Denník N

Premiéra programu Kompozičného laboratória: februárový koncert prinesie do rozhlasu skladby pre big band 

Džezu a jemu príbuzným žánrom sa na slovenských hudobných školách venuje veľmi málo priestoru a klasicky vyškolení skladatelia tak u nás skúsenosti s tvorbou takejto hudby získavajú len ťažko. Aspoň čiastočne prispieť ku zmene tohto stavu a vytvoriť príležitosť – či už pre študentov kompozície alebo mladých hudobných skladateľov, si kladie za cieľ aktuálny projekt programu Kompozičné laboratórium, v pozadí ktorého stojí bratislavské občianske združenie Hurhaj.

V pripravovanom podujatí s názvom Cross-national Bigband Lab sa slovenskí hudobníci v spolupráci s Konzervatóriom Josepha Haydna v Eisenstadte totiž rozhodli venovať kompozícii pre veľmi špecifické zoskupenie – pre big band.

„Pred ôsmimi rokmi som bol na študijnom pobyte vo Viedni, kde sme mali ako študenti kompozície možnosť vyskúšať si komponovanie práve pre toto teleso. Veľmi ma to vtedy zaujalo, bola to skvelá skúsenosť a zážitok. Chcel som teda podobnú príležitosť poskytnúť aj študentom a mladým skladateľom na Slovensku a tento zážitok im tak sprostredkovať,” vysvetľuje skladateľ Marián Zavarský, ktorý sa okrem organizácie do projektu zapája aj ako aktívny účastník.

Projekt už má za sebou tri workshopy, ktorých výstupom je desiatka kompozícií. Tie zaznejú na dvoch koncertoch, slovenské publikum bude mať možnosť prvý z nich si vypočuť 21. februára v Koncertnom štúdiu S2 Slovenského rozhlasu.

Všetky tri workshopy sa konali s mesačným odstupom, aby bol na prácu na skladbách dostatok času. Viedol ich umelecký vedúci a dirigent big bandu Konzervatória Josepha Haydna, Johann Hausl.

“Keďže účastníkmi projektu mohli byť aj študenti, stalo sa, že som študentov, ktorých bežne stretávam na bratislavskom konzervatóriu ako ich pedagóg, teraz stretol v celkom inom prostredí. Predtým sa hudbe pre big band nikto z nás výraznejšie nevenoval a tak sme sa ocitli všetci naraz na jednej lodi. Mal som z toho veľmi dobrý pocit,” hovorí Zavarský.

Big band sa sformoval v prvej polovici minulého storočia Spojených štátoch amerických, ako prevažne dychové zoskupenie podporované sekciou bicích nástrojov. Je pritom zaužívané, že základnú zostavu big bandu tvorí sedemnásť hráčov. Prirodzene je toto teleso spájané najmä s džezom a swingom. Na rozdiel od klasického džezu, v ktorom je ponechaný veľký priestor pre improvizáciu, big bandový orchester hrá zásadne z nôt a má vždy dirigenta.

“Na big band treba pozerať ako na ansámbel mnohých možností a celkom univerzálneho využitia. Žánrovo znesie takmer všetko,” upozorňuje Zavarský. A tak na februárovom koncerte zaznejú skladby, ktoré možno označiť za pop, funky, latino, objaví sa však napríklad aj balada. Publikum si ich bude môcť vypočuť v naštudovaní big bandu eisenstadtského konzervatória.

„Táto spolupráca vznikla celkom náhodne. Projekt som už mal v hlave, keď mi zavolal môj kolega, skladateľ a dnes už aj spoluorganizátor podujatia, Wolfgang Michael-Bauer. Vtedy mi napadlo, že by sme celú udalosť mohli spojiť práve s Konzervatóriom Josepha Haydna a ich big bandom. Už som ich počul hrať, sú vynikajúci.“

A ako sa Marián Zavarský, ako klasicky vyškolený skladateľ, stavia k takémuto druhu komponovania ?

„Ja som si prácu na skladbe, ktorá bude uvedená, veľmi užíval. Celkovo nepatrím ku hudobníkom, ktorí by zaryto odmietali tvorbu iného žánru než súčasnej vážnej hudby. Musím povedať, že sa pri komponovaní pre big band cítim veľmi slobodne“. Jedným dychom však dodáva, že komponovanie pre big band rozvíja kompozičnú remeselnú zručnosť, ktorá je dnes potrebná nielen pre skladateľov mediálnej hudby: „Preto je skvelé, že si to mohli vyskúšať aj študenti konzervatória. Na Slovensku nie sme celkom zvyknutí písať pre takéto dychové obsadenie.“

Cieľom Kompozičného laboratória je vytvárať priestor pre mladých skladateľov, respektíve pre všetkých, ktorých (predovšetkým súčasná) hudba zaujíma. Na koncerte v podaní big bandu Konzervatória Josepha Haydna zaznie desať nových kompozícií z dielne študentov bratislavského Konzervatória (Radky Kováčovej, Laury Poláčkovej, Evy Sajanovej, Richarda Grimma a Daniela Tetliaka) a niekoľkých mladých skladateľov (Lucie Chuťkovej Džubákovej, Alexandra Platznera, Roberta Kolářa a Mariána Zavarského).

Okrem premiéry 21. februára v Štúdiu 2 Slovenského rozhlasu zaznejú skladby aj na open air koncerte v Rakúsku: a to začiatkom mája, v zámockom parku v Kittsee.

Lucia Maloveská

Diskusia  k článku je možná na facebookovej stránke: Do Re Mix

Teraz najčítanejšie

Do Re Mix

Flash news, recenzie a publicistika zo sveta vážnej hudby, opery a baletu