Denník N

Odvodový bonus podporuje mladé rodiny. Dnešný systém je nespravodlivý.

Ako systém zaobchádza s mladými rodinami, dobre vypovedá o katastrofálnom stave nášho sociálneho systému. V Odvodovom bonuse bude materská jednoduchšia, spravodlivejšia a voči pracujúcim štedrejšia.

V roku 2017 sa narodilo 57 969 detí, no materskú dávku začalo poberať iba 42 519 osôb. Ak odrátame oteckov, ktorých bolo v roku 2017 viac ako 4 000, zistíme, že materskú nedostalo skoro 20 tisíc matiek. Rodičov 20 tisíc detí systém odsúdil na relatívnu chudobu. Prísť o jeden príjem a živiť dve dospelé osoby a dieťa z jedného príjmu a 214 Eur mesačne je pre mnohých nezvládnuteľné. Ak sa pýtame, prečo čelíme demografickej kríze, prečo mladé rodiny nemajú deti, toto je jeden z dôvodov.

Nárok na materskú dávku nie je automatický. Aby ste mali nárok na materskú, musíte byť v posledných dvoch rokoch pred pôrodom nemocensky poistená/ý najmenej 270 dní.

Pani Janka dlhé roky pracovala ako finančná riaditeľka v reklamnej agentúre. Reklamná agentúra sa nakoniec zlúčila s väčšou spoločnosťou a pani Janka bola prepustená ako nadbytočná. Najskôr bola evidovaná ako nezamestnaná osoba a po uplynutí podpory si založila živnosť. Po pár mesiacoch zistila, že je tehotná. Ako začínajúca živnostníčka si neplatila odvody.  Keďže nesplnila lehotu nemocenského poistenia 270 dní, nevznikol jej nárok na materskú dávku napriek dlhému obdobiu odpracovaných rokov. Pani Janka poberala len rodičovský príspevok.

Koľko žien dopadlo ako pani Janka? Nevieme, koľko z tých 20 tisíc matiek nikdy nepracovalo, ale takých, ktoré len doplatili na nespravodlivosť dnešného systému, sú tisíce. O materskú môžete prísť napríklad aj z dôvodu rizikového tehotenstva, lebo obdobie PN sa z rozhodujúceho obdobia na výpočet materskej vylučuje.

Lenka je doktorka. Jej tehotenstvo žiaľ neprebieha ideálne. Navyše pracuje v rizikovom prostredí, preto ju gynekológ vypísal PN. Práceneschopná bude až do pôrodu, celých 6 mesiacov. Keďže Lenka má pôrod naplánovaný v januári, obdobie PN jej významne zníži materskú. Ak by bez obdobia PN nemala za posledné dva roky 270 dní nemocenského poistenia, materskú by vôbec nedostala.

Materskú nedostanú ani tie ženy, ktorých pracovný pomer počas rodičovskej dovolenky zanikol, lebo napríklad boli na dobu určitú, a oni opäť otehotnejú. O materskú prídu aj ženy, ktoré po troch rokoch dieťaťa nenastúpia do práce, lebo za pár mesiacov ich čaká ďalší pôrod.

Ako to bude v systéme  Odvodového bonusu? Jednoduchšie a spravodlivejšie. Materskú vypočítame ako 1,5 % z úhrnu miezd za tri odpracované roky podľa výberu rodiča.

Pani Jana si vyberie tri roky, kedy pracovala ako finančná riaditeľka. Keďže zarábala dobre, materská sa jej vypočíta z najvyššieho vymeriavacieho základu. Či bude v čase odchodu na materskú nezamestnaná alebo pracovať na minimálnu mzdu, nehrá rolu. Doba platenia poistného v posledných dvoch rokoch sa stane tiež bezpredmetnou. 

Tri odpracované roky podľa svojho výberu si vyberie aj doktorka Lenka, práceneschopnosť už tiež nebude hrať rolu. Rovnako ani zánik pracovného pomeru, či rozhodnutie ostať doma s deťmi.

Karin sa rozhodla nechať vysokú školu a ísť pracovať. Keďže je šikovná grafička, pracovných ponúk mala viac a jej nástupný plat bol veľmi slušných 1500 €. Zamestnaná bola ešte iba necelý mesiac, keď Karin neplánovane otehotnela. V práci bola, dokedy mohla, na materskú išla až 6 týždňov pred očakávaným termínom pôrodu. Napriek tomu materskú nedostala, do potrebných 270 dní nemocenského poistenia jej chýbalo ešte pár dní. Keďže iba z rodičovského príspevku a nepravidelného príjmu priateľa, ktorý ostal študovať, živiť seba aj dieťa nedokázala, so zamestnávateľom sa dohodla na tretinový pracovný úväzok za 500 Eur mesačne. V priebehu rodičovskej dovolenky Karin opäť otehotnela. Tento krát materskú dostala, avšak vypočítanú z platu 500 € mesačne.  

