Denník N

Ako voliť prezidenta mimo trvalého bydliska? Stačí poslať jeden email

Nového prezidenta, či prezidentku si zvolíme už o pár týždňov. Mnohí už nežijeme vo svojej rodnej dedine, či meste. Na všetky doterajšie voľby som cestoval do rodného Dolného Lopašova, teraz prvýkrát využijem možnosť voliť mimo domova. Ako na to?

Prvé kolo prezidentských volieb sa koná 16. marca, druhé 30. marca 2019. Nie je isté, či sa počas týchto volebných sobôt budete nachádzať v obci, ktorú máte napísanú na občianskom preukaze? Máte trvalý pobyt v dedine na východe, ale počas prezidentských volieb budete v Bratislave, prípadne sa v marci tešíte na rodinnú lyžovačku? Aj tak môžete ovplyvniť, kto bude najbližších päť rokov reprezentovať našu krajinu. Nech sa páči, tu je návod.

Pri komunálnych voľbách sme možnosť voliť kdekoľvek na Slovensku nemali. Teraz však vo volebných informáciách z Ministerstva vnútra svieti dôležitý odstavec Hlasovací preukaz. Ten nás, voličov, oprávňuje voliť v ktoromkoľvek okrsku. Hlasovací preukaz vám na požiadanie vydá obec, v ktorej máte trvalý pobyt. V tej chvíli vás vyškrtne zo zoznamu voličov vo vašom okrsku. (Ak náhodou nakoniec aj tak budete voliť doma, je to poriadku, znova vás tam dopíšu. Aj v tomto prípade je potrebné priniesť si so sebou hlasovací preukaz.)

Ako a dokedy požiadať obec?

Existuje viacero možností, ako získať hlasovací preukaz. Za jednoznačne najjednoduchšiu považujem tú elektronickú. Každá dedina a mesto zverejňuje na svojej webstránke emailovú adresu, kam je žiadosť potrebné poslať. V žiadosti uveďte tieto vaše údaje.

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu).

Je tiež potrebné uviesť deň konania volieb, na ktorý chcete dostať hlasovací preukaz. Ak ide o obe kolá, uveďte oba dni konania volieb. Hlasovací preukaz je totiž platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený.

Áno, je to neuveriteľné, ale je to tak – stačí poslať jeden email, o pár dní ísť po obálku na poštu (do vlastných rúk) a môžete voliť kdekoľvek na Slovensku. Aby som vám to uľahčil, pripravil som šablónu emailu, ktorú si môžete prispôsobiť.

Rovnako je možné požiadať o vydanie preukazu aj pomocou listu. Pre obe tieto možnosti je však nevyhnutné žiadosti doručiť najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb – čiže najneskôr 25. februára 2019 (pre druhé kolo volieb najneskôr 11. marca 2019).

Ak tieto termíny nestihnete, alebo vám to takto vyhovuje viac, môžete obec požiadať osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby. To je možné najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb.

Ako voliť s hlasovacím preukazom?

Ak už preukaz dostanete, je to jednoduché. Stačí ho v deň volieb spolu s občianskym preukazom ukázať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti, kde vás zapíšu do zoznamu voličov. Dostanete hlasovací lístok, obálku a potom sa už len za plentou správne rozhodnúť.

Načo to vôbec robiť?

A prečo vôbec píšem tento text? Môže to znieť ako klišé, ale naozaj každý hlas je potrebný. Šanca, že v nedeľné ráno po prvom kole bude vo všetkých správach dvojica, pri ktorej nám budú chutiť raňajky o niečo menej, je vysoká. Vo voľbách, v ktorých tretina zo všetkých kandidátov sú nevyspytateľní jedinci, si naozaj nemôžeme dovoliť neísť voliť kvôli takému banálnemu dôvodu, ako je to, že nebudeme zrovna doma. Môže to dopadnúť akokoľvek, stačí sa pozrieť do susedného Česka.

Vybavte si hlasovací preukaz, hovorte o tejto možnosti svojim priateľom a známym. Pokojne tento text šírte ďalej, upravte si ho podľa seba, či akokoľvek využite hociktorú jeho časť. Ak chcete osloviť mladšie publikum, môžete použiť Instastories z highlightu na mojom profile – pripravil som tieto informácie v skrátenej forme.

Je dôležité, aby nás šlo voliť čo najviac. Držme si palce priatelia!

Doplňujúce informácie na základe pripomienok čitateľov:
 • Voľba zo zahraničia v prezidentských voľbách nie je možná. Voliť je možné len na území Slovenskej republiky.
 • Bratislavčania a Košičania posielajú žiadosť emailom na mestskú časť, nie na magistrát.
 • Občanom Slovenskej republiky, ktorí nemajú trvalý pobyt na území SR stačí vo volebnej miestnosti predložiť platný slovenský cestovný doklad a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine (nemusí byť úradne overené).
 • Hlasovací preukaz možno doručiť aj na adresu v zahraničí, ak ju žiadateľ vo svojej žiadosti uvedie. Takúto žiadosť je potrebné obci doručiť v dostatočnom časovom predstihu vzhľadom na dlhšiu dobu doručovania listinných zásielok do zahraničia.
 • slovensko.digital pripravilo prehľadnú webstránku, ktorá vám tiež pomôže so žiadosťou o vydanie hlasovacieho preukazu
 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, či nejasnosti, využite oficiálny email k voľbám volby@minv.sk, odpisujú rýchlo.

Teraz najčítanejšie

Jakub Tomiš

Dedinár na návšteve v bratislavskej kaviarni. Zaujímajú ma knihy, politika, vesmír, hudba a mikrotypografia. Momenty z politiky a moje myšlienky môžete sledovať na mojom Instagrame alebo Clubhouse @jakubtomis.