Denník N

Štyri kroky pre nezávislý a kvalitný ústavný súd

Foto/TASR
Foto/TASR

Naším prianím je, aby Ústavný súd v novom zložení konal a rozhodoval vždy v súlade s ústavou, v prospech právneho štátu a spravodlivosti a zároveň nezávisle od politických a iných záujmových skupín. Toto sú štyri kroky, ktoré nás dovedú k tomu, aby sa naše prianie splnilo.

 

  1. Parlament zvolí a predloží prezidentovi kompletný zoznam 18 kandidátov na ústavných sudcov ešte tento týždeň

Parlament je podľa ústavy povinný zo súčasných 39 kandidátov na ústavných sudcov zvoliť 18 kandidátov, ktorých mená predloží na výber a následné vymenovanie prezidentovi Slovenskej republiky.

Tento týždeň, v sobotu 16. februára, sa skončí funkčné obdobie 9 z 13 sudcov ústavného súdu, preto je najvyšší čas, aby si parlament konečne splnil svoju ústavnú povinnosť a navrhol prezidentovi potrebný počet kandidátov, pretože je z čoho vyberať a splneniu tejto povinnosti nebráni žiadna objektívna prekážka.

 

  1. Voľba prebehne bez ďalších podozrení z neštandardných alebo nezákonných postupov

Voľby sa vďaka krkolomnému schváleniu ústavnoprávnym výborom zúčastní aj kandidát, ktorý nedokázal dôveryhodne preukázať splnenie ústavou stanovených podmienok pre funkciu sudcu ústavného súdu. Ústavnoprávny výbor sa na podnet predsedu parlamentu pri schvaľovaní kandidáta zachoval neštandardne. Hlasoval o ňom dvakrát napriek tomu, že finálne stanovisko výboru malo už po prvom hlasovaní znieť, že kandidát nezískal dostatočný počet hlasov, teda, že podmienky podľa výboru nespĺňa.

Ak majú poslanci záujem na tom, aby im občania dôverovali, nesmie pri voľbe ústavných sudcov dôjsť k ďalším neštandardným postupom vzbudzujúcim pochybnosti o ich úmysloch konať v súlade so zákonom aj vtedy, keď to nevyhovuje ich osobným alebo straníckym záujmom.

Preto je nevyhnutné, aby sa riadne vysporiadali s ďalšou vážnou pochybnosťou. Ide o potenciálny konflikt záujmov istého kandidáta spočívajúci v tom, že tento kandidát je zároveň predsedom najsilnejšej koaličnej strany. To v praxi znamená, že je politicky veľmi silným hráčom, ktorý má zásadný vplyv na rozhodnutia celého parlamentu.

Tento kandidát ako prvý „predpovedal“ v súvislosti s voľbou ústavných sudcov ústavnú krízu. Odvtedy sa koaliční poslanci vyjadrujú, že sa potrebný počet kandidátov pravdepodobne nepodarí zvoliť načas. Ich vyjadrenia naznačujú plánované obštrukcie. Tie by tomuto kandidátovi umožnili pri vymenovaní obísť súčasného prezidenta, ktorý naznačil, že by ho za ústavného sudcu nevymenoval. Pritom prvý pokus obísť prezidenta sa udial ešte koncom minulého roka. Novelu ústavy oberajúcu prezidenta o právomoc vyberať a vymenovávať ústavných sudcov sa však v parlamente nepodarilo schváliť.

Je neakceptovateľné, aby niekto kandidoval na funkciu ústavného sudcu a zároveň v parlamente režíroval celú voľbu. Takéto okolnosti vytvárajú konflikt záujmov a tento kandidát má oproti ostatným kandidátom vo voľbe obrovskú výhodu.

 

  1. Parlament bude kandidátov na ústavných sudcov voliť vo verejnej voľbe

Počas posledných týždňov sme počuli, že tajná voľba je ako výdobytok demokracie najlepší spôsob voľby ústavných sudcov, pretože poslanci sa vďaka nej vyhnú rôznym tlakom a budú môcť voliť slobodne a len základe svojho svedomia a presvedčenia.

Poslanci národnej rady majú tzv. slobodný mandát, to znamená, že pri hlasovaní nie sú ničím viazaní a teda majú právo a povinnosť konať podľa svojho svedomia a presvedčenia. Na druhej strane, občania majú právo vedieť, ako ich volení zástupcovia konajú a hlasujú. To, či sú nami zvolení poslanci schopní odolávať rôznym tlakom, je možné overiť len vtedy, keď vieme ako hlasovali v konkrétnych prípadoch.

Druhým argumentom priaznivcov tajnej voľby je tvrdenie, že bude lepšie, ak budúci ústavní sudcovia nebudú vedieť kto ich volil a kto nie. Na to je možné povedať len jedno. Ak budeme mať ústavných sudcov, ktorí rozhodujú podľa toho, kto ich volil, prípadne nevolil, ústavný súd nemá žiadny zmysel a môžeme ho zrušiť.

A na politikov, ktorí chcú pred nami skrývať svoje rozhodnutia, by sme si mali dávať väčší pozor. Možno sú „len“ leniví nám svoje rozhodnutia zdôvodňovať, ale možno sa boja hnevu svojich sponzorov, alebo týmito rozhodnutiami chránia len svoje záujmy a nie záujmy občanov.

 

  1. Za ústavných sudcov budú navrhnutí a vymenovaní najvhodnejší kandidáti, ktorí najlepšie spĺňajú ľudské, odborné a morálne kritériá

Vládna koalícia má veľkú šancu vyskladať zloženie ústavného súdu podľa vlastných predstáv, pretože disponuje väčšinou hlasov. Ak by pre jednu z koaličných strán nebolo prioritou, aby sa ústavným sudcom stal jeden konkrétny kandidát, ktorého zvolenie a vymenovanie sa ukazuje ako veľmi problematické. Prípadne ak by sa parlamentné a najmä koaličné strany pri voľbe sudcov ústavného súdu, ktorý je najvyšším orgánom súdnej, zdôrazňujem súdnej moci, dokázali vzdať ambície ústavný súd politicky ovládnuť. Mali by sme veľkú šancu na nezávislý a kvalitný ústavný súd.

Parlament zrealizoval pomerne dôkladné verejné vypočutia kandidátov, v médiách, medzi odborníkmi, mimovládnymi organizáciami, ale aj medzi občanmi prebehla na slovenské pomery rozsahom veľmi slušná verejná diskusia, súčasťou ktorej bolo množstvo informácií o všetkých aktuálnych kandidátoch na ústavných sudcov. Záverom tejto verejnej diskusie je, že z aktuálnych kandidátov môže parlament zvoliť 18 dobrých kandidátov, z ktorých bude môcť prezident vybrať 9 veľmi dobrých kandidátov, ktorých vymenuje za nových ústavných sudcov.

 

Preto je teraz nutné, aby poslanci pristúpili hneď k prvej voľbe, ktorá sa uskutoční v utorok, zodpovedne a poctivo, správali sa počas nej transparentne a vyberali kandidátov, ktorí spĺňajú tie najvyššie kritériá, aby mohli ešte tento týždeň navrhnúť mená 18 zvolených kandidátov prezidentovi.

Teraz najčítanejšie

Branislav Vančo

Od roku 2007 právnik so skúsenosťami z advokácie, neskôr vedúci právnik v slovenských aj v medzinárodných právnych tímoch a člen predstavenstva a konateľ v medzinárodnej spoločnosti. Momentálne pôsobí ako konzultant v oblasti inovatívneho právneho manažmentu. Počas ročnej kariérnej prestávky v roku 2018 sa začal intenzívnejšie venovať téme spravodlivosti a reforme justície, ktorými sa zaoberá od roku 2015.