Denník N

Správa Európskej komisie aj o informatizácii knižníc 2018

Už od roku 2004 môžu všetci občania Slovenskej republiky využívať súborný katalóg knižníc (https://www.kis3g.sk). Je to jedna z najväčších databáz na Slovensku, obsahujúca vyše 4.5 milióna záznamov o dokumentoch zo všetkých dôležitých knižníc. Beží na technike, ktorú sme získali do Slovenskej národnej knižnice pred 15 rokmi. Knižnica sa nestará o infraštruktúru, nemá kvalifikovaný personál (1,5 administrátora, žiadneho systémového knihovníka…) a od roku 2012 nerozšírila počet partnerov, ktorých malo byť niekoľko stovák… Tejto dobre etablovanej službe hrozí kolaps a všetky knižnice môžu prísť o svoje katalógy. Je to havarijný stav, ktorý by malo Ministerstvo kultúry bezodkladne riešiť. Správa Európskej komisie uvádza portál Slovenská knižnica ako jeden zo stabilných fungujúcich portálov pre vzdealávanie a manažment znalostí…

Súborný katalóg slovenských knižníc, dostupný cez portál Slovenská knižnica a KIS3G (https://www.kis3g.sk ) je ohrozený nekompetentným manažmentom Slovenskej národnej knižnice v Martine

Pätnásťročný projekt informatizácie verejných knižníc je stále TOP. Problém je v tom, že Slovenská národná knižnica a jej vedenie, ktoré sa o zavedenie novej služby nijako nepričinilo sa usiluje zlikvidovať aj to posledné, čo v SNK funguje… A ministerstvo kultúry mlčí a nekoná…

Správa Európskej komisie uvádza portál Slovenská knižnica ako jeden zo stabilných fungujúcich portálov pre vzdealávanie a manažment znalostí… Ale, Slovenská národná knižnica sa nestará dostatočne o knižničný systém  na Slovensku. Chce obstarávať „nový systém“ za 11 miliónov eur. Partnerov, s ktorými má podľa zmluvy prerokúvať všetky zásadné rozhodnutia, knižnica ignoruje a tvrdí, že „sa čaká na nový systém“, hoci ten, ktorý maáme, nevyužíva SNK ani na 10%…. Ide o nezodpovedné a absolútne nekompetentné počínanie. Hovorí sa dokonca o tom, že „nový systém“ má byť 18 miliónov eur. Pritom ten, ktorý používa sme nadobudli aj s infraštruktúrou a konverziami z lokálnych systémov za ca 500 tisíc eur. No, časy sa menia a s jedlom rastie chuť…

Čo hovorí Európska komisia aj v roku 2018 ?

eGovernment in Slovakia (2018)

European Commission. The factsheets present an overview of the state and progress of eGovernment in European countries. Joinup is a joint initiative by the Directorate General for Informatics (DG DIGIT) and the Directorate General for Communications Networks, Content & Technology (DG CONNECT). Production/Publishing: ISA Editorial Team, Wavestone Luxembourg S.A. May 2018. – Dostupné: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/eGovernment_in_Slovakia_2018_0.pdf

Enrolment in higher education/university (Strana 29)

Public libraries (availability of catalogues, search tools) 

Responsibility: Website: Description: Central Government & Local Government
https://www.kis3g.sk/; http://www.ulib.sk/sk/;http://www.snk.sk/; 

http://www.infolib.sk/; http://193.87.33.66/opac Public libraries offer the possibility to search for a specific title, to carry out an electronic reservation, or to obtain an electronic copy. The National Slovak Library portal enables the search of a specific title and to perform an online reservation.

Information and assistance to researchers (Strana 30)

Public libraries (availability of catalogues, search tools) 

Responsibility: Website: Description: Central Government & Local Government
https://www.kis3g.sk/; http://www.ulib.sk/sk/;http://www.snk.sk/; 

http://www.infolib.sk/; http://193.87.33.66/opac Public libraries offer the possibility to search for a specific title, to carry out an electronic reservation, or to obtain an electronic copy. The National Slovak Library portal enables the search of a specific title and to perform an online reservation.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

Dušan Katuščák

Bibliograf, knihovník, vysokoškolský profesor. V r. 2000-2012 generálny riaditeľ Slovenskej národnej knižnice v Martine. V národnej knižnici pracoval od roku 1968. Oblasti profesionálneho záujmu: bibliografia, knižničná veda, štandardizácia, digitalizácia, informačná politika, informatizácia knižníc, dokumentácia kultúrneho dedičstva, ochrana písomného dedičstva. Autor vyše 200 odborných a popularizačných publikácií a viacerých národných projektov.