Ak by Karin počas rodičovskej dovolenky nepracovala alebo by pracovala v inom pracovnom úväzku, napríklad na dohodu o vykonaní práce, materská pri druhom dieťati by sa jej vyrátala z príjmu 1500 Eur. Karin nebola nič platná jej pracovná aktivita pred prvou materskou a poškodila si aj tým, že si chcela počas rodičovskej dovolenky privyrobiť. Ironické je, že ak by pracovala iba o niekoľko dní dlhšie, jej materská by bola 1125 €. Namiesto toho dostávala 214,70 €.

Ako to bude v systéme  Odvodového bonusu? Ak ešte rodič tri roky odpracované nemá, môže si zarátať za každý chýbajúci mesiac jedno životné minimum, ak má strednú školu, tak až dve.

Ak by Karin pred odchodom na materskú vôbec nepracovala, materská by sa jej vypočítala nasledovne:

2 * 205,07[1] eur * 12 mesiacov * 3 roky = 14 765,04 a z toho 1.5 % = 221,48 € materská dávka.

K materskej dávke sa pripočíta základná štátna dávka vo výške životného minima 205,07 € a dávka na 1 dieťa 41,01 €[2]. Základ dane je vo výške 467,56 €, z čoho platíte 19% daň, 10% sociálny odvod a 9% zdravotný odvod, spolu 38%. Čistý mesačný príjem je 289,89 . V súčasnom systéme je čistý mesačný príjem pri jednom dieťati 245,04 € (platí od 1.1.2019, dovtedy 238,38).

Ak by Karin nemala ukončené stredoškolské vzdelanie, na začiatku vzorca iba škrtneme krát 2. Za každý chýbajúci mesiac by si do vymeriavacieho základu zarátavala jedno životné minimum. Čistý mesačný príjem by bol 221,23 €, čo je menej ako v súčasnom systéme. Cieľom je motivovať k ukončeniu stredoškolského vzdelania a tým zlepšiť svoju situáciu na trhu práce po skončení materskej dovolenky. Mnohé to stihnú aj počas 9 mesiacov gravidity a vylepšia si tak svoj príjem na materskej o 68 € mesačne.

V systéme Odvodového bonusu si mladá mamička vylepší svoju materskú každým jedným odpracovaným mesiacom. Naopak, súčasný systém nemotivuje zamestnať sa. V našom príklade sa pozrieme, ako odpracovaný jeden mesiac za superhrubú mzdu 800 € zvýši príjem na materskej o 3,63 €.

Žena s ukončeným stredoškolským vzdelaním

Počet odrobených mesiacov Superhrubá mzda Materská Základná štátna dávka Dávka na 1 dieťa Spolu Čistý príjem
1 800 227.32 205.07 41.01 473.41 293.51
2 800 233.17 205.07 41.01 479.26 297.14
3 800 239.02 205.07 41.01 485.10 300.76
4 800 244.87 205.07 41.01 490.95 304.39
5 800 250.72 205.07 41.01 496.80 308.02
6 800 256.56 205.07 41.01 502.65 311.64
7 800 262.41 205.07 41.01 508.49 315.27

Aký príjem na materskej by mala Karin, ktorá pred materskou pracovala 9 mesiacov za hrubú mzdu 1500 € ? 425,30 € mesačne. Dnes má 238,38 €[3].

Finančná pasca

Ďalší dôvod, prečo sa mladé rodiny dostávajú do finančnej pasce, je obrovský nepomer medzi výškou materskej dávky a rodičovského príspevku. Kým materská závisí od príjmu a jej maximálna výška bola v roku 2018 až 1394,3 € v mesiaci s 31 dňami (1 349,30 € v 30-dňovom mesiaci), rodičovský príspevok je pre každého rovnaký, v roku 2018 vo výške 214,70 €, od 1.1.2019 už 220,7 €. Nečudo, že mnohé rodiny si nemôžu dovoliť mať deti.

Ako to bude v systéme  Odvodového bonusu? Celý inštitút rodičovskej dovolenky rušíme a materskú budeme vyplácať tri roky. Materská bude síce nižšia ako v dnešnom systéme, ale za tri roky vyplatíme mladým rodinám až o 60 % viac peňazí ako dnes.

Materská dávka pri priemernej mzde

Materská dávka pri superhrubej mzde 1289,81 eur (=ekvivalent priemernej hrubej mzdy za rok 2017 vo výške 954 €). Použijeme zjednodušený predpoklad, že posledné 3 roky mal rodič rovnakú superhrubú mzdu.

