Denník N

Iniciatíva Baby Friendly Hospital: po 25 rokoch stále na začiatku

Tvrdenia v článku Denníka N z 21. januára Ani jedna pôrodnica nemá certifikát Nemocnica priateľská k deťom. Niektoré ho ani nechcú protirečia samy sebe. V článku sa oslovení odborníci a oborníčky celú dobu nevedia zhodnúť, či sa dojčenie v nemocniciach podporuje alebo nepodporuje, či je to jednoduché alebo ťažké, či to vlastne je o dojčení alebo nie je, a či nemocnice dojčenie chcú podporovať alebo nechcú:

V jednej vete tvrdí, že certifikát BFHI (nemocnica priateľská k deťom) je 25 rokov stará vec: „U nás sa udeľoval od roku 1993, v minulosti ho mali takmer všetky pôrodnice.“

A o pár viet nižšie, že ide o „moderné postupy“: „Certifikát nemocnice priateľskej k deťom má dostať pôrodnica, ktorá postupuje podľa moderných postupov.“

—————————————-–-

Toto nie sú „moderné“ postupy, toto sú minimálne štandardy pre fungovanie nemocníc z hľadiska podpory dojčenia celosvetovo schválené už v roku 1991.
Predstavte si iniciatívu BFHI ako manuál pre personál obsahujúci konkrétne opatrenia o dojčení, ktoré vychádzajú z vedecky overených poznatkov a klinickej praxe. Niečo, čo už malo byť dávno obsahom vzdelávania na školách. Iniciatíva je súčasťou Globálnej stratégie pre výživu dojčiat a detí. Táto stratégia chce dosiahnuť maximálnu dosiahnuteľnú mieru podpory zdravia detí, a to prostredníctvom náležitej výživy. Čiže aj dojčenia. Dojčenie má taký vplyv na zdravie detí a žien, že predstavuje verejný záujem. Neznamená to, že štát má nútiť ženy dojčiť. Znamená to, že má vytvoriť podmienky pre úspešné dojčenie.
Cieľom tohto manuálu je zabezpečiť informované rozhodnutie rodičov o spôsobe kŕmenia svojho bábätka a vytvárať podmienky pre dojčenie a jeho podporu. A to tak bezprostredne po pôrode, ako aj na iných oddeleniach v nemocnici, kde môže byť ošetrované dojča či jeho matka, s cieľom podporiť a zachovať dojčenie. Táto pomoc má byť poskytovaná kvalifikovane a jednotne.
Prieskum podpory dojčenia, ktorý vyplnilo už viac ako 7000 žien z celého Slovenska ukazuje, že žiadna nemocnica nespĺňa tieto minimálne štandardy ani na 50 %. Z výpovedí žien ďalej vyplýva, že nedostatky v podpore dojčenia sú systémové.

——————————————-

Poďme sa pozrieť na niektoré z argumentov „prečo sa to u nás nedá“, ktoré zazneli v článku.

Nedostatok ľudí

Základom fungovania nemocnice je dostatok personálu. Na túto potrebu sme poukázali aj v našej reakcii Ministerstvu zdravotníctva k navrhovaným personálnym normatívom. Oddelenia šestonedelia sa nemôžu na jednej strane vyhovárať na nedostatok personálu, na druhej strane tvrdiť, že dojčenie sa v slovenských nemocniciach podporuje. Ak nie je dostatok personálu, ako môže nemocnica zostávať otvorená?

Na novorodeneckých oddeleniach pre zdravé narodené deti je dojčenie hlavná činnosť, a teda všetok personál musí túto prácu ovládať. Dojčenie je bazálna záležitosť. Je naozaj možné, že nemocnice majú personál, ktorý neovláda svoju prácu? V skutočnosti BFHI len požaduje, aby súčasný personál, ktorý nemocnica zamestnáva, aplikoval minimálne štandardy potrebné na vytváranie podmienok pre úspešné dojčenie.

