ubehla iba veľmi krátka doba.

 

 

Zdroje:

[1] Koľko stojí na Slovensku pôda. Ako bonus poradňa; 10.11.2015; url: https://hnonline.sk/expert/566707-kolko-stoji-na-slovensku-poda-ako-bonus-poradna

Teraz najčítanejšie