Denník N

Ministerstvo školstva: vyše 13 miliónov eur na odmeny v rokoch 2016-2019

Škandál so štátnymi stimulmi ešte nie je doriešený a už sa črtá nový, eurofondový. Ani vysoké odmeny na Ministerstve školstva nepomáhajú zefektívniť implementáciu a prerozdeľovanie eurofondov v rámci operačného programu na podporu Výskumu a Inovácií.

 

Vzdelávanie úradníkov a manažérov, starajúcich sa o transparentné rozdeľovanie eurofondov a prípravu výziev, nevykazuje potrebný efekt.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) investovalo v období rokov 2016 až 2018 viac ako 6,6 miliónov eur na zabezpečenie materiálno-technických aktivít, odborných služieb a komplexného poradenstva pre operačný program (OP) Výskum a inovácie (VaI). Nepomohlo to. Očividne majú na Ministerstve školstva zmätok a problém zabezpečiť bezproblémový chod svojich základných povinností.

Na Ministerstve školstva opäť nestíhajú.

Vychádzame zo zistení týždenníka Trend.

Ministerstvo sa snaží pretrhať lokálne väzby pri hodnotení projektov vypracovaním databázy zahraničných hodnotiteľov, zvýšiť transparentnosť kamerovaním losovania hodnotiteľov a lepšie nastaviť kritéria hodnotenia projektov i výberu hodnotiteľov. Na rozdelenie posledných 300 miliónov eur z eurofondov na podporu OP VaI ostáva už len necelý rok. Vytýčené ciele sa však nestíhajú plniť, a tak sa posúvajú termíny, čo môže viesť k opätovnému prepadu eurofondov.

Dostupnosť zdrojov a informácií o výzvach k eurofondom?

Podľa zistení Denníka N dostal úrad vlády pokutu za informačný systém pre eurofondy, ktorý stál 10 miliónov eur. Informačný systém zriedkakedy funguje. Pôvodne mal slúžiť ako prehľadná databáza všetkých vyhlásených aj schválených výziev, databáza dostupná pre ľudí. Miesto toho ostali dostupné len “raw” dáta (Obr. 1.) alebo dáta vo formáte json (Obr. 2. a 3.).

Obr. 1. Printscreen ukážky dostupných „raw“ dát k eurofondovým výzvam z databázy itms2014.
Obr. 2. Printscreen ukážky dostupných dát k eurofondovým výzvam z databázy itms2014 vo formáte json.
Obr. 3. Printscreen ukážky dostupných dát k eurofondovým výzvam z databázy itms2014 vo formáte json.

Každá výzva sa dá dohľadať len veľmi komplikovane cez čiastkové “záložky”, pričom je potrebné poznať kód výzvy (napríklad: NFP313050P839), prípadne aj kód inštitúcie (MŠVVaŠ sa skrýva pod kódom 100007).

Z dostupných dát by sa mali dať jednoducho zistiť odpovede na základné otázky: Kto a kedy výzvu vyhlásil? Kedy bola schválená? Aká je pridelená peňažná suma? Kto výzvy do systému zapísal? Čo je cieľom projektu? Aký je pôvodný názov výzvy?… a ďalšie podrobnosti. Najhoršie je, že mnohé ukazovatele, na základe ktorých bola výzva schválená a udelená (napr. riziko, miesto realizácie, počet zamestnancov), sú skryté pod rôznymi kódmi a všetko treba dohľadávať, často aj mimo zdroje z databázy.

Ako to vyzerá v praxi sa dozviete napríklad tu: https://opendata.itms2014.sk/v2/zonfp/schvalene/9701.

Ide o schválený nenávratný finančný príspevok s názvom „Financovanie mzdových výdavkov a odmien mimo pracovného pomeru za zamestnancov MŠVVaŠ SR podieľajúcich sa na implementácii OP VaI za roky 2018 a 2019“.

Celkovo takto Ministerstvo školstva v rámci 3 výziev schválilo na rozmedzie rokov 2016 až 2019 13,5 miliónov eur z eurofondov pre svojich zamestnancov, starajúcich sa o implementáciu operačného programu Výskum a inovácie (údaje získané v lete 2018). Zvláštne. Na základe schválených odmien by mali byť pracovníci vysoko motivovaní a efektívni.

Tím Žijem vedu

Teraz najčítanejšie

Náš život je vo vašich rukách. Ilustračné foto - Paddy O’Sullivan/Unsplash

Žijemvedu.sk

Sme nadstranícka platforma, ktorá chce spájať slovenských vedcov doma a v zahraničí a realizujeme iniciatívu "Nie je nám to ukradnuté!"