Denník N

Komisia v rozpore s Ústavným zákonom?

Na ustanovujúcom zastupiteľstve mesta Michalovce, ktoré sa konalo 10. decembra 2018 bolo jedným z bodov programu aj ustanovenie a zloženie jednotlivých odborných komisií pri MsZ v Michalovciach. Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ukladá samosprávam povinnosť ustanoviť tzv. komisiu na ochranu verejného záujmu (jej názov môže byť v jednotlivých samosprávach aj odlišný). Táto komisia je v zmysle zákona kompetentným orgánom mesta na odovzdávanie a hodnotenie každoročných oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov MsZ a primátora mesta. Vykonáva zároveň ďalšie úlohy na ochranu verejného záujmu v súlade s citovaným zákonom, či dokonca rozhoduje o prípadných sankciách pre verejných funkcionárov, ktorí si nesplnili zákonom stanovené povinnosti.

Členom tejto komisie môže byť len poslanec zastupiteľstva, pričom svoje zastúpenie v nej má mať každá politická strana/hnutie, ktorá má svojho zástupcu v zastupiteľskom zbore, čo konkrétne vysvetľuje čl. 7 odsek 5b.) predmetného zákona: Členom tejto komisie môže byť iba poslanec mestského (miestneho) zastupiteľstva. Ak sú v mestskom (miestnom) zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne tým spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov.“

zdroj: Noviny Zemplína

V Michalovciach si však ústavný zákon (a nielen ten) vysvetľujú po svojom a to tak, že do komisie boli nominovaní a schválení len zástupcovia Smeru-SD, SNS, KDH a v mojom prípade NOVA a tiež jeden zástupca nezávislých poslancov. Ja ako zástupca hnutia NOVA, tak podľa výkladu kompetentných z úradu mesta Michalovce zastupujem celú koalíciu a teda aj stranu SaS a hnutia OĽANO a Sme Rodina-Boris Kollár, čo je samozrejme podľa mojej mienky jednak v rozpore s ústavným zákonom a taktiež jasnou snahou o to, aby koaličné zoskupenie okolo Smeru-SD a SNS nestratilo ani v tejto komisii väčšinu. V zákone sa ani len zmienkou nenachádza žiadne ustanovenie, ktoré by hovorilo o zastupovaní či už volebnej, alebo povolebnej koalície a okrem toho samozrejme existujú aj dobré príklady z iných miest, kde Komisie na ochranu verejného záujmu boli ustanovené správne a to napr. v meste Košice a Prešov, alebo aj v zastupiteľstve Košického samosprávneho kraja, kde dokonca sedia aj poslanci Smeru-SD na čele s našim primátorom. (viď odkaz).

Zloženie mesto Prešov: https://www.presov.sk/komisia-na-ochranu-verejneho-zaujmu-pri-vykone-funkcii-verejnych-funkcionarov.html

Zloženie KSK:

https://web.vucke.sk/sk/samosprava/zastupitelstvo/komisie/5vo/komisia-ochranu-verejneho-zaujmu-pri-vykone-funkcii-verejnych-funkcionarov.html

Povolebná normalizácia sa tak okrem obmedzenia počtu zastupiteľstiev a diskusie v nich dotkla aj zloženia komisie, ktorá má kontrolovať majetkové priznania našich poslancov a primátora a ktorá okrem iného rozhoduje aj o poskytnutí informácií o týchto priznaniach pokiaľ o ne požiada občan, či iný subjekt v rámci infozákona. 6 poslancov nášho poslaneckého opozičného klubu je samozrejme tŕňom v oku pre vedenie mesta, ktoré bolo zvyknuté na tichučké a harmonické odhlasovanie v zastupiteľstve čohokoľvek, čo si v rámci svojich pokrivených predstáv o demokratických princípoch zmysleli. Robia to predsa pre ľudí, síce pre “svojich“, ale predsa pre ľudí.

V prípade nevykonania nápravy na najbližšom zastupiteľstve MsZ budem osobne ako predseda poslaneckého klubu OĽANO, SaS, SME RODINA, NOVA adresovať podnet na Ústavný súd SR. Snáď sa nedožijem toho, že o mojom podnete bude rozhodovať aj súdruh Fico.

Milan Kaplan, poslanec MsZ Michalovce, člen komisie na ochranu verejného záujmu

Teraz najčítanejšie

Milan Kaplan

Občiansky aktivista, predseda OZ Nové Michalovce, poslanec Košického samosprávneho kraja