Stavebné úpravy

Certifikát BFHI žiadne stavebné úpravy nepožaduje. Aké stavebné úpravy si presne vyžaduje to, aby matka dojčila? Navyše, vo viacerých novozrekonštruovaných nemocniciach s dojčením nepomáhajú o nič viac ako nemocnice bez rekonštrukcie.

Predčasne narodené deti

„Problém so splnením niektorých kritérií môžu mať aj kvôli tomu, že sa u nich koncentrujú nedonosení novorodenci. S týmto kritériom môžu mať problém viaceré perinatologické centrá, kde je väčšie percento nedonosených novorodencov. Získanie certifikátu je totiž podmienené nízkym percentom detí, ktoré nie sú s matkou. Ak má pôrodnica centrum, kde sa starajú o nedonosených novorodencov v inkubátore, požadované percento nemusí spĺňať.“ Predčasne narodené deti potrebujú byť pri matke neustále v kontakte koža na kožu, keďže predstavujú najzraniteľnejšiu skupinu. Nie sú to kaziči percent a BFHI myslí aj na predčasne narodené deti.

Vedia nemocnice, čo je podmienkou získania certifikátu?

„Pôrodnica, ktorá je súčasťou Univerzitnej nemocnice v Bratislave, má štatút pracoviska podporujúceho dojčenie, čo je základ pre získanie certifikátu.“ píše sa v článku.

V BFHI kritériách nikde nie je „štatút pracoviska podporujúceho dojčenie“ uvedený ako „základ pre získanie certifikátu“.

„Uchádzať sa o certifikát chcú aj vo Fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici, už si dali urobiť aj audit, podľa ktorého spĺňajú podmienky.“ Ako si nemocnica mohla dať urobiť audit, keď predtým v článku sa tvrdí, že inštitúcia, ktorá by nemocnice certifikovala, neexistuje?

„Certifikát by podľa nej (pani Galkovej) mal byť najvyšším štandardom a určitou známkou kvality poskytovania starostlivosti o matku a dieťa.“ A o pár riadkov už nie je „najvyšším štandardom“, ale minimálnym: „Potom by boli súčasťou štandardnej starostlivosti, ktorá sa musí minimálne poskytovať.“

Hoci nemocnice tvrdia, že kritériá spĺňajú, a hoci BFHI je minimálny štandard, tak pani Galková hovorí: „Splniť kritériá na získanie certifikátu podľa Galkovej nie je jednoduché.“ Poskytovať zdravotnú starostlivosť vo svojej podstate tiež nie je jednoduché – personál musí prejsť tisíckami hodín prípravy na povolanie a zákon od nich vyžaduje sústavné vzdelávanie. Prečo by sme v tomto prípade mali z našich požiadaviek na starostlivosť zľaviť? Ak je raz niečo minimálna požiadavka, tak by sa nemali viesť diskusie o tom, že či ju začnú nemocnice napĺňať alebo nie.

Potrebujú nemocnice špeciálny personál?

„Ministerstvo chce, aby každé gynekologicko-pôrodnícke oddelenie malo aspoň jedného takéhoto (laktačného) konzultanta,“ tvrdí sa v článku. Toto však nie je požiadavka BFHI Prax vo svete ukázala, že pozícia „konzultanta“ pre dojčenie v nemocniciach je kontraproduktívna. Vedie k rozporom medzi personálom a k množstvu problémov s podporou dojčenia. BFHI jasne stanovuje, aby všetok personál ovládal konrétne pravidlá a postupy, ako dojčeniu pomáhať, ako ho podporovať a ako riešiť problémy, ak vzniknú.

