Denník N

Ako Lubinani začali evanjelikov súdiť

Starostlivosť o čistotu vierouky je nesmierne komplikovaná a citlivá úloha a je vlastne úlohou celej cirkvi. Je to predovšetkým úlohou synody, predsedníctva cirkvi a cirkevných súdov. Ak chcete, milií Lubinania, dohliadať na čistotu viery mimo týchto riadnych cirkevných ustanovizní, a ešte aj verejne na to poukazovať nevyhnutne budete vyvolávať rozkol v cirkvi. Nik vám neuverí, že v skutočnosti vám ide o jej jednotu aj keď to budete tisíckrát opakovať.

Milí bratia a sestry z cirkevného zboru Lubina. Tak ste sa teda rozhodli kádrovať evanjelikov. Chcete určovať, kto je správny luterán a kto nie a chcete na to verejne poukazovať. Aspoň tak to je napísané v stanovách Asociácie nezávislých cirkevných zborov ECAV, ktorú ste založili. Nejde vám o nič menšie než „presadzovať vieroučnú čistotu augsburského vierovyznania“ a „poukazovať na tých, ktorí sa tomuto odkazu verejne spreneverujú“.

Podujali ste sa na neľahkú úlohu. Nepochybne si plánujete založiť vlastnú univerzitu, kde budú Vaši členovia študovať výklad Božieho slova, cirkevné právo, históriu a dogmatiku, aby vedeli rozpoznať rôzne nuansy rozdielu medzi tým, čo je v súlade s evanjelickou vieroukou a čo nie. No čo ak sa vaši inkviziční experti na niečom nezhodnú? Zrejme ustanovíte aj nejaké súdy, ktoré budú vynášať rozsudky v sporných prípadoch. Kto však bude rozhodovať, kto sa má stať sudcom? Vytvoríte si aj paralelnú synodu, paralelné presbyterstvá a paralelných biskupov?

Drahí Lubinskí bratia a sestry, starostlivosť o čistotu vierouky je nesmierne komplikovaná a citlivá úloha a je vlastne úlohou celej cirkvi. Je to predovšetkým úlohou synody, predsedníctva cirkvi a cirkevných súdov. Ak chcete dohliadať na čistotu viery mimo týchto riadnych cirkevných ustanovizní, a ešte aj verejne na to poukazovať nevyhnutne budete vyvolávať rozkol v cirkvi. Nik vám neuverí, že v skutočnosti vám ide o jej jednotu aj keď to budete tisíckrát opakovať.

Jediná paralela, ktorá mi v tejto súvislosti napadá, je to, ako keď sa niektoré nacionalistické združenia snažia kádrovať, kto je správny Slovák. Alebo keď sa Kotlebovi svalnáči prechádzajú po vlakoch a nezávisle od polície tam chcú zabezpečovať poriadok.

Milí naši susedia, vaša asociácia sa okrem stanov prezentovala aj zvláštnym vyhlásením. Toto vyhlásenie sa zjavne snaží spochybniť výsledky volieb len preto, že sa nenaplnili osobné ambície niektorých z kandidátov, ktorých podporujete. V tejto snahe však úplne spochybňujete nielen novo zvolených biskupov a dozorcov ale ostro útočíte aj na biskupa Slavomíra Sabola. Zároveň spochybňujete predsedníctva seniorátov, ktoré tvorili kandidačnú poradu. Spochybňujete cirkevné súdy, ktoré vyhlásili výsledky volieb za legitímne. Spochybňujete synodu pretože ju obchádzate. Zrejme to nebolo vašim cieľom, ale v skutočnosti spochybňujete aj celé bývalé vedenie ECAV, vrátane bývalých biskupov Miloša Klátika a Milana Krivdu i dozorcov, ktoré organizovalo a zabezpečovalo voľby. Spochybňujete vlastne všetky ustanovizne ECAV, samozrejme okrem Evanjelického posla, ktorý vám slúži ako propagandistická mašinéria. Útočíte na všetko a na všetkých, ktorí vám nevyhovujú. A zároveň odmietate, že by ste spôsobovali rozkol. Prosím vás nebuďte smiešni!

Milí bratia a sestry, verím, že väčšina z vás sa tejto iniciatívy nezúčastňuje so zlým úmyslom. Možno ste sa nechali oklamať, možno vás zmiatla vytrvalá propaganda Evanjelického posla alebo možno ste si neuvedomili všetky negatívne dôsledky, ktoré to môže priniesť. Stále je čas vrátiť sa z tejto cesty do záhuby. Každý z nás robí chyby. Znakom vysokej morálnej úrovne je robiť správne veci, ale vedieť si priznať chybu a napraviť ju poukazuje na naozaj výnimočný charakter. Verím, bratia a sestry, že to dokážete aj vy.

Miro Koseček,

cirkevný zbor Bzince pod Javorinou

Teraz najčítanejšie