Denník N

Primátorka Prievidze chce „spláchnuť“ svoju kauzu cez nezákonnú komisiu?

Ustanovujúce rokovanie mestského zastupiteľstva v Prievidzi. Zdroj: FB Miro Žiak
Ustanovujúce rokovanie mestského zastupiteľstva v Prievidzi. Zdroj: FB Miro Žiak

Na zajtra, pondelok 4.2.2019, je zvolané zasadnutie „Komisie pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení“ mestského zastupiteľstva v Prievidzi. Všetko by bolo v poriadku, nebyť toho, že komisia má členov zvolených v rozpore so zákonom. A zhodou okolností, na prvom zasadnutí budú riešiť kauzu pani primátorky, Kataríny Macháčkovej, ktorú sme im posunuli na vyriešenie z Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií.

Na ustanovujúcom rokovaní mestského zastupiteľstva v Prievidzi 3. decembra 2018 si mestskí poslanci v Prievidzi schválili vznik „Komisie pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení“ (uznesenie 527/18). Táto komisia by mala byť vytvorená v každej obci a meste na uplatňovanie zákona č. 357/2004 Z. z. na ochranu verejného záujmu pri výkone činnosti verejných funkcionárov. Vytvorenie komisie má svoj jasný postup podľa zákona. A ten poslanci Prievidze odignorovali.

Článok 7 ods. 5 písmeno b) hovorí jasne: „Členom tejto komisie môže byť iba poslanec mestského zastupiteľstva. Ak sú v mestskom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z JEDNÉHO zástupcu KAŽDEJ politickej strany alebo politického hnutia (pozn. všimnite si že každej „politickej strany či hnutia“, nie každej „koalície“) a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne tým spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov.“

Ustanovenia tohto písmena b) platia aj pre mestské časti Bratislavy a Košíc, v písmene a) je prakticky totožný text o zložení komisie ak ide o obec. Dôležité je aj to, že ide o komisiu v ktorej nemôžu byť „neposlanci z radov občanov“.

Aktuálne zloženie mestského zastupiteľstva v Prievidzi je nasledovné:

 • 15 poslancov za stranu Spolu – OD
 • 5 poslancov za koalíciu SaS-OĽaNO-KDH-SME Rodina-PS, z toho
  • 2 poslanci za SaS
  • 1 poslankyňa za SME Rodina
  • 1 poslankyňa za KDH
  • 1 poslanec za PS
 • 4 nezávislí poslanci
 • 1 poslanec za SMER-SD

Podľa tohto zloženia by mala mať komisia 7 členov (SPOLU-OD, SMER-SD, SME Rodina, KDH, PS, SaS a nezávislý). Na ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva si však schválili 2 členov za SPOLU-OD, 1 za SMER-SD, 1 nezávislej poslankyne a 1 zástupcu za koalíciu politických strán a politických hnutí SaS-OĽaNO-KDH-SME Rodina-PS. Zaujímavé je aj to, že tento nesprávny zoznam členov navrhla primátorka, je to tak uvedené aj v uznesení 527/18.

Na návrh, ktorý je v rozpore so zákonom upozornil počas rokovania aj náš poslanec Miroslav Žiak, ktorému sa nedivím, že za nezákonné uznesenie nehlasoval. Mesto Prievidza si vraj k uzneseniu vyžiada aj právne stanovisko. No  myslím, že na to stačí riadne vedieť čítať ustanovenia zákona. Koalícia politických strán a politických hnutí už zo svojho názvu jasne dáva najavo, že ide o viac ako jednu politickú stranu či hnutie. V tomto prípade boli zvolení do zastupiteľstva poslanci štyroch rozličných koaličných strán a hnutí.

Pre tých, ktorí by teraz k tomu chceli viesť polemiky, stačí spomenúť druhý problém, ktorý nastal zvolením členov komisie. Strana SPOLU-OD má v komisii dvoch poslancov. To už dúfam nikto nespochybní, že to nie je v súlade so zákonom.

Ak komisia nie je zložená tak, ako je uvedené v ustanoveniach ústavného zákona, tak ani jej uznesenia a hlasovania nebudú v súlade s ústavným zákonom. Budú sa zbytočne stretávať. Najprv treba jedného z členov odvolať a navoliť zvyšných troch. Až následne môžu vôbec konať.

Budem určite sledovať to, ako sa v mestskom zastupiteľstve v Prievidzi s týmto problémom vysporiadajú, pretože práve v pondelok by mali riešiť podnet, ktorý sme im ako Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií odstúpili na riešenie. Podnet sa týkal kauzy s mestskými pozemkami, ktoré skončili vo vlastníctve pani primátorky Macháčkovej.

