Denník N

V Nemecku pracoval na ekonomických analýzach. Domov sa vrátil zlepšiť vzdelávací systém

Študoval v Nemecku makroekonómiu a ekonometriu. Spolupracoval na štúdií, ktorá skúmala, či by malo ekonomický zmysel zaviesť celoeurópske poistenie v nezamestnanosti. Po ôsmich rokoch v zahraničí ho to stále ťahalo sa domov. Vnímal, že na Slovensku je veľa vecí ešte len v začiatkoch a dá sa vo viacerých aspektoch krajine pomôcť. Erik Tomasch hľadal ponuku, ktorá by ho oslovila.

“Posledným a rozhodujúcim faktorom bolo, že som cítil, ako sa spoločnosť radikalizuje. Zaujímala ma práca s rómskou komunitou a chcel som prejsť od obhajujúcich rečí k tomu, že si prácu vyskúšam. Chcel som autenticky spoznať túto komunitu a zároveň pomôcť.”

Tému školstva považoval za kľúčovú, a preto bol program Teach for Slovakia pre neho jasnou voľbou. Ďalšie dva roky strávil ako učiteľ na prvom stupni na Základnej škole v Huncovciach. Rýchlo sa naučil, že pre deti je zadávanie hraníc prospešné a ony samy sa potom cítia lepšie.

“Spočiatku som chcel byť so svojimi žiakmi kamarát a z toho vyplývala tendencia dávať deckám slobodu. Nevedeli, ako s ňou narábať. Veď ani my dospelí častokrát nevieme. Pomohlo mi, keď sme si spoločne definovali pravidlá a očakávania, a ja som si začal dávať pozor na ich dodržiavanie.”

S deťmi sa mu podarilo vybudovať vzťahy najmä cez individuálne strávený čas. Bol s nimi cez prestávky, po vyučovaní a navštevoval ich aj priamo v osade. Musel však prekonávať aj náročné prekážky. Chlapci často fyzicky dokazovali svoju silu cez bitky. Dievčatá zase cez hádky a krik. Erik vytvoril tracker, aby zlepšil atmosféru v triede. Žiaci dostali bod do trackera za pekné správanie k spolužiakom a dobré skutky.

“Raz sa mi stalo, že prišli za mnou dvaja chalani, či im dám bod do trackera. Provokoval ich prvák, ale nezbili ho. Živo si to pamätám, lebo dovtedy bolo pre nich normálne riešiť konflikty bitkou. Alebo sme boli na výlete v Tatrách a môj žiak našiel slnečné okuliare po turistovi. Išli sme ďalej a on sa skupinky turistov, ktorých sme stretli, sám pýtal, či okuliare nestratili. To ma veľmi potešilo.”

So žiakmi stále udržiava kontakt, aspoň dvakrát do roka ich ide pozrieť a udržiava s nimi kontakt aj na facebooku.

Z účastníka sa stal mentor

Po dokončení programu sa rozhodol v organizácii ostať. Zároveň mal pocit, že potrebuje, aby v ňom silná dvojročná skúsenosť z účastníckeho programu doznela. Chcel pokračovať v téme vzdelávania a prehĺbiť svoje znalosti o problematike tak, že spozná aj iné školské prostredia. Stal sa mentorom.

“Mal som výčitky svedomia, či som dal mojim deckám všetko, čo potrebovali. Obával som sa, či som bol dosť dobrý učiteľ. Skúsenosť v mentorovaní mi pomohla uvedomiť si, že som mal nereálne očakávania, čo sa týka dosiahnutia zmeny.”

Práve mentor má za úlohu účastníkovi pomôcť uvedomiť si, že sa nedá všetko zmeniť za týždeň, mesiac a ani za dva roky, ale pritom ho motivuje ísť ďalej a nevzdávať sa. Aj malé veci sú dôležité. V školstve a v triede to platí dvojnásobne.

Z mentora riaditeľ?

Dvojročnú účasť v programe bral Erik vážne. Popri práci v škole bol zvolený aj do manažmentu Slovenskej komory učiteľov. Prostredníctvom mentoringu nových účastníkov Teach for Slovakia zostal v školstve aj naďalej. Získal širší pohľad na slovenské vzdelávanie a k tomu veľké množstvo kontaktov.

V súčasnosti plánuje pracovať viac s riaditeľmi škôl, pretože by sa rád raz stal jedným z nich. Spolu s kolegom Romanom organizuje Klub riaditeľov, platformu Teach for Slovakia pre riaditeľov škôl, v ktorých pôsobia účastníci programu. Okrem toho sa ďalej vzdeláva – navštevuje kurzy v rámci akadémie riaditeľov, kde sa učí ako nastaviť víziu školy, študuje si viac o manažmente zmeny či o budovaní tímu. Svoje vedomosti z ekonómie a zručnosti analytika chce investovať do zlepšovania vzdelávacieho systému na Slovensku.

Motivácia nepozná hranice chudoby

Aby boli žiaci úspešní a dosahovali dobré výsledky napriek tomu, že pochádzajú z chudobného prostredia, potrebujú dve veci. Jednak kvalifikovaného učiteľa, ktorý ovláda rôzne metódy výučby a zároveň v ňom potrebujú nájsť človeka, ku ktorému majú pozitívny vzťah a cítia sa pri ňom v bezpečí, tvrdí Erik na základe štúdií.

“Dieťa musí mať pocit, že sa s ním zaobchádza rovnako, či je gadžo, Róm, zelený alebo fialový. No učiteľ musí vedieť učiť. Jedna vec bez druhej nemôže fungovať. Myslím si, že nám v Teach for Slovakia sa veľmi dobre darí budovať pekné vzťahy so žiakmi. O tom, ako sa zlepšiť v učení, veľa diskutujeme. Spolupracujeme s výbornými metodikmi, trénermi a odborníkmi na vzdelávanie a pre našich účastníkov pripravujeme kvalitný školiaci program, aby dokázali svojich žiakov čo najviac posunúť vpred.”

Erik Tomasch po absolvovaní nemeckého bilinguálneho gymnázia v Poprade študoval ekonómiu na Technische Universität a Freie Universität v Berlíne. Počas bakalárskeho štúdia bol držiteľom štipendia od nemeckej výmennej organizácie DAAD. Popri štúdiu absolvoval stáž v German Institute For Economic Research a pracoval ako tútor na Humboldt Universität. Je absolventom druhého ročníka Teach for Slovakia.

Viac o Teach for Slovakia ⇒ www.teachforslovakia.sk

 

Autorka: Katarína Vargová

Teraz najčítanejšie

Teach for Slovakia

Víziou Teach for Slovakia je, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť. Preto spája a ďalej podporuje ľudí s líderským potenciálom a zápalom pre lepší vzdelávací systém. Ponúka intenzívny program osobnostného a profesionálneho rozvoja pre aktívnych ľudí, ktorí chcú k tejto vízii prispieť.