Denník N

Odvolávanie ministerky Lubyovej: Všetko, čo ste (ne)chceli vedieť o stimuloch

Ministerka školstva Martina Lubyová. Foto - TASR
Ministerka školstva Martina Lubyová. Foto – TASR

Na začiatku roka sa verejnosť dozvedela, že Martina Lubyová (nom. SNS) rozdala 33 miliónov zo štátneho rozpočtu na výskum a vývoj. Nadácia Zastavme korupciu mesiac informovala o stále nových pochybeniach, ktoré v kauze stimulov odhalila. V pondelok sa má v parlamente konať schôdza o vyslovení nedôvery Martine Lubyovej.

Toto je súhrn podozrení a pochybení ministerstva:

Peniaze pre Dankovho známeho

Najväčšia čiastka – takmer 4 milióny sa zo stimulov ušla michalovskému podnikateľovi Martinovi Babiarovi. Babiar v minulosti sedel s Andrejom Dankom v dozornej rade pochybnej SBS Dynasty. V spise Gorila sa Babiar spomína v súvislosti s ukrajinskou mafiou. Cez firmu poslal stanovisko, v ktorom to odmieta.

Taktiež mal byť podľa viacerých médií a poslankyne Veroniky Remišovej (OĽaNO) obvinený z objednávky vraždy podnikateľa a vtedajšieho predsedu dozornej rady Chemko Strážske – Milana Špaka. Súd trestné konanie zastavil.

Financie od Lubyovej dostali 3 Babiarove firmy, s ktorými sa spája hneď niekoľko nezrovnalostí. Jedna z jeho dotovaných firiem – DB Biotech nemá pri projekte žiadneho spoluriešiteľa, čo je jedna z požiadaviek na udelenie podpory. Sama vystupuje ako spoluriešiteľ pri projekte ďalšej Babiarovej firmy Futúrum s.r.o. Michalovce. Tretia firma Futúrum Dynameis uvádza ako spoluriešiteľa firmu GASTECH, ktorá je tiež personálne prepojená na Babiara.

Dve z troch Babiarových firiem majú sídlo na rovnakej adrese. Tam stojí hotel Jalta, na ktorý dostal Babiar v roku 2013 peniaze z eurofondov na rozvoj cestovného ruchu. Ešte v roku 2015 uzavrelo ministerstvo s Babiarovou firmou dodatok k zmluve. Od leta 2017 je však hotel zatvorený. Štát sa so spoločnosťou Futúrum súdi, chce vrátenie dotácie na hotel naspäť.

Prepojenie firiem blízkych M. Babiarovi v stimuloch:

 

Pochybné sú v prípade Babiarových výskumných projektov aj posudky hodnotiteľov. Hodnotenie projektu spoločnosti Futúrum Michalovce z hľadiska podnikateľského prostredia obsahuje informáciu, že projekt nespĺňa zákonné podmienky.

Hodnotiteľ túto skutočnosť uviedol 4-krát slovným hodnotením “nie” a jedenkrát v záverečnom stanovisku konštatuje, že dokumentácia projektu nie je kompletná. Ministerstvo na túto skutočnosť reagovalo sprístupnením čestného prehlásenia hodnotiteľa, kde konštatuje, že ide o omyl. V ďalších dvoch hodnoteniach sú v prípade Babiarových firiem nesprávne sčítané alebo prepísané body.

Ministerka porušila zákon

Zmluvy uzavrela Lubyová aj so 7 firmami, ktoré neboli zapísané v Registri partnerov verejného sektora (RPVS). Ten zabezpečuje, že verejnosť pozná osoby, ktorým plynú benefity z výsledkov hospodárenia firmy.

V RPVS neboli zapísané ani 4 firmy, ktoré z pozície spoluriešiteľov taktiež dostanú časť financií. Nadácia preto podala podnet o podozrení z priestupkov, za ktoré hrozí pokuta do výšky niekoľko stotisíc eur.

Posledné slovo mala tajná komisia

Projekty boli zoradené na základe súčtu bodov z 2 odborných hodnotení. Peniaze však získala aj firma, ktorá skončila pod čiarou. Konečné slovo totiž mala ministerská komisia, ktorá mohla jednoducho zmeniť poradie. Odôvodnenie následne uviedla v tzv. komplexnom hodnotení. Mená členov komisie, rovnako ako komplexné hodnotenia úspešných projektov, však ministerstvo odmietlo Nadácii Zastavme korupciu poskytnúť.

Rovnako odmieta zverejniť aj mená hodnotiteľov a samotné projekty, na ktoré firmy pýtali peniaze. Celý proces je netransparentný a nie je možné overiť prípadný konflikt záujmov. Nadácia preto podala podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ), aby celý proces skontroloval on. Ten však vyzval ministerstvo, aby vykonalo vlastný “nezávislý interný audit”. Ministerstvo tak bude kontrolovať samé seba.

