Denník N

Pane Bože, zariaď, prosím, aby každý našiel svoju dušu …

Pane Bože, zariaď, prosím, aby každý našiel svoju dušu,

celkom každý, komu badateľne alebo latentne chybuje …

Bez duše totiž ľudský tvor vždy len sebecky postupuje!

Pred morálkou zištné postavenie vypočítavo uprednostňuje

a najmä, či výhradne, na vlastný prospech sa sústreďuje!

Takýto človek empaticky k iným vonkoncom nikdy nebýva,

pretože niekde stratil vlastnú dušu a tá mu preveľmi chýba …

Možno, možno o tom vôbec ani nevie a to mu, bohužiaľ, ešte aj vyhovuje,

lebo tá nositeľka mravného a duchovného života neraz problémy spôsobuje …

Vďaka nej totiž okolie, skutky, javy, svet, vníma človek veľmi citlivo,

no bez účasti duše slová, vety, myšlienky bývajú neraz ako strelivo –

s cieľom ustavične (z)víťaziť, hoci nepriateľ prítomný nie je,

vlastne je, hádam každý, každý kto má dušu, tým protivníkom je,

pretože na fenomén človečenstva, ľudskosti zvyčajne sa koncentruje. 

A ľudská bytosť bez duše k životu cit, humánnosť nikdy nepotrebuje,

keďže len na pragmatické stránky vlastnej existencie sa upriamuje!

Pane Bože, zariaď, prosím, aby úplne každý našiel svoju dušu …

28.01.2019

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...