Denník N

Útek konzula Kniežatstva Hutt River

Vynaliezavosť zvíťazila nad režimom. Tak trochu recesistický spôsob úteku na druhú stranu Železnej opony má na konte Vladimír Kříž z Jihlavy. Pomocou vlastnoručne vydaného diplomatického pasu nikým neuznávaného západoaustrálskeho mikroštátu Hutt River a pečiatok vyrobených z tlačiarničky za 20 korún československých oklamal rumunských colníkov, prešiel do Juhoslávie a po zbesilom úteku pred strieľajúcou juhoslovanskou pasovou kontrolou nakoniec skončil vo väzení a potom konečne ako utečenec v Rakúsku.

Podivuhodný príbeh emigrácie Vladimíra Kříža (* 20. 7. 1948) sa vlastne začal na druhom konci sveta. 21. apríla 1970 tu austrálsky farmár Leonard George Casley vyhlásil nezávislosť svojich pozemkov od austrálskej vlády a vzniklo tak Kniežatstvo Hutt River. Nie je to jediný mikroštát na svete, ale v Austrálii je najstarší a dodnes funguje. Žiadnou vládou sveta neuznávaný, ale princom Leonardom (ako sám seba jeho zakladateľ nazýva) braný veľmi vážne. Hutt River 1

Vladimír Kříž sa o kniežatstve v Austrálii dozvedel v roku 1976 z humoristického časopisu Dikobraz. A pretože to bol nielen tak trochu rebelant, ale hlavne slobodomyseľný človek túžiaci po cestovaní, kontaktoval princa Leonarda a ich korešpondencia vyústila v roku 1979 do vymenovania Vladimíra Kříža za honorárneho konzula Principality of Hutt River v komunistickom Československu. Síce to znie trochu groteskne, ale Vladimír bral svoju funkciu veľmi vážne. Podomácky vyrábal letáčiky a propagačné materiály o kniežatstve, na okno namiesto sovietskej vlajky vyvesoval zástavu štátu Hutt River. Na dom, kde býval so svojou postaršou matkou, upevnil tabuľu, že tu sídli konzulát západoaustrálskeho mikroštátu. O svojom menovaní za konzula informoval československé ministerstvo zahraničných vecí aj prezidenta Husáka. Úrady asi ani nemohli reagovať inak ako ignoráciou. Veď to bolo také absurdné!

Vladimír cestoval rád, ale veľa toho už vidieť nemohol. Režim ho pustil leda tak do Rumunska. To ale nepoznali jeho vynaliezavosť a drzosť. Ako honorárny konzul kniežatstva Hutt River mohol vydávať diplomatické pasy. Síce štátu nikým neuznaného, ale predsa. A tak si Kříž provizórne vyrobil diplomatické pasy pre seba aj pre manželku. Do nich si pomocou detskej tlačiarničky urobil pečiatky a vyzdobil ich ešte pečaťami. Takto vyrobené doklady schovali do svojej Octavie a v auguste 1984 vyrazili na cestu do Rumunska.

Oktavia

Dorazili k priehrade Železné vráta v Rumunsku, kde Dunaj tvoril rumunsko-juhoslovanskú hranicu. To už na Octavii nebolo medzinárodné označenie CS, ale vlajočka štátu Hutt River. Zastavili na rumunskej colnici, Kříž podal rumunským colníkom vlastnoručne vyrobené diplomatické pasy a nastalo aspoň 10-minútové čakanie. Snáď ani manželia Křížovci neverili vlastným očiam, keď rumunskí colníci nakoniec zasalutovali a popriali jeho excelencii šťastnú cestu do Juhoslávie. Na juhoslovanskej colnici sa to však nevyvíjalo priaznivo. Príslušníci pasovej kontroly sa nevedeli dohodnúť, či ich pustiť ďalej. Vladimír urobil zúfalý krok: vyštartoval Octaviou do juhoslovanského vnútrozemia a po niekoľkokilometrovej bláznivej jazde skončilo auto prevrátené mimo cesty. Ako zázrakom sa manželom nič nestalo.

V juhoslovanskom väzení strávil honorárny konzul Vladimír Kříž aj s manželkou dva mesiace. Žiadal síce o vycestovanie do svojho kniežatstva, ale Austrália ich vtedy nechcela prijať. Nakoniec ich Juhoslovania posadili do vlaku smer Rakúsko. Tu strávili asi 8 mesiacov ako utečenci a potom odišli do USA.

Vladimír Kříž, hlavný hrdina tohto kuriózneho príbehu úteku z Československa, bol doma odsúdený za trestný čin opustenia republiky. To ho však už vôbec netrápilo. V tej dobe už voľne cestoval po celom svete. Ale za domovom sa aj veľkému svetobežníkovi cnie. A tak sa konečne po roku 1989 mohol opäť vrátiť aj do svojej milovanej Jihlavy. Dnes striedavo žije v San Franciscu a v Jihlave. Má však jeden nesplnený cestovateľský sen. Ešte nikdy nenavštívil Kniežatstvo Hutt River.

Vladimír Kříž

„Každý má právo opustiť ktorúkoľvek krajinu, aj svoju vlastnú, a vrátiť sa do svojej krajiny.“

(Všeobecná deklarácia ľudských práv, čl. 13, bod 2)

Občanom žijúcim v Československu bola v rokoch 1948-1989 odopieraná jedna zo základných ľudských slobôd. Na hranici neslobody umierali ľudia, ktorí sa snažili svoju slobodu naplniť.


Zdroje a obrázky:

Principality of Hutt River

Abeceda zločinů komunismu: Emigrace díky neexistující zemi (video)

Internet Geographic Magazine: Vladimír Kříž

Vladimír Kříž: Přes Železná vrata (PDF, str. 17)

Teraz najčítanejšie