Denník N

Menej známe

Výraznejšie

Obraz v perexe datuje odborník do roku 1932. V tomto období Dalího fascinovala morfológia, echo, skrátka transcendentno, pretože vášeň. Desaťročia obraz, o ktorého identite sa písalo niekedy takto pred rokom, visel niekde podpísaný…
Pochybnosti sú potrebné aj vtedy, keď sa máme dozvedieť stopy profesionálov v oblasti falzifikácie umenia: pridávajú detaily, aby bol výsledok krajší.
Žiadny podvodník by neodovzdal výsledok svojej práce v takejto podobe.

*

 

Už výraznejšie

v zábleskoch

 

potrebujeme sa

medzi miliónmi.

 

Menia sa

na dobro kocky.

 

Zo všetkých strán

je jedno krásy

 

Cítiť,

nič sa tým nekončí.

 

Kroky vedú niekam.

Cez rieku možno ísť.

 

*

 

Dostal si odpoveď.

Cítim sa jemne.

 

Spokojnosť pradie

posledný súd,

 

zlomky svedomia,

keď sa necháva zaniknúť

 

sladkosť, chuť,

možnosť len sa načrtnúť.

 

Keď sa vyhýbame pravému,

čo by uzavrelo slová.

 

*

 

Sme

 

moja úcta, hlava,

lesk na špičkách.

 

Moje ráno,

môj večer.

 

Zima bez zimy

po celý deň.

 

*

 

Teraz najčítanejšie

Eva Sládeková

Snažím sa mať rada aj poéziu v próze - ten padací most, ktorý si musí každý strážiť sám. Z menej známych, ale zaujímavých stránok odporúčam www.ostium.sk.