Denník N

Kedy daňové priznanie podať nemusíte a naopak, kedy sa vám podať oplatí?

Daňové priznanie je pre väčšinu z nás strašiakom, lebo znamená, že pravdepodobne budeme musieť opäť niečo tomuto štátu zaplatiť, alebo strašiak z dôvodu, že si nie sme istí, či ho podať musíme, a ak áno, v akej forme a dokedy a podobne.

V tomto blogu by som chcela vašu pozornosť upriamiť na pozitívne situácie, ktoré v súvislosti s daňovým priznaním môžu vzniknúť a od tejto povinnosti vás odbremeniť, alebo namiesto platenia vám naopak, peniažky priniesť.

Kto daňové priznanie podať nemusí?

Z právnických osôb sú to títo daňovníci:

 • Spoločnosť, ktorá je v likvidácii alebo konkurze a neuplynulo obdobie stanovené zákonom
 • Všetky organizácie nezriadené na podnikanie (nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, občianske združenia…), ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane (dary, 2 %, dedičstvo) alebo príjmy, z ktorých sa daň vybrala zrážkou (úroky v banke)
 • Občianske združenia, ak majú okrem vyššie uvedených príjmov už iba príjmy z členského, ktoré je uvedené v stanovách združenia
 • Rozpočtové a príspevkové organizácie, ak majú iba príjmy, z ktorých sa daň vybrala zrážkou a príjmy oslobodené od dane z príjmov

Z fyzických osôb sú to tieto prípady:

 • Ak všetky vaše zdaniteľné príjmy (to sú také, čo podliehajú dani ako napr. zamestnanie, podnikanie, ostatné príjmy…) nepresiahli za rok sumu 1 915,01 eur
 • Ak podnikáte a vaše príjmy z podnikania nepresiahli sumu 1 915,01 eur, ale, pozor, nemôžete byť v strate (ak si uplatníte paušálne výdavky nebudete, ak si uplatníte reálne, môže sa vám to stať)
 • Ak ste registrovaní na prenájom nehnuteľnosti a vaše príjmy z prenájmu nepresiahli sumu 500 eur (ak máte nehnuteľnosť v BSM, viete si príjmy možno tak rozdeliť, aby u jedného, prípadne obidvoch manželov túto hranicu nepresiahli)
 • Ak ste predali nehnuteľnosť, ktorá bola vo vašom vlastníctve viac ako 5 rokov, alebo od jej vyradenia z obchodného majetku uplynulo viac ako 5 rokov
 • Ak ste mali šťastie a vyhrali ste výhru do hodnoty 350 eur

Kedy sa vám naopak daňové priznanie podať oplatí, aj keď nemusíte?

 • Ak ste študent a vaše zdaniteľné príjmy boli nižšie ako 3 830,02 eur a počas roka vám bola vykonaná zrážka dane
 • Ak ste dôchodca a vaše zdaniteľné príjmy sú nižšie ako 1 915,01 eur a bola vám počas roka vykonaná zrážka dane
 • Ak ste dôchodca, mali ste počas roka príjmy a súčet vašich dôchodkov je nižší ako 3 830,02 eur
 • Ak ste si počas roka neuplatňovali daňový bonus na dieťa/deti a máte naň nárok – toto je možné aj v prípade ročného zúčtovania dane, nielen daňového priznania
 • Ak si môžete uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku/manžela – toto je možné aj v prípade ročného zúčtovania dane, nielen daňového priznania
 • Ak ste boli v kúpeľoch, máte potvrdenie o absolvovanej kupeľnej starostlivosti mimo zdravotného poistenia (nezdaniteľná časť základu dane 50 eur) – toto je možné aj v prípade ročného zúčtovania dane, nielen daňového priznania a aj na manžela/manželku, prípadne dieťa
 • Sporíte si na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) a máte o tom potvrdenie (nezdaniteľná časť základu dane 180 eur) – toto je možné aj v prípade ročného zúčtovania dane
 • Máte hypotéku a splnili ste podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky (daňový bonus 50 % úrokov max. 400 eur) – toto je možné aj v prípade ročného zúčtovania dane
 • Mali ste zdaniteľný príjem iba časť roka (možnosť uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane)

Možno som nespomenula všetky situácie, ktoré môže život priniesť, ale dúfam, že vám tento stručný prehľad pomôže sa zorientovať. A možno si aj vydýchnuť, že vám obávaný strašiak v podobe daňového priznania nakoniec nehrozí, ale naopak zistíte pozitívnu správu, že vám tento strašiak môže časť peňazí aj vrátiť. Len upozorňujem, že veľká časť fyzických osôb je už povinná daňové priznanie podať elektronicky a hoci elektronické tlačivá ešte nie sú úplne k dispozícii, nenechávajte si tieto povinnosti na poslednú chvíľu a vyhnite sa zbytočným pokutám.

Ak ste mali len príjmy zo zamestnania, môžete o ich zúčtovanie požiadať zamestnávateľa a nemusíte sa trápiť s daňovým priznaním.

Držím vám palce!

Teraz najčítanejšie

Jaroslava Lukačovičová

Poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka účtovnej asociácie a expertka strany SPOLU na dane, odvody a podnikateľské prostredie. ➡️ Kandidujem vo voľbách do NR SR za koalíciu PS/SPOLU s číslom 19 ⬅️