Mimochodom, pri zmene členov komisie by som odporúčal si zvoliť aj nejaký kratší názov komisie.  Žiadny nie je predpísaný, ale väčšinou sa používa kratší, napr. „Komisia na ochranu verejného záujmu“. Náplň činnosti komisie by už mal priamo riešiť, že je zriadená na uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.

AKTUALIZÁCIA 05.02.:

Dovolím si zareagovať na zverejnený text pani Macháčkovej:

1. Výbor NRSR pre nezlučiteľnosť funkcií podnet voči poslankyni NR SR, pani Macháčkovej, prijal 19.10., na najbližšom rokovaní 28.10. požiadal o stanovisko pani Macháčkovú a 5.12. postúpil mestskému zastupiteľstvu. Jednotlivé kroky za sebou nasledovali presne podľa ustanovení čl. 9 o konaní vo veci ochrany verejného záujmu. Pani primátorka ich ako právnička určite pozná.

 

2. Pozvánka na rokovanie Komisie na pondelok 4.2. bola zaslaná aj s bodom č. 3: „Informácia o podnete odstúpenom z NR SR v súlade s Čl. 9, ods.2, písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v platnom znení“ (pozvánku mám).

Pani primátorka má nesprávne informácie o znení pozvánky. Bod „Informácia o preverovaní zákonnosti zloženia komisie“ sa v nej nenachádzal. Zverejnil som text k zloženiu Komisie na ochranu verejného záujmu v Prievidzi práve z toho dôvodu, aby nikto nemohol tvrdiť, že o nesprávnom zložení členov komisie nevedel.

 

3. Ak politické strany kandidujú v koalícii, neznamená to, že kandidáti neprislúchajú k jednotlivým stranám. Zákon č. 357/2004 v čl. 7 ods. 5, písm. b) spomína politické strany či hnutia. Bez ohľadu na to, či sa ich poslanci dostali do zastupiteľstva samostatne, alebo v koalícii. Navyše tvrdenie pani primátorky Macháčkovej je v rozpore s tým, ako bola pod jej vedením komisia vytvorená v roku 2010. SMER-SD a SNS kandidovali v koalícii, poslancov mali obe strany, tak aj zástupcu mali obe strany. To isté platí o stranách ĽS-HZDS, KDH a SOS. Tiež kandidovali v koalícii a každá z nich mala zvoleného poslanca a aj člena v komisii.

Možno zmena v myslení pani Macháčkovej nastala až voľbami v roku 2014, kde okrem zástupcu nezávislých, SMER-SD a KDH doplnili do komisie štyroch(!!!) poslancov strany SIEŤ, za ktorú pani primátorka kandidovala a ktorá mala väčšinu v zastupiteľstve. Kto to hovoril „vyhraj voľby a môžeš všetko“?

 

4. Zákon č. 357/2004 spomína dopĺňanie komisie ďalším poslancom, len ak nenadobudne minimálny počet 3 poslancov. NEKA, SPOLU-OD, SMER-SD, SME Rodina – to už sú min. traja, alebo máme rozdielnu matematiku?

 

5. Pani Macháčková ako poslankyňa NR SR isto vie, že sa dá hlasovať aj „nohami“ (konieckoncov, pani primátorka tiež práve hlasovala „nohami“, keď sa dnes nezúčastnila svojich pracovných povinností – aspoň hlasovania – tu v parlamente).

Mimochodom, keď si pozriete výpis hlasovaní, je zrejmý úmysel Mira Žiaka hlasovať týmto spôsobom, keďže o 11:39:16 hlasoval, 11:42:45 pri hlasovaní o komisii bol „neprítomný“ a pri ďalšom hlasovaní o 11:46:59 normálne ďalej hlasoval.

 

6. Presne ako pani primátorka píše, uplatňujem rovnaký meter na svojich kolegov. V Banskej Bystrici nebol navrhovateľom zloženia nesprávne navolenej komisie Martin Klus (v Prievidzi išlo o návrh pani primátorky, o čom svedčí znenie uznesenia), dostal však takisto informáciu o nesúlade so zákonom č. 357/2004 a práve predložil mestskému zastupiteľstvu návrh na správne zloženie členov komisie.

Teraz najčítanejšie

Vladimír Sloboda

Venujem sa komunálnej politike, rodičovským združeniam a Radám škôl