Kódex marketingu náhrad materského mlieka (Kódex)

Ako je v článku správne uvedené: „Komisia by tiež mala sledovať, či nemocnice dodržiavajú kódex, opisuje Michaela Galková z Inštitútu pre podporu dojčenia.“ Úlohou kódexu, ktorý tvorí súčasť BFHI, je ochrana pred agresívnym marketingom napríklad umelej výživy a s ňou spojených výrobkov. Kódex je na Slovensku porušovaný mnohými nemocnicami, ktoré výmenou za kontaktné údaje „pribalia“ ženám pri odchode z pôrodníc reklamné vzorky umelej výživy či letáčiky o umelej výžive. O to viac je zarážajúce, že samotný Inštitút pre podporu dojčenia, ktorý na túto skutočnosť v článku upozorňuje, má na svojich webových stránkach zavesené odporúčania ohľadne výživy dojčiat, zasponzorované jedným z výrobcov umelej výživy, čo je tiež v rozpore s kódexom. Dôležitosti dodržiavania kódexu sme sa venovali aj v tomto článku.

Humanizácia alebo správne postupy?

V článku sa vyjadruje aj predseda Slovenskej pediatrickej spoločnosti MUDr. Kuchta. Z jeho slov nie je jasné, či sa vyjadruje k humanizácii zdravotníckej starostlivosti alebo k podpore dojčenia: „Či má, alebo nemá nemocnica plaketu BFHI, nie je najdôležitejšie. Humanizácia zdravotníckej starostlivosti je komplexný problém a proces, ktorý zdravotníci sami zrejme nevyriešia.

V jednom má pán Kuchta pravdu – nejde o zarámovaný certifikát. Ide o to, ako sa odborné postupy napĺňajú v praxi. A tak, ako by sme nenazývali sterilizáciu nástrojov pred operáciou humanizáciou, tak je humanizácia odlišný pojem od podpory dojčenia.

Spĺňajú alebo nespĺňajú?

Zdá sa tiež, že v jednotlivých nemocniciach sa nevedia dohodnúť ani na tom, či kritériá BFHI spĺňajú alebo nespĺňajú. „Trenčiansku pôrodnicu odborníci hodnotia ako najlepšiu, ale jej vedenie tvrdí, že nespĺňa podmienky na získanie certifikátu.“ O dva riadky ďalej tvrdí primár tej istej pôrodnice MUDr.Kaščák: „O certifikát [sa] chcú uchádzať, najmä teraz, keď ho nikto nemá, sa to podľa neho dá vnímať ako konkurenčná výhoda. Filozoficky s podmienkami certifikátu súhlasia a aj ich dodržiavajú.“

Čo dodať na záver?

Na nedostatočnú podporu dojčenia a nedodržiavanie kritérií BFHI poukazujú občianske združenia už niekoľko rokov. V spolupráci so združením MAMILA sme pripravili prieskum podpory dojčenia v nemocniciach, komunikovali sme s Ministerstvom zdravotníctva aj so Slovenskou pediatrickou spoločnosťou. Na problém upozorňujeme opakovane v médiách. Zatiaľ sme sa stretli s vyhýbavými stanoviskami či zosmiešňovaním. Článok, na ktorý reagujeme, dobre ilustruje, ako vágne a nesprávne sa pristupuje k BFHI zo strany ministerstva, jeho poverených inštitúcií, odbornej spoločnosti a nemocníc. Musíme tiež konštatovať, že v tomto prípade zlyhala aj redaktorka a na tieto rozpory nepoukázala v dostatočnej miere.

 

Autorky: Miroslava Rašmanová, Zuzana Krišková

Jazyková korektúra: Tatiana Jančáriková

Teraz najčítanejšie

Ženské kruhy

Ženské kruhy sú mimovládna organizácia prinášajúca komplexný pohľad na tehotenstvo, pôrod a materstvo. Kladie si za cieľ zmeniť súčasný stav starostlivosti poskytovanej ženám v tehotenstve, pri pôrode a v šestonedelí tak, aby rešpekt, dôstojnosť a slobodná voľba žien boli samozrejmosťou. Šíri informácie o ľudských právach žien a dobrej praxi pri pôrode. Vykonáva komunitné, advokačné a výskumné aktivity. Web: www.zenskekruhy.sk