Denník N

Nesúďte, aby ste neboli súdení

Úderom dnešnej polnoci prestáva fungovať ústavný súd Slovenska.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt judgement no

Fundamentálna exegéza biblickej výzvy o nesúdení si prišla na svoje v radoch totalitne ortodoxných Smerákov a fašistov, ktorí opakovane zahlasovali nehlasovaním a znefunkčnili ku dnešnému dňu chod súdu. O rituálnom ponímaní svojich zákonných povinností sme sa z ich konania dozvedeli niekoľko vecí.
Najdôležitejšia je, že záujmy koalície a fašistov sú vždy nadradené záujmom štátnym. Ako uviedol tekutý Béla, dnes síce znefunkčnili ústavný pilier štátu a ich vzťahy sa zhoršili, ale zajtra môže byť všetko iné (už tradične typická politika Mostu, ktorý chcel byť hrádzou, ale ostal len deravým mostom). Tovariš Danko sa vrúcne pred voľbou sudcov modlil, aby z 38 kandidátov vybrali 18. A pravovercu robí nielen jeho viera, ale aj skutky. A tak hneď v prvom kole odovzdal on osobne 0 (slovom nula) kandidátov na volebnom lístku. Pri konfirmácii svojej viery v opakovanej voľbe z identického zoznamu kandidátov zrazu dôveroval ôsmim. Aké iné, ak nie stranícke hry viedli tohto modlitebníka k takýmto činom? K farizeovmu počí(n)taniu sa pridali smerkovia Jehonohy, ktorí ústavne kráčaju neprestajne, poslušne a výhradne v šľapaji svojho nedopraxovaného náčelníka. Lenže birmovaný Kliky-petra páchnuci ohnivou vodou stráca súdnu zem pod nohami. Hoci sľuboval, že do ďalších volieb pôjde v tantiéme Tortellini-Fico Fico-Tortellini, z klesajúcich čísiel zistil, že lepšie ako byť len radovým poslancom, je byť len predsedom ústavného súdu. A tak zariadil, aby 13,75 roka ústavnoprávny výbor prehlásil za 15 rokov. Podporné hlasy o jeho zvolenie sa vybral hľadať aj za protiextrémistickú hrádzu do hnedých vôd. Lenže tieto vyhliadkové plavby k voccovi, tentokrát neboli v straníckom záujme tekutého Bélu. A ten preto pretiekol k forme voľby s odkrytými kartami. Hnedí žol(dn)íci tak nemohli byť použití. Ostala jediná možnosť, znemožniť voľbu. Aj tak by predsednícke pero do náčelníckej čelenky nielen Trošku Máriou znemožneného kandidáta prezident nezapichol.
Je smutné, že desiatky slušných sudcov sa stali obeťami straníckych hier týchto oportunistických heretikov. Je tiež otázne, či slušní kandidáti zabojujú v toxickej atmosfére o tento post znovu. Dôležitý bude v opakovaných voľbách opäť aj prezident. A túto voľbu máme už o pár týždňov v rukách my – len radoví voliči.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie