Denník N

Národná knižnica (SNK) v Martine klame médiá cez svoju „čudnú“ hovorkyňu

Novinárka Vanda Tuchyňová sa pred časom snažila zistiť, aké sú výsledky národného projektu digitalizácie, ktorý mala pod palcom národná knižnica v Martine. Projekt skončil v roku 2015. Národná knižnica naň minula vyše 40 miliónov eur. Takže bola namieste novinárska otázka, čo sa za tie milióny urobilo… Teraz už vieme, že skoro nič. Namiesto vyše 250 miliónov strán digitalizovali o 210 miliónov strán menej. Namiesto kníh digitalizovali napr. články z novín… Projekt sa nerealizoval podľa schválenej zmluvy po vecnej, finančnej a odbornej stránke. Ale, čerpalo sa ostošesť… A, čerpajú sa ďalšie milióny na tzv. udržateľnosť. Čo s tým urobí Ministerstvo kultúry?

V roku 2012 riaditeľka SNK K. Krištofová vyhlásila: „Plánovaný počet zdigitalizovaných strán knižničných a archívnych dokumentov v projekte od 1. apríla 2012 do 30. júna 2015 je 259 495 150 strán, … „Doplnila, „že z knižničných 1,4 milióna objektov je približne 700 tisíc kníh…“.

Podľa projektu a podľa zmluvy bolo celkom jasné, čo a ako sa má spraviť a koľko to bude stáť.

Hovorkyňa SNK je síce priamo v riadení riaditeľky SNK, ale o tom, čo inštitúcia má robiť asi toho veľa tiež nevie. Takže to, čo je v zmluve o poskytnutí obrovských miliónov eur a čo vyhlásila riaditeľka, očividne nič nehovorí ani jej hovorkyni. Ibaže by išlo o úmysel SNK verejne zavádzať. Napokon, za to, čo potára hovorkyňa, je zodpovedný štatutár. Alebo sa mýlim?

Hovorkyňa pani riaditeľky Krištofovej, istá Katarína Mažáriová, poskytla V. Tuchyňovej dňa 1. marca 2016, lživé informácie:

Takisto je z nich zrejmé, že s predmetnou zmluvou o nenávratnom finančnom príspevku (NFP) nie ste plne oboznámená. Pretože „záväzky“, na ktoré sa vo svojich otázkach odvolávate (250 mil. strán, 700 tisíc kníh, 20 ton materiálu), v nej jednoducho nie sú a nikdy neboli  – pre  prípad, že ste zmluvu o NFP aspoň pre overenie svojich tvrdení skutočne nečítali, nájdete ju (vrátane jej piatich dodatkov) na Centrálnom registri zmlúv na adrese http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=430564&l=sk.“ Lenže sa ukázalo, že s najdôležitejšou úlohou národnej knižnice nie je oboznámená ani hovorkyňa… To, čo sa má robiť, je totiž v Opise projektu, ktorý je povinnou prílohou č. 4.2 žiadosti o financie. Zmluva sa na Opis projektu 4.2, samozrejme, odvoláva.

Do kategórie obrovských lží, patrí napríklad aj tzv. realizačná zmluva č. 2, ktorú uzavrela SNK v apríli roku 2014 na 5 249 361,60 € na Analytické spracovanie článkov. Odvoláva sa pritom na Zmluvu číslo MK-37/2012-M a na číslo aktivity 4.4 v Opise projektu kód ITMS 21120120007.

Vtip a podvod je v tom, že žiadna aktivita 4.4 Analytické spracovanie článkov v Opise projektu neexistuje. Zmluva bola teda uzavretá na základe nepravdivých tvrdení a na základe podstatnej zmeny projektu… V Opise projektu, v podaktivite č. 4.4 – Pracovné úložisko dát a technologická infraštruktúra a nie žiadne Analytické spracovanie článkov.   

Otázkou zostáva, prečo štátna rozpočtová organizácia zverejňuje nepravdivé a dokonca odborne nekompetentné informácie. V danom prípade SNK zbytočne, a v rozpore s projektom, minula 5 249 361,60 €.

Niekto má problém…

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

Dušan Katuščák

Bibliograf, knihovník, vysokoškolský profesor. V r. 2000-2012 generálny riaditeľ Slovenskej národnej knižnice v Martine. V národnej knižnici pracoval od roku 1968. Oblasti profesionálneho záujmu: bibliografia, knižničná veda, štandardizácia, digitalizácia, informačná politika, informatizácia knižníc, dokumentácia kultúrneho dedičstva, ochrana písomného dedičstva. Autor vyše 200 odborných a popularizačných publikácií a viacerých národných projektov.