Denník N

Národná rezervácia Šúr si zaslúži hýčkanie a opateru. Územný plán hovorí iné

Vzácny až mystický močiar, rezervoár pitnej vody, domov jedinečných druhov vtáctva a rastlín. Národná prírodná rezervácia Šúr, ktorá leží v blízkosti mesta Svätý Jur, je náš poklad medzinárodného významu. Dnes však hrozí, že v jeho bezprostrednej blízkosti sa čoskoro spustí prudká výstavba, na konci ktorej bude stáť 500 rodinných domov. Nitky tohto projektu sa vinú už 15 rokov a vedú k Martinovi Glváčovi, vplyvnému politikovi Smeru, ktorý dnes musí vysvetľovať najmä svoje nebezpečné známosti.

K pozemkom, na ktorých sa plánuje lukratívna výstavba, sa ľudia blízki Glváčovi dostali pred 15 rokmi spôsobom pripomínajúcim klasické machinácie okolo Slovenského pozemkového fondu. Reštituentom, ktorí sa dlhodobo nemohli domôcť svojich pozemkov, ponúkla advokátka spájaná s Glváčom pozemky neďaleko Bratislavy s tým, že od nich budú odkúpené za dvojnásobnú cenu – 1,4 milióna slovenských korún. Kauzu Čierna voda hĺbkovo opísal Marek Vagovič v knihe Vlastnou hlavou, čo približuje aj tento článok. Tie pozemky sa následne v územnom pláne zmenili na cenné stavebné parcely s hodnotou pol miliardy korún.

Dnes je rok 2019 a práve na týchto pozemkoch sa plánuje lukratívny investičný projekt Šúrske Lúky, ktorý počíta s výstavbou 500 rodinných domov. Projekt je na spadnutie, napriek odporu obyvateľov Chorvátskeho Grobu a širokej ochranárskej verejnosti. Leží totiž v bezprostrednej blízkosti národnej prírodnej rezervácie Šúr, čo môže byť preň fatálne. Je to akoby ste domu zobrali ochranné múry a čakali, že tomu, čo je vnútri, sa nič nestane. Naopak, spustí sa nenávratný proces ničenia vzácnej lokality, na ktorej obnove sme v minulosti s ďalšími ochranármi tvrdo pracovali.

Čo s tým? Projekt sa momentálne hodnotí v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, pričom je ešte stále možné k plánovanej výstavbe zasielať pripomienky (pozn. termín je 11.2.2019). Len stupňovaním verejného tlaku môžeme zabrániť tomu, aby bol projekt definitívne schválený. Osobne som vypracovala súbor pripomienok, kde nalieham na detailné posúdenie, aký vplyv bude mať výstavba na rezerváciu Šúr. Ak sa chcete pridať k tým, ktorým na našom prírodnom bohatstve záleží, pokojne sa nimi inšpirujte.

Prečo? Naša vzácna príroda je tá, ktorá si zaslúži hýčkanie a opateru. Nie osobné záujmy niektorých vyvolených, ktorí v minulosti dobre investovali.

 

P.S. 6.2.2019

Zástupca projektu ma požiadal o stiahnutie alebo úpravu môjho blogu. Jeho mailovú žiadosť zverejňujem v plnom znení:

Vážená pani poslankyňa Zemanová, radi by sme touto cestou zareagovali na vami na DenníkuN publikovaný blogový príspevok venujúci sa kritike projektu Šúrske lúky, ktorý zamýšľa náš klient, spoločnosť Bellheaven, realizovať v obci Chorvátsky Grob. Aj napriek tomu že sa spoločnosť Bellheaven nebráni konštruktívnej kritike, nemôžeme nezareagovať na niektoré z tvrdení, ktoré blogový príspevok obsahuje:

1. Spoločnosť Bellheaven nevlastní a nikdy nevlastnila pozemky, ktoré by sprostredkovane vlastnil p. Glváč alebo s ním spriaznená osoba. Tieto fakty je možné overiť si z verejne dostupných oficiálnych zdrojov, napríklad na https://zbgis.skgeodesy.sk alebo na stránke https://cica.vugk.sk/.

2. Investor nepodniká, ani nikdy nepodnikal, spôsobmi popísanými v knihe p. Vagoviča, či vo vašom blogu.

3. Investor postupuje pri schvaľovaní svojho projektu v súlade s platnou legislatívou a záväznými regulatívami určenými územným plánom obce.

Na základe hore uvedeného Vás v mene spoločnosti Bellheaven žiadame o okamžité stiahnutie vášho blogového príspevku, alebo o jeho opravu v zmysle tejto reakcie. Vopred ďakujem za kladné vybavenie našej žiadosti.

Peter Marčan, Zodpovedný za vzťahy s verejnosťou Projekt Šúrske lúky I-III

 

Teraz najčítanejšie

Anna Zemanová

Zelená čistej a zdravej krajine aj pre naše deti Poslankyňa NR SR, členka Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie; tímlíderka pre životné prostredie strany SaS