Denník N

Ondrej Mikuláš z Teach for Slovakia: uvedomil som si, že svojej krajine mám čo vrátiť

Ondrej Mikuláš

Vyštudoval informatiku na FMFI UK v Bratislave. Počas štúdia sa venoval organizácii matematických sústredení pre deti na základnej a strednej škole. Pracoval ako IT inžinier v Nórsku a Rumunsku. Z tejto dobre platenej pozície odišiel na dva roky učiť deti do Budkoviec pri Michalovciach v rámci programu Teach for Slovakia. Na Jednom svete v Prievidzi predstaví program Teach for Slovakia, ktorého účastníci sa snažia naplniť víziu, aby všetky deti na Slovensku – aj tie zo znevýhodneného prostredia – mali šancu v živote uspieť. A hovoriť budeme aj o krúžku ultimate frisbee, vedení rómskej kapely a účasti svojich žiakov na súťažiach v programovaní LEGO robotov. ONDREJ MIKULÁŠ.

Na úvod otázka, ktorú si už dostal asi veľakrát: prečo si sa rozhodol zapojiť do programu Teach for Slovakia?

Je to viacero dôvodov, vysvetlím to. Od malička som mal rád matematiku a riešil som rôzne súťaže. Vyvrcholilo to v maturitnom ročníku, kde som sa zúčastnil medzinárodnej olympiády v matematike v Hanoji a získal bronzovú medailu. Počas štúdia na vysokej škole som sa vo voľnom čase venoval neformálnemu vzdelávaniu nadaných detí prostredníctvom neziskových organizácii Trojsten a SEZAM. Tieto aktivity mali na mňa vplyv, ktorý som si uvedomil až v zahraničí, kde som mal viac času rozmýšľať nad sebou.

Uvedomil som si, že ma baví učiť, resp. prenášať vedomosti ďalej a že sa tomu nemôžem naplno venovať. Začal som pokukovať po rôznych možnostiach výuky v Afrike, Ázii. Až som v roku 2015 stretol kamaráta v Edinburghu, ktorý mi povedal, že netreba cestovať ďaleko a že učiť sa dá aj na Slovensku. Ďalší dôvod pre mňa bol, že Slovensko dosahuje jedny z najhorších výsledkov v matematike, kde len 35% detí má v škole rado matematiku a považuje ju dôležitú pre svoj život.

Posledný z hlavných dôvodov zapojenia do programu bolo uvedomenie si, že žijem sebecký život len pre seba a že svojej krajine mám čo vrátiť. Tak som sa po troch rokoch v Osle a Cluji rozhodol pre zmenu a prihlásil som sa sa do Teach for Slovakia, kde som v septembri 2016 začal učiť.

 

Aká je resp. bola tvoja úloha v Teach for Slovakia?

V Teach for Slovakia som bol účastníkom a teraz som ambasádorom programu. Byť účastníkom znamená absolvovať 6-týždňovú intenzívnu letnú prípravu basecamp a následne 2 roky byť zamestnaný v škole ako učiteľ. Ja som učil na druhom stupni matematiku, informatiku a angličtinu. Snažil som sa pracovať so všetkými deťmi a vo výuke nevynechať ani to najslabšie.

Okrem akademických zručností som viedol deti k charakteru, vytrvalosti a sebakontrole. Po škole som sa deťom venoval v rôznych krúžkoch (športový ultimate frisbee a programovací). Na škole som viedol rómsku kapelu. Popri výuke v škole som mal v rámci programu podporu v podobe osobného mentora, ktorý mi dával spätnú väzbu na moju výuku na hodine a tiež mesačné stretnutia s ostatnými účastníkmi progamu v podobe tréningov. Aktuálne vnímam prínos účasti v Teach for Slovakia v podobe širokej komunity ľudí, ktorých som spoznal počas tých dvoch rokov, ktorá sa pokúša o zmenu na Slovensku.

 

Čo ťa na tvojej práci tešilo a naopak čo nie? Komu by odporučil sa do programu zapojiť?

Na mojej práci ma najviac napĺňal jej celkový zmysel, keďe som pracoval aj s deťmi, ktoré nemali to šťastie narodiť sa do dobrých rodín. Na tieto deti som mal počas dvoch rokov priamy dopad. Inšpiroval som ich a po malých krôčikoch dosahoval úspechy.

Pred účasťou v programe Teach for Slovakia som mal pocit, že žijem v bubline, kde problémy minority vnímam len z počutia a osobne nič nerobím pre zmenu. Na tejto práci mi mierne prekážalo, že som nemal voľnosť ako v pôvodnej práci zobrať si dovolenku podľa potreby. Učitelia berú dovolenku vtedy, keď ju majú aj žiaci a to počas prázdnin. Musím povedať, že dva roky v programe boli mojimi najintenzívnejšími rokmi života, v ktorých som sa veľa naučil o sebe a posunul sa v mnohých zručnostiach ako sú komunikačné, manažérske, riešenie konfliktov a prezentačné, ktoré mi pomôžu v ďalšej kariére.

Účasť v programe odporúčam všetkým, ktorí hľadajú zmysluplnú prácu, osobnostný rast a majú záujem aktívne prispievať k zmene systému v ktorom hlavne deti zo sociálneho znevýhodneného prostredia dosahujú najhoršie výsledky v Európe a majú malú šancu v živote uspieť.

 

Ste z okolia Prievidze? Pozývame vás na diskusiu s Ondrejom počas filmového festivalu Jeden svet! Vo festivalový štvrtok 14. marca program začína o 16:00 dvomi tématickými filmami Švédi z osady a Cudzinec v raji. Diskusia s Ondrejom začne o 18:30.

Jeden svet 2019 v Prievidzi

Tešíme sa na stretnutie 11. až 16. marca v Dome kultúry v Prievidzi! Kompletný program a viac informácií nájdete na našej stránke www.jedensvet.prievidza.net.

Teraz najčítanejšie