1289,81 eur * 3 roky * 12 mesiacov = 46 433,16 a z toho 1.5 % = 696,50 € materská dávka

K materskej dávke sa pripočítava základná štátna dávka vo výške životného minima 205,07 € a dávka na 1 dieťa 41,01 €. Základ dane je vo výške 942,58 €, z čoho platíte 19% daň, 10% sociálny odvod a 9% zdravotný odvod, spolu 38 %. Čistý mesačný príjem je 584,40 eur.

Celkový čistý príjem počas 3 rokov na materskej dovolenke + 6 týždňov pred narodením dieťaťa bude 21 827 eur.

Príjem v súčasnom systéme je 13 925,64 €. Rodina dostane v čistom viac o 7 901 eur pri priemernej mzde – 1,56 násobok oproti súčasnému systému.

Otecko na materskej

Už niekoľko rokov existuje možnosť optimalizovať príjem mladej rodiny tým, že na materskú pôjde aj otecko. V roku 2016 poberalo materskú dávku 3 076 otcov, v roku 2017 už 6553 oteckov. Keďže z knihy Jozefa Mihála, Materská, sa stal bestseller, trend graduje.

Ak je otec SZČO a požiada o materskú, počas poberania materskej dávky môže naďalej podnikať a dokonca ani neplatí odvody. O dieťa sa na papieri stará otec, ale doma je reálne matka. Rodinné financie sú vyššie o neplatené odvody aj o materskú dávku. Ak je otec zamestnanec, môže sa so zamestnávateľom dohodnúť a vykonávať tú istú prácu na dohodu o vykonaní činnosti. Oplatí sa to aj zamestnávateľovi, keďže za neho z tohto príjmu platí do Sociálnej poisťovne iba odvody vo výške 1,05 % namiesto pôvodných 25,2 %.

Oteckov na materskej je už tak veľa, že Sociálna poisťovňa sa najnovšie začala brániť, a materskú nepriznáva ak má otec iný pracovný pomer. Vraj je to dôkaz, že otec neprebral dieťa do osobnej starostlivosti, tak ako zákon káže. Som zvedavý ako to budú dokazovať, až sa niekto bude svojho práva na materskú dožadovať súdnou cestou.

Určite existujú aj výnimky, ale drvivá väčšina matiek ostáva počas materskej otca doma s dieťaťom a do práce sa nevracia. Prečo by to aj preboha robila, ak plánujú ďalšie dieťa, ešte by si ohrozila budúcu materskú. Navyše, keď si otec vyčerpá svojich šesť mesiacov, s dieťaťom bude musieť opäť niekto zostať doma. Do škôlky ho nezoberú, tri roky ešte nemá a na súkromnú peniaze nie sú.

Prilepšiť si v rodinnom rozpočte, na tom nie je nič zlé. Keď to systém umožňuje, treba to využiť. Je však spravodlivé a správne, ak jedna rodina, ktorá vie, ako na to, čerpá dve materské, pričom skoro 20 tisíc matiek nemá materskú vôbec? Nie, materská otcov dnes ženám nepomáha k návratu do práce. Iba si pár tisíc rodín dokázalo finančne prilepšiť.

Ako to bude v systéme  Odvodového bonusu? Ako sme si už povedali, materskú budeme vyplácať do troch rokov dieťaťa a je úplne jedno, kto bude na materskej. Chcú sa matka a otec každého pol roka striedať? Nech sa páči, môžu. Môžu sa aj obaja zamestnať, respektíve pokračovať vo svojej doterajšej práci, materská sa bude naďalej vyplácať až do troch rokov veku dieťaťa. Peniaze môžu použiť napríklad na zaplatenie jaslí. Toto všetko skutočne pomôže matkám vrátiť sa do práce. Vtedy, kedy budú chcieť. Mimochodom, keďže poberateľov materskej neobmedzujeme, rodinám sa viac oplatí, ak pôjde na materskú ten s vyššou mzdou, čo sú veľmi často muži.

Autor je expert SaS pre Odvodový bonus a dôchodkový systém

[1] od 1.7.2018 je životné minimum 205,07 Eur

[2] v Odvodovom bonuse sú prídavky na dieťa vo výške 20 % ŽM na jedno dieťa, 60 % ŽM na dve deti, 90 % ŽM na tri deti a 100 % ŽM na štyri a viac detí

[3] nepočítame s prípadmi, kedy by dnes mala matka nárok na príspevok v hmotnej núdzi

Teraz najčítanejšie

Peter Cmorej

Venujem sa najmä finančnej oblasti, dôchodkom, daniam a odvodom. Člen strany SaS a komunálny poslanec v Bratislave. A ešte sem tam vyvíjam softvér, radím s investíciami, či chránim spotrebiteľov ;) Viac na mojom LinkedIn.