Okopírované posudky a nesprávne sčítané body

Pochybnosti vyvolávajú aj zverejnené hodnotenia. V prípade 3 firiem – Martinské centrum imunológie, SOLMEA a NEUROPOWER sú slovné hodnotenia takmer identické. V prípade firmy SOLMEA boli dokonca posudky vytvorené na rovnakom PC. Autor je podľa detailov pdf dokumentu v oboch prípadoch “správca104b”.

Posudky obsahujú rovnaké chyby – dvojité medzery, či nesprávne umiestnené čiarky. Ministerstvo najprv zhodné posudky obhajovalo, neskôr však samo podalo trestné oznámenie “pre podozrenie z neoprávnenej manipulácie informačného systému Centra vedecko-technologických informácií”.

Problémové je aj bodové hodnotenie jednotlivých projektov. Firma NaviDate získala v jednotlivých kategóriách spolu 84 bodov. Na prvej strane, kde sa nachádza súhrn bodov, však boli body v každej kategórii vyššie oproti skutočne udeleným bodom. V hodnotiacej tabuľke tak dostala firma o 10 bodov viac. To jej zabezpečilo, že sa stala poslednou úspešnou vo svojej kategórii. V opačnom prípade by skončila ako druhá pod čiarou.

Ministerka na túto informáciu reagovala odvolaním šéfa sekcie vedy a techniky. Povedala tiež, že išlo o pochybenie hodnotiteľky, čo má dokladovať aj jej čestné prehlásenie. Šéfka rezortu zároveň tvrdila, že išlo len o individuálny omyl a všetky ostatné posudky sú prekontrolované. To však nebola pravda.

Deň na to sme informovali o tom, že body nesedia ani pri ďalších hodnoteniach. Okrem firmy NaviDate išlo o 6 hodnotení firiem VRM, Konštrukta Defence, DB Biotech, Softip a Futúrum s.r.o. Michalovce.

Martina Lubyová následne tvrdila, že o chybách ministerstvo vedelo a ku každému takémuto hodnoteniu majú k dispozícii čestné prehlásenie príslušného hodnotiteľa, ktorý mal pochybiť. Otázkou ostáva, prečo ministerka najskôr tvrdila, že v prípade firmy NaviDate išlo o individuálny prípad a tiež prečo neboli prehlásenia o omyloch zverejnené spolu s hodnoteniami.

Kto pracoval s posudkami

Pri desiatkach hodnotení sú v detailoch súborov ako autori uvedení zamestnanci ministerstva školstva a zamestnankyňa CVTI.

“Dvadsaťdva posudkov prišlo poštou. Zásah do týchto hodnotení vylučujeme, keďže na webe visia ich skeny. Zvyšné hodnotenia sa robili online. Do ich obsahu sa teoreticky dalo zasahovať. Z 29 hodnotení, s ktorými pracoval zamestnanec ministerstva Martin Šponiar, má až 24 plný počet 100 bodov. Výsledky poslané poštou majú výrazne väčší rozptyl bodov a nižší medián” uvádza platforma Žijem vedu.

Zamestnankyňa CVTI – Danica Zendulková pracovala podľa metadát s 3 posudkami. 2 hodnotili projekt firmy NEUROPOWER a 1 sa týkal firmy ITS. TREND upozornil na to, že tieto firmy sú personálne prepojené a sídlia na rovnakej adrese. Ľudia z ich prostredia dostávajú financie nie len od rezortu školstva, ale aj od ministerstva pôdohospodárstva, ktoré rovnako spadá pod SNS.

Hodnotenia projektov navyše vykazujú viacero spoločných znakov. Zamestnankyňa, ktorá je autorom dokumentov, na naše otázky neodpovedala.

Ministerka dôvod na odstúpenie nevidí

Lubyová po zverejnení všetkých spomenutých pochybení jej rezortu neplánuje odstúpiť:

„Určite nie, na základe toho, že hodnotitelia nevyplnili poriadne nejaké hárky. Tu už je potrebné zaoberať sa kvalitou hodnotiteľov a kvalitou hodnotenia vedeckých projektov na Slovensku ako celkom. Máme problém s hodnotením. Je to možno nepriamo spojené aj s tým, že hodnotitelia sú atakovaní, politizovaní a kriminalizovaní a ešte viac to odrádza ľudí, aby chceli hodnotiť projekty.

 

Martin Suchý

Teraz najčítanejšie

Zastavme korupciu

Veríme, že Slovensko môže byť krajina, v ktorej čestné konanie nie je rarita, ale spoločenská norma a podvody nie sú prehliadané, ale trestané.