Denník N

Obľúbená zbrojovka Konštrukta Defence a miliónové nákupy v réžii SNS na výnimku

Na výzbroj armády tečú v tomto volebnom období desiatky miliónov eur. Ministerstvo pod taktovkou SNS zadáva zakázky priamo štátnemu podniku Konštrukta Defence. Ani firma však nerobí verejné súťaže na subdodávky, čo umožňuje “prihrať” štátne peniaze blízkym firmám. Nadácia Zastavme korupciu pre možné porušenie zákona podala podnet na Úrad pre verejné obstarávanie.

Jedným z nedávnych kontraktov ministerstva obrany na čele s nominantom SNS Petrom Gajdošom je nákup 25 kusov kanónových húfnic Zuzana 2. Ide o delostrelecký zbraňový systém za vyše 172 miliónov eur. Kúpnu zmluvu uzavrel rezort krátko pred Vianocami s akciovou spoločnosťou Konštrukta Defence.

Ako Gajdoš obstaral Konštruktu nie je známe. Informácie o spôsobe výberu dodávateľa nie sú uvedené v samotnej kúpnej zmluve, ale ani vo vestníku. Isté je, že Konštrukta o zakázku nesúťažila, keďže vo verejných zdrojoch nie je o prípadnom tendri ani zmienka.

Zákazku rozpredajú

Ministerstvo pravdepodobne využilo takzvanú IN House výnimku. Tá umožňuje obísť verejné obstarávanie pri obchodných spoločnostiach, ktoré vlastní štát a svoje činnosti vykonávajú v prospech neho. Pri Konštrukte Defence je však otázne, či viac ako zákonom stanovených 80 percent jej produkcie končí v rukách štátu, lebo svoje produkty predáva aj súkromným subjektom a do zahraničia.

Využitie IN House výnimky je často spôsob, akým obísť verejnú súťaž, ktorá by umožnila nájsť pre štát najlepšiu cenu a dodávateľa. Zákazka putuje priamo k štátom vlastnenej dcérskej spoločnosti, ktorá ale nezrealizuje kontrakt sama, ale tento „rozpredá“ subdodávateľom.

Kontrakt sa tým pádom presunie od hlavného verejného obstarávateľa, ktorý je pod drobnohľadom Úradu na verejné obstarávania (ÚVO) a trhu, do roviny menších objednávok a zmlúv, uzatváraných štátnou spoločnosťou mimo verejnú kontrolu a obstarávacie pravidlá.

Subdodávatelia známi dopredu

Z vestníka verejného obstarávania vyplýva, že firma Konštrukta Defence za posledných päť rokov oznámila len jedno verejné obstarávanie. Pritom podľa účtovnej závierky z roku 2017 nakupovala za takmer 17 miliónov eur.

Aj v prípade nákupu húfnic sa zdá, že subdodávateľov vybrali vopred. Ešte v máji 2018 podľa Denníka N zverejnil minister obrany mená niektorých firiem, ktoré sa budú podieľať na dodávke pre Konštruktu.

Spomenul automobilku TANAX z Bánoviec nad Bebravou, ktorú vlastní Jozef Majský mladší – syn podnikateľa Jozefa Majského, súdeného pre tunelovanie nebankoviek. Ďalšou má byť dubnická spoločnosť ZŤS Metalurg, ktorá patrí do holdingu významného českého zbrojára Jaroslava Strnada.

Pred nástupom SNS na ministerstvo obrany sa podľa Denníka N o takej masívnej investícii do delostrelectva nehovorilo. Priority sa mali meniť až po príchode Gajdoša či šéfa služobného úradu Jána Hoľka. Odborníci aj opozícia pritom kritizovala privysokú cenu húfnic, ktorú mohla zapríčiniť aj skutočnosť, že subdodávateľov vyberajú zodpovední priamo a nesúťažia.

Podnet na ÚVO

Konštrukta Defence je u národiniarov v obľube. Cez firmu nielen nakupujú, ale pred Vianocami dostala aj stimul na rozvoj vedy od ministerky školstva za SNS Martiny Lubyovej. Podpora vzbudila pozornosť preto, že projekt má biomedicínsky charakter,  čo je mimo hlavnú podnikateľské činnosť Konštrukty. Skúmať sa majú metódy na diagnostiku a liečbu kardiovaskulárnych chorôv. Rezort stimul obhajoval tým, že partnerom firmy je Slovenská akadémia vied a Konštrukta vyrába špeciálnu liečebnú komoru.

Čo sa týka obchodov, ktoré SNS zadáva štátnej firme Konštrukta Defence, Nadácia Zastavme korupciu podala podnet na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Ten kontroluje, či štátne orgány neporušujú pri nákupoch zákon o verejnom obstarávaní.

Nadácia sa domnieva, že Konštrukta obchádza zákon, keď nesúťaží, mala by sa správať ako plnohodnotný verejný obstarávateľ, nakoľko obchoduje so súkromnými subjektmi a objemy zmlúv zrejme presahujú zákazky s nízkou hodnotou.

Nadácia požiadala ÚVO, aby si v rámci kontroly vyžiadal mesačné kontrolné výkazy DPH, z ktorých bude vidno od koho a v akých sumách firma nakupovala, skontroloval, či bol dodržaný zákon o verejnom obstarávaní a skontroloval subdodávateľské toky pri plánovanej investícii do húfnic Zuzana 2.

Miroslav Cák,

Zuzana Petková, Nadácia Zastavme korupciu

Teraz najčítanejšie

Zastavme korupciu

Veríme, že Slovensko môže byť krajina, v ktorej čestné konanie nie je rarita, ale spoločenská norma a podvody nie sú prehliadané, ale trestané.